ضوابط تغییر کاربری، طراحی و راه‌اندازی موزه و مخزن اموال منقول فرهنگی- تاریخی
در چارچوب ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه، ماده (23) قانون برنامه و بودجه و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، به پیوست ضابطه شماره 850 امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران با عنوان « ضوابط تغییر کاربری، طراحی و راه‌اندازی موزه و مخزن اموال منقول فرهنگی‏- تاریخی » از نوع گروه سوم و در سه جلد به شرح ذیل ابلاغ می‌شود: - ضوابط عمومی موزه‎ها (1‏-850) - ضوابط تغییر کاربری ساختمان‎های موجود به موزه (تاریخی و معاصر)(2‏-850) - ضوابط طراحی و راه‌اندازی مخزن موزه و اموال منقول فرهنگی‏- تاریخی(3‏-850) رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ 01‏/07‏/1401 الزامی است. امور نظام ‌فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران، دریافت‌کننده نظرات و پیشنهادهای اصلاحی در مورد مفاد این ضابطه بوده و اصلاحات لازم را اعلام خواهد کرد.
1401/97099
1401/03/02
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد