بخشنامه370571 سازمان اداری و استخدامی در خصوص عدم حضور و دورکاری کارکنان به میزان ۵۰ درصد
-
370571
1399/08/03
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد