اصلاح بندهای 29 و 30 بخشنامه شماره 17 امور فنی بیمه شدگان
عدم کسر سرانه درمان دوران انقطاع
4105‏/1401‏/1000
1401/04/04
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد