نمونه قرارداد تمدید نگهداری فضای سبز

نظر به اتمام نامه شماره ……………. مورخ منعقد با آقای  …………. و با توجه به نیاز کارخانه از تاریخ اتمام قرارداد …………… به مدت سه ماه شمسی تمدید می‌گردد.

سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی و لازم الاجراء می‌باشد.

این تمدید نامه در دو نسخه تنظیم گردیده است و هرکدام از نسخ دارای حکم واحد می‌باشد.

 

کارفرما قائم‌مقام مدیر کارخانه ………………                                          پیمانکار …………………

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها