نمونه قرارداد فروش و نصب و راه‌اندازی آسانسور

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛ ………………. به نمایندگی آقای ……………… به شماره ملی …………… نام پدر ……… شماره تماس ……………… آدرس …………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده» نامیده خواهد شد، و …………………. به نمایندگی آقای …………… به شماره ملی …………… نام پدر ……… شماره تماس ………………. آدرس ……………………………………………………….

که ازین پس «خریدار» نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از فروش، نصب و راه‌اندازی …………. دستگاه آسانسور كه مشخصات فني آن به شرح پيوست می‌باشد.

 

ماده 2- مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت

قیمت کل تجهیزات با مشخصات مندرج در فوق به انضمام هزینه عملیات نصب و راه‌اندازی با احتساب .. ماه دوره گارانتی به مبلغ …………… ریال می‌باشد. مبلغ فوق به شرح زیر به فروشنده پرداخت می‌گردد.

درصد مبلغ كل قرارداد معادل …………… ريال به عنوان پیش‌پرداخت در زمان عقد قرارداد

درصد مبلغ كل قرارداد معادل ………… ريال به تاریخ

درصد مبلغ كل قرارداد معادل ………… ريال به تاریخ

10 درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان حسن انجام کار معادل ………….… ریال پس از راه‌اندازی و اخذ گواهی استاندارد دریافت می‌گردد.

 

ماده 3- مدت‌زمان قرارداد

مدت‌زمان اجرا و راه‌اندازی دستگاه / دستگاه‌های ………… از تاريخ نفوذ قرارداد به مدت…………. روز می‌باشد.

تبصره 1 ) نفوذ قرارداد از تاریخ دريافت پیش‌پرداخت و چک‌های مراحل بعدی قرارداد می‌باشد.

 

ماده 4- تعهدات فروشنده و پيمانكار

4-1- فروشنده متعهد می‌گردد کلیه تجهیزات را به صورت سالم و بدون نقص نصب و دستگاه …………………… را مطابق با موارد درخواستي راه‌اندازی نماید.

4-2- فروشنده متعهد می‌گردد کلیه معایب و نواقص احتمالی قطعات را که ناشی از عملیات نصب باشد برطرف کرده و دستگاه را برای تحویل آماده نماید.

4-3- فروشنده دستگاه ……………….. را به مدت………. سال گارانتی  و به مدت 15 سال به عنوان خدمات پس از فروش تعهد می‌نماید. خرابی‌ها و مواردی که ناشی از نوسانات برق، عدم استفاده  صحیح،  دست‌کاری توسط افراد متفرقه و عدم پرداخت به‌موقع هزینه‌ها باشد مشمول تعهدات گارانتی نخواهد بود.

4-4- فروشنده تعهد می‌نماید ضمن رعایت مفاد این قرارداد همکاری‌های لازم را در طول کار با خریدار به عمل آورد.

4-5- خريدار متعهد می‌گردد مبالغ را مطابق شرايط پرداخت نمايد. در صورت عدم پرداخت به‌موقع مبالغ قرارداد فروشنده تعهدی در قبال قرارداد نخواهد داشت و خريدار بايستي خسارات وارده را به پيمانكار را پرداخت نمايد.

4-6- پيمانكار متعهد است بعد از نافذ شدن قرارداد نسبت به ارائه جزئيات فني جهت آماده‌سازی بستر كار كه بايستي از طرف كارفرما انجام گيرد اقدامات لازم اقدام نمايد.

4-7- اجازه بهره‌برداری از آسانسور منوط بر تسویه‌حساب با پیمانکار و پس از اخذ گواهی استاندارد می‌باشد. در صورت استفاده از آسانسور تا قبل دریافت گواهی استاندارد تمامی مسئولیت‌های آن به عهده کارفرما می‌باشد.

4-8- پيمانكار متعهد است از زمان شروع عمليات نصب مطابق برنامه‌ریزی ارائه‌شده كار را به اتمام برساند و دستگاه موردقرارداد را در شرايط كاملاً مناسب و مطابق ضوابط استاندارد نصب و راه‌اندازی نماید و گواهی مربوطه را دریافت نماید. در صورت وجود هرگونه نواقص و معایب ساختمانی از نظر استاندارد رفع کلیه معایب فوق به عهده کارفرما می‌باشد.

4-9- پيمانكار موظف می‌گردد جهت اجراي صحيح كار از افراد مجرب استفاده ناميد.

 4-10- انجام کلیه امور ساختمانی، تهيه و تأمین جرثقيل در صورت نیاز، تأمین برق موردنیاز در محل موتورخانه، عمليات آهن‌کشی، اجرای فونداسیون‌ها و تحویل و تخلیه تجهیزات در محل کار به عهده خریدار می‌باشد. مگر اينكه توافق طرفين جهت انجام آن توسط پيمانكار حاصل گردد و موارد در قرارداد فی‌مابین ذكر گردد.

4-11- مسئولیت حفظ و نگهداری از تجهیزات از زمان ورود به ساختمان جهت نصب و  پس از آن به عهده خریدار می‌باشد.

4-12- کارفرما تعهد می‌نماید از ورود اشخاص متفرقه به محيط كار و دست‌کاری دستگاه توسط افراد متفرقه در زمان نصب و دوره گارانتی ممانعت به عمل آورد.

4-13- خریدار متعهد می‌گردد ضمن رعایت مفاد این قرارداد همکاری‌های لازم را در طول کار با پیمانکار به عمل آورد.

4-14- خریدار متعهد می‌گردد پس از تحویل نهائی دستگاه نسبت به انعقاد قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه با فروشنده اقدام نماید.

4-15- خريدار متعهد می‌گردد محل‌های كار را به‌موقع آماده و در اختيار پيمانكار قرار دهد. اگر چنانچه بنا به دلايلي اعم از تعطيلي پروژه، تأخیر در اجراي پروژه، آماده نبودن محل كار جهت نصب تجهيزات موردقرارداد و يا به هر دليل ديگر انجام كار در مدت‌زمان قرارداد امکان‌پذیر نباشد و همچنين درصورتی‌که مبالغ مربوطه در زمان مقرر پرداخت نگردد به ازاي هرماه تأخیر مقدار 3%  بر كار باقيمانده و يا به مبالغ پرداخت‌نشده اضافه خواهد شد. كارفرما متعهد می‌شود خسارت فوق را به پيمانكار پرداخت نمايد.

 

ماده 5- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين موردتوافق و تأئيد قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 6- تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 7- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 8- فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 9- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 10- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 11- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 

 

 

امضای طرف اول                                                       امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

 

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها