نمونه قرارداد انبارداری ذرت دانه‌ای

بسمه‌تعالی

مقدمه

در راستای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه و در اجرای اعمال مکانیسم قیمت تضمینی محصول ذرت دانه ای استان خوزستان (موضوع تصویب‌نامه شماره22078/ت 51285هـ مورخ 27/02/1394 هیات محترم وزیران) و بر اساس دستورالعمل پذیرش انبار و صدور،معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار،این قرارداد میان امضاء کنندگان زیر منعقد گردید.

ماده1-طرفین

طرف اول: شرکت بورس کالای ایران به شماره ثبت 301984 اداره ثبت شرکت‌های تهران و شناسه ملی 10103387520 با نمایندگی آقای حامد سلطانی نژاد به آدرس تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان بندر انزلی، شماره 351 و شماره تلفن 85640000-021 و نمابر 88383000،

طرف دوم:آقای/خانم/شرکت …………………………….. فرزند/به شماره ثبت/شماره شناسنامه ……………………………. صادره/ثبت شرکت­های ………………………….. به شماره ملی/شناسه ملی ……………………………………… مقیم …………………………………………………………………………………………….. با نمایندگی ……………………………………….. دارنده/دارندگان امضای مجاز که در این قرارداد انبار/انباردار نامیده می‌شود.

ماده2-موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات کامل انبارداری ذرت توسط انبار/انباردار به‌نحوی‌که انبار/انباردار صرفاً نگهدارنده محصولات بوده و هیچ‌گونه مالکیتی در آن نداشته باشد مطابق شرایط این قرارداد و قوانین و مقررات حاکم و استانداردهای مربوط به انبارداری ذرت.

ماده 3-تعهدات انبار/ انباردار

3-1-انبار/انباردار مکلف به نگهداری محصول تحویل‌شده به مدت حداقل 30 روز از زمان تحویل،با اخذ هزینه‌های انبار/انبارداری به مبلغ صد ریال به ازای هر کیلوگرم،و بعد از مدت مقرر با اخذ دو ریال به ازای هر کیلوگرم به‌صورت روزانه می‌باشد.

3-2-در صورت افت وزنی به هر دلیلی یا ورود نقصان و عیب به محصول موضوع این قرارداد در طول دوره نگهداری کالا، مسئولیت کامل و جبران خسارات به ماخذی که بورس کالای ایران تعیین خواهد نمود، بر عهده انبار/انباردار است.

3-3-انبار/انباردار می‌بایست محصول را به دارنده گواهی سپرده کالایی با استانداردهای اعلامی بورس پس از احراز هویت و اخذ مدارک مربوط به احراز هویت تحویل نماید.

3-4- انبار/انباردار موظف به همکاری کامل با نمایندگان بورس، شرکت بازرسی و درزمینه بازرسی از انبارمی باشد.

3-5- انبار/انباردار متعهد به پرداخت کلیه هزینه هایقانونی ازجمله مالیات، بیمه و می‌باشد.

3-6- تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری ذرت در انبار در طول دوره نگهداری، اعم از نگهبانی، تجهیزات و به عهده انبار/انباردار می‌باشد.

3-7- انبار/انباردار مکلف به تأمین پوشش بیمه‌ای موردنیاز (به تشخیص بورس) با هزینه خود، برای کل کالای موجود در انبار در طول دوره قرارداد می‌باشد.

3-8- انبار/انباردار موظف به ایجاد امکان استقرار نمایندگان بورس و کارگزار در محل انبار می‌باشد.

3-9- انبار/انباردار مکلف به توزین محصول در حضور مالک کالایا نماینده قانونی وی است.

3-10-تأمین تمامی وسایل موردنیاز جهت توزین و تعیین افت به عهده انبار/انباردار خواهد بود.

3-11-انبار/انباردار موظف به تحویل نگرفتن محصول خارج از استاندارد اعلامی بورس می‌باشد.

3-12-انبار/انباردار موظف به بارگیری و تحویل به خریداران در اسرع وقت (بارگیری بر عهده انبار است اما با هزینه خریدار)می‌باشد.هزینه بارگیری به عهده خریدار/تحویل‌گیرنده خواهد بود.

3-13-انبار/انباردار موظف به ارائه هر نوع اطلاعات و اسناد به درخواست بورس در چارچوب این قرارداد و مقررات مربوطه ظرف مدت حداکثر 7 روزمی باشد.

3-14-انبار/انباردار نمی‌تواند هیچ‌گونه وجهی و تحت هیچ عنوانی از خریداران دریافت نماید.

ماده4-پرداخت حق‌الزحمه

هزینه‌های انبارداری ذرت به‌صورت یک جا در زمان تحویل آخرین محموله به خریداران مطابق این قرارداد و قوانین و مقررات مربوط ازجمله دستورالعمل پذیرش انبار و صدور،معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از تائید بورس کالای ایران، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهبه انبار/انباردار پرداخت خواهد شد.

ماده5-مدت قرارداد

مدت اعتبار این قرارداد6 ماه از تاریخ امضاء بوده و در صورت عدم اعلام مخالفت کتبی هر یک از طرفین،به همین مدت در مهروموم‌های بعد تمدید خواهد شد.

ماده6-حل اختلاف

در صورت وقوع اختلاف بین طرفین این قرارداد ،طرفین سعی در حل اختلاف با تراضی و سازش خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش ،هیات داوری سازمان بورس اوراق بهادار به اختلاف طرفین بر اساس مقررات رسیدگی خواهد نمود.

این قرارداد در 6 ماده در تاریخ………………..در دو نسخه واحد و بااعتبار یکسان توسط طرفین امضاء و مبادله گردید و برای طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها لازم الاجراء می‌باشد.

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها