رای شماره‌های ۳۱۱ و ۳۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ بخش ب مصوبه شورای اسلامی شهر تهران
-
312
1398/07/03
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد