راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها- نشریه شماره 214
عنوان انگلیسی نشریه: Guide Line for Design, Construction and Maintenance of Levees- بخشنامه گروه سوم به شماره 5898/ 54-105/8053
214
1379/11/11
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد