قرارداد عملیات تحقیقاتی پانل های پیش‌ساخته

بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

…………………. به نمایندگی آقای……………به شماره ملی……………..نام پدر………………. شماره تماس………….. آدرس……………………..

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………به نمایندگی آقای …………….به شماره ملی……….نام پدر…………….شماره تماس…………..آدرس…………………………..

که ازین پس «مشاور»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از مطالعه و بررسی و تحقیق و تولید آزمایشی پانل های پیش‌ساخته مطابق مشخصات فنی و معیارهای موردنظر کارفرما به‌منظور استفاده جهت پوشش جانبی و تیغه بندی داخلی فضاهایی که با استفاده از اسکلت‌های فلزی پیش‌ساخته تولیدی کارفرما احداث می‌گردند .

ماده دو ـ مدت قرارداد

مدت‌زمان پیش‌بینی‌شده برای انجام مفاد موضوع قرارداد از تاریخ مبادله سه ماه تعیین‌شده است .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد …………………….. ریال تعیین‌شده است .

ماده چهار ـ تعهدات مشاور

4-1- تأمین گروه مطالعاتی و تحقیقاتی از افراد متخصص موردنیاز که دارای تجربه و مهارت کافی باشند .

4-2- اخذ اطلاعات کامل از نیازها و درخواست کارفرما و طبقه‌بندی و تدوین علمی آن‌ها .

4-3- بررسی و تحقیق در ارتباط با کلیه گزینه‌های ممکن متضمن بررسی فنی , علمی , اقتصادی و ارائه نتایج حاصله در قالب گزارش‌های مکتوب و مستند به کارفرما جهت مطالعه و انتخاب .

4-4- تهیه ابزار و لوازم و قالب موردنیاز برای ساخت نمونه آزمایشی .

4-5- انجام آزمایش‌ها فنی و علمی بر روی نمونه‌های آزمایشی و تفسیر و تجزیه‌وتحلیل نتایج حاصله .

4-6- انتخاب گزینه برتر و معرفی آن و انجام آزمایشات تکمیلی و بررسی‌های دقیق .

4-7- اخذ مجوز و تأیید از مراجع ذیصلاح در ارتباط باکیفیت نمونه انتخابی و شرکت در جلسات توجیهی و دفاع از طرح .

4-8- هماهنگی با کارفرما در ارتباط با هزینه‌های موردنیاز برای انجام کار قبل از انجام هزینه .

تبصره : کلیه هزینه‌های مربوطه بر اساس گزارش‌های مشاور و پس از تأیید کارفرما توسط وی پرداخت خواهد گردید و از این بابت مشاور هیچ‌گونه تعهدی ندارد .

4-9-  ارائه و تحویل اصل کلیه اسناد و مدارک و نمونه‌های مربوط به موضوع قرارداد به کارفرما .

4-10- انجام مطالعات و تحقیقات در چهارچوب مدت‌زمان تعیین‌شده .

4-11- رعایت سقف تعیین‌شده برای انجام هزینه‌ها موضوع ماده دو قرارداد

ماده پنج ـ تعهدات کارفرما

5-1- تأمین منابع مالی برای انجام مطالعات و تحقیقات مشاور .

5-2- ارائه کلیه اطلاعات و مشخصات فنی مرتبط با موضوع قرارداد به مشاور .

5-3- معرفی نماینده به‌منظور بررسی و تصویب و تأیید مراحل مختلف انجام کار مشاور .

5-4- فراهم نمودن امکان نصب نمونه‌های آزمایشی بر روی اسکلت‌های فلزی تولیدی کارفرما و همکاری لازم با مشاور .

5-5-بررسی و اظهارنظر در ارتباط با گزارش‌های مشاور در مراحل مختلف کار به‌نحوی‌که مطالعات در هیچ مرحله زمانی با رکود و توقف مواجه نگردد .

ماده شش ـ نحوه پرداخت هزینه‌ها

6-1- مبلغ …………………. به‌عنوان تنخواه‌گردان و در مقابل ارائه تضمین موردقبول کارفرما در وجه مشاور پرداخت می‌گردد.

6-2- مشاور از محل تنخواه‌گردان در اختیار , هزینه‌های مرتبط با اجرای مفاد قرارداد را پرداخت و اسناد هزینه را تحویل کارفرما نموده و معادل اسناد هزینه تحویلی , تنخواه وی ترمیم می‌گردد .

6-3- مشاور هماهنگی لازم برای انجام هزینه‌های مرتبط با کارفرما یا نماینده وی به عمل خواهد آورد .

6-4- هزینه‌های دستمزد کارشناسان و متخصصان به کار گرفته‌شده توسط مشاور به‌صورت حق‌الزحمه , نفر ساعت علاوه بر هزینه‌های مستقیم اجرای کار توسط کارفرما پرداخت خواهد گردید .

ماده هفت-

کلیه گزارش‌های و مستندات و نتایج حاصل متعلق به کارفرما می‌باشد که حسب نیاز و صلاحدید خود از آن‌ها استفاده خواهد نمود . استفاده نتایج حاصله از تحقیقات در سایر مطالعات و تحقیقات توسط مشاور پس از هماهنگی با کارفرما مجاز می‌باشد.

ماده هشت ـ کسورات قانونی

 از کلیه پرداخت‌های در ارتباط با مفاد قرارداد مطابق مقررات و قوانین جاری کشور کسورات قانونی متعلقه کسر خواهد گردید .

ماده نه-

این قرارداد در نه ماده و یک تبصره و در چهار نسخه که هریک جداگانه حکم واحد دارند تنظیم و مبادله گردد .

ماده ده- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده یازده- تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده دوازده تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده سیزده- فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده چهارده- تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده پانزده- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده شانزده- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها