دیدگاه های نرم افزار محاسبه جریمه تاخیرات

دیدگاه ها
1398/6/8
سیمین دضوانی

در بند 8-16 اومده سود 5 ساله ولی شما سود سالانه را حساب کردین که 15 درصد با توجه به اینکه بانکها در حال حاضر سود 5 ساله ندارند قانون بایستی اصلاح شود .