ضوابط ایمنی و حفاظت سامانه‌های آبیاری
این ضابطه با عنوان «ضوابط ایمنی و حفاظت سامانه‌های آبیاری» خطرات تهدیدکننده ایمنی و حفاظت در سامانه‌های آبیاری، تمهیدات و راهکارهای ارتقا و فراهم آمدن زمینه قانونمند شدن ایمنی و حفاظت در این سامانه‌ها را ارائه می‌نماید. رعایت ایمنی کارکنان بهره‌برداری و عموم و حفاظت از تجهیزات برای جلوگیری از حوادث مخاطره‌آمیز از الزامات اصلی در بهره‌برداری و نگهداری از سامانه‌های آبیاری می‌باشد. در فرآیند به‌کارگیری ابزار و تمهیدات حفاظت و ایمنی علاوه‌بر رعایت جنبه‌های فیزیکی سامانه آبیاری خصوصیات فرهنگی و اجتماعی جامعه بهره‌برداران نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در این استاندارد، ضوابط ایمنی و حفاظت برای سدهای انحراف آب و تاسیسات آبگیری از رودخانه، ایستگاه‌های پمپاژ، سامانه‌های آبیاری با کانال‌های روباز (شبکه ثقلی) و سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار در مراحل طراحی، ساخت و بهره‌برداری تدوین گردیده و علاوه‌بر موارد ایمنی و حفاظت سازه‌ها و تجهیزات، ایمنی کارکنان بهره‌برداری و نگهداری، جامعه بهره‌بردار و عموم و نحوه حفاظت از حیات‌وحش و دام‌ در محدوده سامانه آبیاری را در بر می‌گیرد.
نشریه شماره 0867
1402/08/20
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد