نمونه قرارداد اجاره سالـن

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین …………………..……… به نمایندگی  از سوی ……………………… به‌عنوان طرف اول و آقای ……فرزند …… شماره شناسنامه ………… نماینده شرکت/ اداره……… آدرس …………………… شماره تماس …………… همراه ………………… به‌عنوان طرف دوم منعقد می‌گردد.

 

ماده 1- موضوع قرارداد   

این قرارداد جهت استفاده ……............................………… با رعایت مقررات داخلی اتاق و صرفاً برای برگزاری مراسم ………………………………………  منعقد گردید.

 

ماده 2- مدت قرارداد 

مدت قرارداد از تاریخ  ………… لغایت ………… برای نوبت صبح / بعدازظهر می‌باشد.

توضیح   ………………................................................................

تبصره :   مدت محاسبه‌شده برای هر نوبت ..... ساعت و حداکثر ساعت قابل‌استفاده در یک روز ..... ساعت خواهد بود.

 

ماده 3- ورودی  

توضیح :  ورودی سالن اجتماعات ……….............................… ریال برای یک نوبت ..... ساعته می‌باشد و مبلغ به حساب‌جاری…………………………… واریز و اصل فیش مذکور حداکثر تا ..... روز قبل از برگزاری مراسم به امور مالی تحویل گردد.

 

ماده 4- سایر موارد

4-1- امکانات سالن به تعداد  ……  عدد صندلی به همراه تریبون، سیستم صوت  و نور متعارف بوده و سایر موارد اضافی از جمله سیستم پروژکشن،‌  ترجمه هم‌زمان،‌  تصویربرداری و …  به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می‌گردد.

4-2- تهیه مواد مصرفی، خدمه، پذیرائی به عهده برگزارکننده مراسم می‌باشد  که در صورت نیاز با هماهنگی قبلی تــوسط ........... قابل پیش‌بینی است.  بدیهی است خدمات فوق به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می‌گردد.

4-3- پس از اخذ ورودی درصورتی‌که به هر دلیل برنامه موردنظر لغو گردد وجه گرفته‌شده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌گردد و برای رزرو سالن جهت روزهای بعد طبق شرایط طرف اول اقدام می‌گردد.

4-4- برآورد و اعلام خسارات احتمالی و هرگونه ضرر و زیان وارده به سالن و امکانات آن به عهده طرف اول قرارداد بوده و طرف دوم  تعهد می‌نماید در صورت ایجاد خسارت، ضرر و زیان آن را پرداخت نماید.

4-5- اخذ کلیه مجوزهای قانونی جهت برگزاری مراسم (اماکن و ..)  بر عهده طرف دوم می‌باشد و در صورت لغو یا تعطیلی به هر دلیل طرف اول هیچ مسئولیتی در قبال استرداد وجه نخواهد داشت.

4-6- برگزارکننده بایستی کلیه شئونات اسلامی و قانونی ………...................……… را در حین برگزاری مراسم حفظ نموده و کل برنامه مراسم را قبلاً در اختیار قرار دهد.

4-7- استفاده از برنامه‌هایی که قبلاً هماهنگ نشده اکیداً ممنوع و مسئولیت آن به عهده طرف دوم قرارداد است و اجرای موسیقی مطابق مجوز  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان …........... بلامانع است و اخذ کلیه مجـــوزهای لازم از ارگانهـــای ذیربط بر عهده برگزارکننده است و هرگونه تخلف به عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد.

4-8- امضا کننده ذیل این قرارداد برگزارکننده مراسم بوده و حق واگذاری سالن را به شخص یا گروه و نهادی و اداره دیگری ندارد.

4-9- توصیه می‌شود برگزارکننده مراسم قبل از عقد قرارداد حتماً  از سالن و جزئیات موردنظر بازدید به عمل‌آورده و پیش‌بینی‌های لازم را با نماینده ................. در کلیه موارد بنماید و هیچ گونه عذری در رابطه یا عدم اطلاع قابل قبول نیست.

4-10- نصب هر گونه پلاکارد،‌ پوستر،  تابلو،‌  گل‌آرائی ثابت و  در داخل سالن و محوطه لابی ممنوع می‌باشد بنابراین در زمان نیازسنجی موارد لحاظ می‌گردد.

4-11- چک شماره ………………… عهده بانک  …………………. به مبلغ …................……. ریال موضوع بند 4-3  به‌منظور تأمین خسارات احتمالی به‌صورت امانی نزد …………… می‌باشد که در صورت وارد آمدن هر گونه خسارت ناشی از بی‌احتیاطی،‌ عدم توجه به مفاد قرارداد،‌ مبلغ خسارت از محل چک مذکور قابل‌برداشت است. بدیهی است پس از اجرای مراسم و تائید نماینده …………… چک مذکور عودت داده خواهد شد.

4-12- مبلـــغ کل قرارداد با احتساب کلیه موارد شامل  …………………………. جمعاً ……....................….  ریال می‌باشد که فیش واریزی آن ضمیمه قرارداد می‌باشد.

تذکر : قراردادی که به هر دلیل فیش واریزی هزینه‌ها به پیوست آن نباشد از درجه اعتبار ساقط است و ….................... هیچ گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. 

 

ماده 5-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 6-تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 7-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 8-مافورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

 

ماده 9-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام‌نشده است، کلیه نامه‌ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

 

ماده 10-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 11-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ ………… در شهر …… تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

 

 

امضاء نماینده ……………                                             امضاء برگزارکننده مراسم ……………

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها