قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند)
کافی است موضوع/عنوان، شماره و تاریخ، مشخصات مهم قانون، مقرره، آیین نامه و بخشنامه مورد نظر را در قسمت نظرات وارد نمایید تا دوستان شما در شاقول آن را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند
بخشنامه درخواستی
1395/12/30
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
نام/تاریخ
دیدگاه