قرارداد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

بسمه‌تعالی

 

 

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آد……………………………….رس

که ازین پس «طرف اول»نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس………………………………..

که ازین پس «طرف دوم»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده1: موضوع قرارداد

بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش محصولات شرکت …………………………… با شرایط قیمت‌گذاری و ضمانت و خدمات پس از فروش تعیین‌شده از سوی طرف اول دراستان/شهر………………………………………………….

ماده2: شرایط نمایندگی

1- تکمیل فرم‌های شناسایی و وجه التزام نمایندگی ذکرشده در قرارداد.

2- فروش 5 تن به‌صورت ماهیانه از تاریخ اعلام آمادگی جهت اخذ نمایندگی بر اساس بند تعهدات طرفین. ( در صورت عدم تعهد به این بند شرکت اقدام به اخذ نمایندگی موازی در استان موردنظر می‌نماید و طرف دوم تنها عاملیت فروش می‌باشد، نه نماینده‌ی انحصار)

ماده 3: مدت قرارداد

مدت این قرارداد پس از حصول شرایط نمایندگی توسط طرف دوم،  برای مدت‌زمان یک سال  منعقد می‌گردد و پس از اتمام مدت قرارداد با رضایت طرفین قرارداد قابل تمدید است. در صورت عدم رضایت طرفین قرارداد قابل‌فسخ می‌باشد.

ماده 4: تعهدات

الف- تعهدات طرف اول (تسهیلات نمایندگی فروش)

1-طرف اول متعهدمی گردد متقاضیان خرید محصولات شرکت را به نزدیک‌ترین نمایندگی معرفی نماید.

2- طرف اول مکلف است حداکثر  ظرف مدت‌زمان 45 روز نسبت به ارسال سفارش نماینده فروش پس از دریافت وجه محصول ، به مرکز استان مورد نمایندگی  (در محل باربری)  اقدام نماید.( شرایط پرداخت مبلغ دستگاه با نمایندگان فعال به‌صورت توافقی به‌صورت جداگانه تعیین می‌شود.)

3- طرف اول مکلف است در صورت معیوب بودن دستگاه‌ها طبق مفاد ذکرشده در ضمانت‌نامه  نسبت به تعویض یا رفع عیب آن‌ها  ظرف مدت 1 هفته اقدام نماید.

6- طرف اول موظف است پس از پایان قرارداد کلیه مدارک و اوراق بهادار طرف دوم را به وی مرجوع نماید.

ب- تعهدات طرف دوم:

1-طرف دوم محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد مگر مواردی که قبلاً و صریحاً این اختیار به او تفویض شده باشد .

2- نصب اقلام فروخته‌شده به‌طرف دوم به عهده خود ایشان می‌باشد،درغیراین صورت 10% از مبلغ کل قرارداد بابت نصب به‌طرف اول واگذار می‌گردد.

3- طرف دوم تنها مجاز است در حوزه‌ی مندرجات موجود در برگه‌ی اطلاعات فنی محصول اقدام به تبلیغات نماید و عواقب مربوط به اظهارات خارج از مشخصات فنی محصول به عهده‌ی طرف دوم می‌باشد.

4-  چنانچه نماینده فروش به دلایلی نیاز به فروش به نحوی خاص از قبیل فروش فوق‌العاده با تخفیف ویژه داشته باشد، بایستی مراتب را کتباً به شرکت اعلام و مجوز لازم را اخذ نماید. قیمت فروش محصولات توسط نماینده فروش و با هماهنگی بهینه سازو صنعت نیروان اعلام می‌گردد.

5- نماینده فروش موظف است در هرماه  فهرست کلیه مشتریان خود را که طی همان ماه از او خرید نموده‌اند را با ذکر نام و نشانی و تلفن اعلام نماید.

6- درصورتی‌که سقف محصول درخواستی نماینده فروش از میزان تضمین پیش‌پرداخت مندرج در ماده 7 این قرارداد بیشتر شود، شرایط فروش طبق توافق جداگانه و خارج از این قرارداد تعیین خواهد شد.

7- طرف دوم حق اعطای نمایندگی به غیر و یا فروش دستگاه در خارج از حوزه‌ی جغرافیایی تعیین‌شده در موضوع قرارداد را ندارد مگر با کسب اجازه‌ی کتبی از طرف اول.

ماده 5:تسویه‌حساب:

طرف دوم موظف به تسویه‌حساب کامل نقدی ظرف مدت 15 روز از طریق واریز به‌حساب شرکت بهینه‌ساز صنعت نیروان و ارسال تصویر فیش واریزی به شماره فکس شرکت ؛ می‌باشد.

ماده 6: وجه التزام و تضمین حسن انجام کار

نماینده فروش یک فقره چک به مقدار 500000000 ریال به شماره‌ی …………………نزد بانک……………به تاریخ    /   /   13   در وجه شرکت بهینه سازو صنعت نیروان برای تضمین پیش‌پرداخت محصولات موضوع قرارداد و حسن انجام قرارداد به شرکت تحویل نمود. ( امکان تغییر نوع و میزان وجه ضمانت از طریق مذاکرات حضوری وجود دارد(

ماده 7:یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 8:متفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 9:تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 10:فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 11:تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 12:حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 13:تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                             …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                            ……………………

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها