نمونه قرارداد ساختمان سالن ورزشی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………. به نمایندگی آقای …………………… به شماره ملی ………… نام پدر ………… شماره تماس ……………… آدرس……………………………………….

که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد و

………………. به نمایندگی آقای …………………… به شماره ملی ………… نام پدر ………… شماره تماس ……………… آدرس……………………………………….

که ازین پس «پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از انجام عملیات ساختمان سالن والیبال کارخانه به شرح زیر:

اجرای حدود 132 متر شناژ افقی و عمودی با آرماتور آجدار 12. 8 به ابعاد 30*30 سانتی‌متر با قالب‌بندی مربوطه و بتن‌ریزی آن با بتن 350 کیلوگرم سیمان.

اجرای دو عدد پنجره با پروفیل با ابعاد 3*1 متر و زیر سقف سوله در ابتدا و انتهای ضلع جنوبی سالن با حفاظ و نصب شیشه 4 میلی‌متری و رنگ‌آمیزی آن با ضدزنگ و رنگ‌روغنی درجه‌یک.

اجرای دیوار بلوکی به عرض 20 سانتی‌متر در فاصله شناژ افقی اجراشده و سقف سوله حدود 400 مترمربع.

اجرای حدود 800 مترمربع پلاستر زبره و نرمه

اجرای حدود 30 متر لوله‌کشی آب سرد و گرم

اجرای حدود 10 متر لوله فاضلاب و نصب کف شوی­ها

اجرای حدود 40 متر لوله‌کشی گاز

اجرای 62 متر طولی قرنیز به ارتفاع 30 سانتی‌متر با سنگ گندمک

اجرای سیم‌کشی برق در داخل سالن و انبار و سرویس‌های بهداشتی و نصب کلید پریزهای مربوطه و روشنایی و نصب هشت عدد لامپ گازی w 500 با حفاظ لازم جهت روشنایی سالن والیبال

اجرا و نصب نورگیر به ابعاد 1/1*8/2 و نصب شیشه 4 میلی‌متری و رنگ‌آمیزی آن.

تهیه نصب پنج عدد درب آهنی با پروفیل به ابعاد 1/1*2/2 جهت سرویس‌ها و ورودی‌ها و تخریب جای یکی از درب‌ها و رنگ‌آمیزی آن‌ها.

اجرای 50 مترمربع کاشی‌کاری سقف و بدنه دوش رختکن و دستشویی با کاشی درجه 2 حافظ 25*20 سانتی‌متری.

اجرای 8 مترمربع سرامیک کف دوش‌ها و رختکن و دستشویی با سرامیک درجه 2 حافظ 10*20 سانتی‌متری.

تهیه و نصب سنگ توالت و روشوی و شیر مخلوط و علمک حمام با مارک گلسار . و شیر مخلوط قهرمان.

اجرای 12 متر ناودانی عرضی با ورق 60 گالوانیزه و 22 متر ناودانی عمودی در ضلع غربی سالن تخلیه آب باران از سقف لوله به کانال کف با دهنه 30 سانتی‌متر و مهاری با نبشی نمره 3 به فواصل 5/1 متر از هم.

اجرا و کف سازی سالن والیبال به مساحت 288 مترمربع و ارتفاع (ضخامت) 8 سانتی‌متر با بتن 350 کیلوگرم سیمان.

اجرای دو عدد لوله چهار اینچ در وسط سالن والیبال به طول 50 سانتی‌متر جهت نصب میله‌های تور والیبال.

اجرای حدود 40 مترمربع قیر و گونی سه لایه قیر و دولایه گونی

تهیه کلیه مصالح به عهده پیمانکار می‌باشد.

 

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت‌زمان اجرای قرارداد از تاریخ مبلغ پیش‌پرداخت و امضاء قرارداد به مدت 60 روز کاری تعیین می‌گردد.

 

ماده 3)  مبلغ قرارداد

کل مبلغ قرارداد ……………… ریال به تعیین می‌گردد.

 

ماده 4)  نحوه پرداخت

4-1- 20% پیش‌پرداخت در قبال اخذ چک شماره ………… عهده بانک …………… شعبه …………… به مبلغ ……………… معادل 20% کل مبلغ قرارداد به پیمانکار پرداخت می‌گردد. چک یادشده تا تحویل کامل موضوع قرارداد نزد کارفرما می‌ماند.

4-2- 70% از مبلغ کل قرارداد در هنگام تحویل موقت موضوع قرارداد و اتمام کلیه موارد اعلام‌شده به تأییدیه ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

4-3- 10% باقیمانده پس از تحویل کامل موضوع قرارداد با تأیید ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

 

ماده 5) دوره تضمین قرارداد

از تاریخ تحویل موقت قرارداد به مدت یک سال تعیین می‌گردد. چنانچه در طول دوره موردنظر عیوب و نواقصی مشاهده شود که ناشی از استهلاک طبیعی و یا بهره‌برداری مغایر با دستورالعمل‌های متعهد نباشد ملزم به رفع عیوب با هزینه شخصی خواهد بود.

 

ماده 6 ) کسور

6-1- از کلیه  مطالبات پیمانکار 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد.

6-2- از کلیه مطالبات پیمانکار 7% به علاوه یک‌نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید.

 

ماده 7 ) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره …………. عهده بانک ……… شعبه سیمان به مبلغ ………… ریال معادل کل قرارداد صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن  انجام کار به کارفرما تسلیم گردید که پس از دوره تضمین قرارداد موضوع ماده 5 و با تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد گردید.

 

ماده 8 ) ناظرین قرارداد

8-1- از طرف کارفرما آقایان مهندس …………. + ………... به عنوان دستگاه نظارت تعیین می‌گردد.

8-2- مشاور ورزش و روابط عمومی جهت مشاوره و هماهنگی با ناظر قرارداد معرفی می‌گردد.

 

ماده 9) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هریک روز تأخیر 4% (چهار درصد) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود. چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

 

ماده 10 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می‌باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه‌های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود.

 

ماده 11 ) تعهدات پیمانکار

11-1- پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می‌باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید.

11-2- پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می‌گیرد.

11-3- پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید.

11-4- تأمین کلیه مصالح و مواد مصرفی مورد نیاز اجرای کار به عهده پیمانکار است.

11-5- تأمین کلیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می‌باشد.

11-6- هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آن‌ها به عهده پیمانکار است.

11-7- جبران هرگونه خسارات و زیان‌های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود.

11-8- دپو کردن فضولات و نخاله‌های حاصله در جایی و حمل مناسب آن به عهده پیمانکار است.

11-9- پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت‌های پیمانکار کسر نماید.

11-10- پیمانکار موظف است حق به‌کارگیری مشمولین و افرادی که به سن قانونی نرسیده باشند را نخواهد داشت.

11-11- پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت.

11-12- تسویه‌حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی ناظر قرارداد و ارائه تسویه‌حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

11-13- پیمانکار موظف و مکلف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته و آن را رعایت نماید.

11-14- در پایان کار ارائه تسویه‌حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه‌حساب با پیمانکار امکان‌پذیر نخواهد بود.

11-15- کارفرما با هرگونه فساد اخلاقی در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می‌باشد.

 

ماده 12) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 13) تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 14) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 15) فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 16) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 17) حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. ...................... به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 18) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر ……... تنظیم و امضا گردید که دارای . نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                           …………………...

 

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                        ……………………

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها