ضوابط محافظت در برابر آتش در موزه‏‌ها
در چارچوب ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه، ماده (23) قانون برنامه و بودجه و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، به پیوست ضابطه شماره 857 امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران با عنوان « ضوابط محافظت در برابر آتش در موزه‌ها » از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود: رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ 01‏/07‏/1401 الزامی است. امور نظام ‌فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران، دریافت‌کننده نظرات و پیشنهادهای اصلاحی در مورد مفاد این ضابطه بوده و اصلاحات لازم را اعلام خواهد کرد.
1401/97105
1401/03/02
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد