نمونه قرارداد تأمین اتومبیل (خدمات سرویس حمل‌ونقل)

بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد:

قرارداد ذیل فی‌مابین …………………. به نمایندگی آقای ……………… به‌عنوان کارفرما ازیک‌طرف و آقای ………………… فرزند ……… دارای شناسنامه شماره ………….. به شماره گواهینامه …………….. به آدرس ……………………….. تلفن ……………….به‌عنوان پیمانکار از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد و طرفین ملزم به رعایت نکات آن می‌باشند .

ماده 1 )مشخصات اتومبیل:

نام خودرو…………….. مدل .. شماره پلاک ………………….. شماره موتور……………………… شماره و تاریخ صدور بیمه ……………….

ماده 2) موضوع قرارداد :

تأمین یک دستگاه اتومبیل با مشخصات مندرج در ماده یک به رانندگی و مالکیت پیمانکار جهت جابجایی، و ایاب و ذهاب اداری کارکنان با در نظر گرفتن کلیه مسائل ایمنی و مراعات دقیق قوانین و مقررات رانندگی توسط پیمانکار در مسیرها و زمان‌های تعیین‌شده برابر برنامه تنظیمی کارفرما که به پیوست قرارداد می‌باشد و به رؤیت و تائید طرفین رسیده است.

1-2- در صورت نیاز به حمل و انتقال دارو و اجسام به‌نحوی‌که به ماشین خسارتی وارد نیاید پیمانکار موظف به تبعیت می‌باشد

ماده 3) مدت قرارداد :

مدت این قرارداد از تاریخ ……………… لغایت…………… به مدت 12 ماه کامل هجری شمسی می‌باشد

ماده 4 ) مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد حداکثر………………..ریال می‌باشد که حق‌الزحمه پیمانکار در پایان هرماه طبق گواهی‌های انجام کار صادره محاسبه و پس از ارائه گواهی لازم وتایید آن توسط کارفرما به وی پرداخت خواهد گردید.

-4-1کسر مالیات ، بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض و کسورات قانونی دیگر به عهده پیمانکار می‌باشد

سایر شرایط

ماده(پیمانکار موظف است در صورت بروز هرگونه اشکال و عیب فنی برای اتومبیل موضوع قرارداد سریعاً نسبت به تعمیر و رفع عیب اقدام نماید و در صورت عدم فرصت زمانی مناسب اتومبیل مناسب دیگری را به‌منظور جلوگیری از رکود گردش کار اختصاص و معرفی نماید.

ماده 6) چنانچه به هر دلیلی پیمانکار نتواند موضوع قرارداد را انجام دهد و یا در انجام موضوع قرارداد تأخیر نماید به ازای هرروز عدم انجام موضوع قرارداد مبلغ دو برابر مبلغ روزانه قرارداد از پرداختی به پیمانکار کسر خواهد گردید و چنانچه این مدت بیش از یک هفته به طول بیانجامد قرارداد به‌صورت یک‌طرفه توسط کارفرما فسخ و تضمین پیمانکار به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

ماده 7) کلیه هزینه‌های اتومبیل از قبیل استهلاک لاستیک و لوازم‌یدکی و. ،خسارات ناشی از تصادفات ، بنزین ، تعمیرات اعم از موتوری و بدنه و ، جرائم ناشی از تخلفات رانندگی و همچنین خسارات وارده توسط پیمانکار به اموال کارفرما بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد بدیهی است خسارات وارده به اموال کارفرما با تشخیص و اعلام کارفرما به پیمانکار حداکثر ظرف مدت 72 ساعت بایستی تأمین گردد

ماده 8) اتومبیل موضوع قرارداد بایستی در طول مدت قرارداد دارای بیمه شخص ثالث و مازاد باش و این مهم بر عهده پیمانکار است

ماده 9) طرف قرارداد معترف و متعهد است که مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و همچنین مشمول اصل 141 قانون اساسی نمی‌باشد و چنانچه خلاف آن ثابت گردد کارفرما مختار خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد و ضبط سپرده حسن انجام قرارداد پیمانکار اقدام نماید و پیمانکار در این خصوص حق هرگونه اعتراض و شکایتی را از خود سلب می‌نماید

ماده 10) طرف قرارداد معترف است و اقرار می‌دارد که هیچ‌گونه ارتباط حقوقی و استخدامی اعم از ( حقوق و مزایا ، بیمه و سایر امور رفاهی )را با کارفرما نداشته و ندارد و از ابتدا تا انقضای این قرارداد صرفاً به‌عنوان پیمانکاری با اتومبیل خود در قبال انجام موضوع قرارداد مبلغی را از کارفرما دریافت می‌دارد

ماده11) حق فسخ قرارداد با یک ماه اطلاع قبلی با کارفرما می‌باشد

ماده 12) پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را کلاً یا جزئا تحت هر شرایطی به غیر نخواهد داشت

ماده 13) پیمانکار متعهد است در طول مدت قرارداد و در زمان انجام سرویس‌دهی به کارکنان و نیز در محیط اداری کلیه شئونات اداری و اسلامی و مقررات و ضوابط حاکم را رعایت نموده و در صورت عدم رعایت شئون اداری و اخلاقی از طرف پیمانکار کارفرما مجاز خواهد بود پس از یک‌بار اخطار و عدم توجه پیمانکار قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه فسخ و نسبت به ضبط تضمین به نفع دولت اقدام نماید.

ماده 14) پیمانکار بایستی تحت نظر مسئولی که کتبا از سوی کارفرما تعیین و معرفی می‌گردد انجام‌وظیفه نماید

ماده15 ) حق تغییر مسیر به میزان ده کیلومتر با کارفرما می‌باشد

ماده 16) کلیه مسئولیت‌های حقوقی و کیفری ناشی از اجرای قرارداد و خسارات وارده به سرنشینان اتومبیل بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده 17) درصورتی‌که با گواهی سرنشینان حاضر در اتومبیل ، راننده در مسیری حرکت نماید که یک یا چند نفر از کارکنان موفق به سوارشدن و استفاده از سرویس نشوند، پیمانکار بایستی از عهده خسارات وارده به فرد یا افراد مذکور برآید در غیر این صورت کارفرما می‌تواند خسارات وارده به کارکنان را از محل مطالبات پیمانکار پرداخت نماید.

ماده18) پیمانکار متعهد می‌گردد اتومبیل بکار گرفته‌شده جهت انجام موضوع قرارداد را ازلحاظ نظافت، وسایل رفاهی، بخاری ، درب‌ها ، پنجره‌ها ، صندلی‌ها و سالم بودن شیشه‌ها هیچ‌گونه نقصی نداشته و در صورت بروز هرگونه نقصان برای اتومبیل مذکور سریعاً و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت نسبت به تعمیر و رفع عیب آن اقدان نماید و در این فاصله نیز جهت جلوگیری از رکود امور محوله خودروی مشابه و مناسب دیگری جایگزین نماید

ماده 19) پیمانکار موظف است خود و یا راننده‌ای را که به کار می‌گمارد متأهل، دارای کارت پایان خدمت و دارای سلامت کامل جسمی و روانی و مورد تائید کارفرما باشد

ماده 20) پیمانکار موظف است که از ابتدای قرارداد با بغل نویسی یا نصب تابلویی که نشان‌دهنده اتومبیل در خدمت کارفرما می‌باشد اقدام نماید و هزینه این عمل بر عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده 21) هرگونه توافق کتبی در ارتباط با موضوع قرارداد که بین طرفین انجام و مخالف این قرارداد نباشد به‌منزله تصریح در قرارداد تلقی شده و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می‌باشند

ماده 22) پیمانکار یک فقره تضمین معتبر به مبلغ 100درصد کل قرارداد به‌عنوان تضمین حسن انجام کار نزد کارفرما قرارداده که پس از پایان مدت قرارداد و انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار و اخذ تأییدیه‌ها و گواهی‌های لازم به وی مسترد خواهد گردید

ماده 23) اقامتگاه طرفین همان است که در متن قرارداد قید گردیده است و درصورتی‌که اقامتگاه طرفین تغییر یابد بایستی به‌طرف دیگر اطلاع دهد در غیر این صورت کلیه مکاتبات و ابلاغات به آدرس مندرج در قرارداد ابلاغ‌شده تلقی خواهد گردید و طرفین هیچ‌گونه اعتراض به این امر نخواهند داشت.

ماده24) در صورت بروز اختلاف فی‌مابین طرفین موضوع چنانچه از طریق مذاکره حل‌وفصل نگردد به کارشناس مرضی‌الطرفین ارجاع و درصورتی‌که کارشناس مرضی‌الطرفین انتخاب نگردد موضوع از طریق مراجعه به مراجع صالحه رفع خواهد گردید.

ماده25) پیمانکار اقرار می‌نماید که موضوع قرارداد را با دقت مطالعه نموده و از مفاد آن به‌طور کامل مطلع بوده و نسبت به اجرای هرکدام از تعهدات خود نمی‌تواند از عذر عدم اطلاع استفاده نماید.

این قرارداد در 25   ماده و 4 بند و در چهار نسخه در تاریخ..........   در محل .............  تنظیم و بین طرفین مبادله گردیده است و کلیه نسخ ازنظر اجرایی حکم واحد رادار است.

توافق‌نامه ضمیمه

به استناد ماده 21 قرارداد شماره………………….. مورخ………………………. ، موارد توافق به شرح ذیل می‌باشد:

1- ساعت موردتوافق از ساعت……………………. الی…………………… ایام تعطیل /غیر تعطیل

2- مبلغ ماهیانه ……………………… ریال در صورت تائید انجام کار

3-در صورت نیاز، در غیر از ساعات موردتوافق به ازای هر ساعت مبلغ………………… ریال توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد گردید که در سقف مبلغ قرارداد محاسبه گردیده است.

4- در صورت اعزام پیمانکار به مأموریت‌هایی که فاصله آن از محل کار بیش از 50 کیلومتر باشد به ازای هر کیلومتر………… ریال توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد گردید. که در سقف مبلغ قرارداد محاسبه گردیده است

این توافق‌نامه در یک نسخه تنظیم و نزد کارفرما باقی می‌ماند.

 

نام و نام خانوادگی پیمانکار

نام و نام خانوادگی کارفرما

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها