نمونه قرارداد خرید نصب سیستم اعلام حریق





طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

 ……………………. به نمایندگی آقای…………………… به شماره ملی ……………… نام پدر ……………… شماره تماس ……………… آدرس ………………………………………… که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد، و

 ……………………. به نمایندگی آقای…………………… به شماره ملی ……………… نام پدر ……………… شماره تماس ………………… آدرس ………………………………… که ازین پس «پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از خرید نصب سیستم اعلام حریق انبار پاکت با نصب 3 عدد دتکتور به شرح زیر:

الف) سیستم فوق قادر باشد انبار مذکور را که به طول 54 متر و عرض 18 متر با سقف ایرانیت شیب‌دار که کمترین ارتفاع آن 7 متر و بیشترین ارتفاع آن 10 متر می‌باشد و دارای دو درب بزرگ است را پوشش دهد.

ب) سیستم اعلام حریق بایستی حساس به دود از نوع smoke Beam Detector بوده و نسبت به گردوغبار و گازهای متصاعد شده از پاکت‌های کاغذی و پلی‌پروپیلن اعلام کاذب نداشته باشد.

ج) سیستم باید از نوع انگلیسی و دارای گارانتی به مدت یک سال باشد.

د) پانل مرکزی سیستم اعلام حریق باید در واحد ایمنی کارخانه که در فاصله حدود 300 متری انبار مذکور می‌باشد نصب گردد.

 

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت‌زمان انجام موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت ……….. روز تعیین می‌گردد.

 

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ کل موضوع قرارداد ………….. ریال به شرح زیر تعیین می‌گردد:

مبلغ ………… ریال بابت دستمزد و مبلغ …………….. ریال جهت خرید لوازم و قطعات مربوطه طبق فاکتور ارائه‌شده و معتبر پرداخت خواهد شد.

 

ماده 4)  نحوه پرداخت

4-1- %25 کل مبلغ قرارداد در قبال اخذ چک شماره ………….. عهده بانک …………… شعبه ………….. به مبلغ ………….. ریال به عنوان علی‌الحساب از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد گردید. چک مذکور پس از هزینه شدن مبلغ علی‌الحساب با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید.

4-2- %75 از مبلغ کل قرارداد در هنگام نصب راه‌اندازی و پس از تأیید ناظر دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

 

ماده 5 ) کسورات قانونی

5-1- از مبلغ دستمزد 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد.

5-2- از فروشنده دستمزد 7% به علاوه یک‌نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا­حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید.

 

ماده 6 ) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره …………. عهده بانک …………. شعبه ……. به مبلغ ……. ریال معادل کل قرارداد صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم گردید که پس از دوره تضمین قرارداد موضوع ماده 5 و با تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد گردید. چنانچه بین زمان تحویل موقت و قطعی ایراداتی مشاهده شود کتباً به پیمانکار اعلام و نامبرده مکلف است با هزینه خود نسبت به رفع ایرادات و عیوب و اشکالات اقدام نماید و هزینه‌های آن را به اضافه 25% از محل سپرده تضمین حسن انجام کار و دیگر مطالبات پیمانکار برداشت خواهد نمود.

 

ماده 7 ) دوره تضمین قرارداد (گارانتی)

موضوع قرارداد برای مدت یک سال از تاریخ نصب گارانتی پیمانکار می‌باشد چنانچه در طول این مدت هرگونه اشکالی در کارکرد موضوع قرارداد پیش آید که ناشی از طراحی یا ساخت باشد و متأثر از استهلاک طبیعی و یا بهره‌برداری مغایر با دستورالعمل‌های پیمانکار نباشد ملزم به رفع عیوب با هزینه شخصی خواهد بود.

 

ماده 8 ) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندس ………. و ……….  به عنوان دستگاه نظارت  تعیین می‌گردد.

 

ماده 9 ) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازای هر یک روز تأخیر 1%  (یک درصد) ارزش قرارداد کسر می‌گردد.

 

ماده 10 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می‌باشد. در این صورت کلیه خسارات و هزینه‌های ناشی از عدم اجراء به عهده طرف مقابل خواهد بود.

 

ماده 11 ) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه (سیل, زلزله, آتش‌سوزی ..) قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می‌یابد چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد.

 

ماده 12 ) سایر شرایط قرارداد

12-1- کلیه لوازم موردنیاز جهت نصب دتکتورها در ارتفاع نظیر نردبان و دریل, مته و .. و همچنین نیروی انسانی موردنیاز توسط پیمانکار تأمین گردد.

12-2- درصورتی‌که جهت نصب دتکتورها نیاز به نصب پایه, ایجاد تغییراتی در استراکچر فلزی سقف انبار و عملیات برشکاری و یا جوشکاری و غیره باشد کارخانه همکاری لازم در این زمینه معمول خواهد نمود.

12-3- کلیه تجهیزات سیستم اعلام حریق که پیمانکار نصب می‌گردد باید ازنظر تعداد و نوع مارک و کشور سازنده عیناً با موارد عنوان‌شده در برگ استعلام مطابقت داشته باشد.

12-4- سیستم اعلام حریق نصب‌شده باید با شرایط جوی چهارفصل سال کارایی لازم را داشته باشد و چنانچه اعلام کاذب و یا تأخیر در اعلام حریق با فصول ایجاد شود پیمانکار ملزم به رفع عیوب مربوط به هزینه شخصی می‌باشد.

12-5- سیستم شامل دستگاه اعلام حریق میکروپروسسوری 4 زون مارک c-tec ساخت انگلستان به همراه دو عدد باطری 12v و سه عدد دتکتور مارک فایروی انگلستان و آژیر الکترونیکی و شاسی اضطراری ساخت انگلستان می‌باشد.

12-6- عملیات سیم‌کشی و لوله‌گذاری به عهده پیمانکار است و هزینه آن طی فاکتور جداگانه و طبق قیمت واحد ارائه‌شده که ضمیمه قرارداد می‌باشد محاسبه و از طرف کارفرما قابل پرداخت می‌باشد.

12-7- منبع تغذیه تأمین‌کننده تغذیه لازم برای دتکتورها به نحوی باشد که بتواند افت ولتاژ در مسیر کابل‌کشی را جبران نماید و تغذیه دتکتورها به اندازه لازم را تأمین نماید. در غیر این صورت از دستگاه تکرارکننده استفاده‌شده تا سیستم دچار اعلام کاذب نگردد.

12-8- نصب سیستم, سیم‌کشی و انتخاب کابل به صورت استاندارد باشد.

12-9- سیستم باید تنها نسبت به دود و حریق اعلام آلارم داشته باشد و هرگونه عکس‌العملی نسبت به پدیده‌هایی غیر از دود و حریق اعلام کاذب است نباید وجود داشته باشد.

12-10- کلیه مدارک فنی مربوط به بیم دتکتور, دستگاه اعلام حریق میکروپروسسوری, آژیر, شاسی اضطراری و تمامی مدارک و نقشه‌های الکترونیکی و برقی مربوطه به همراه جداول سیم‌کشی و دستورالعمل‌های استفاده سرویس و نگهداری و عیب‌یابی سیستم از طرف پیمانکار بایستی ارائه شود.

12-11- حداقل دو نفر از پرسنل کارخانه بایستی در زمینه بهره‌برداری و  عیب‌یابی سیستم از طرف پیمانکار آموزش داده شوند.

 

ماده 13-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 14-تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 15-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 16-فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 17-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 18-حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 19-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …… تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                          …………………..

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها