اجرای بند سوم مصوبه یک‌صد‌و‌سی‌و‌هشتمین جلسه هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه در ارتباط با چهارمین اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران
ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران
6389‏/1402‏/1000
1402/06/10
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد