پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی- نشریه شماره 210
عنوان انگلیسی نشریه: Bitumen or Coaltar - Based Coatings and Linings for Steel Pipes and Fittings- بخشنامه گروه دوم به شماره 2744/ 54-105/1635
210
1379/08/24
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد