راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی نیروگاه‌ها- نشریه شماره 7-254
عنوان انگلیسی نشریه: Power Plants Environmental Impact Assessment (Guideline)- بخشنامه گروه سوم به شماره 101/186924
7-254
1383/10/09
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد