قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند

بسمه‌تعالی

 

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………….

که ازین پس « خریدار»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد : موضوع قرارداد عبارت است از نصب رایگان یک دستگاه کنترلر هوشمند تأسیسات حرارتی ساختمان جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط فروشنده خدمات و اجاره به‌شرط تملیک دستگاه توسط خریدار.

ماده 2 مدت قرارداد : از زمان نصب دستگاه به مدت 5 سال شمسی

ماده 3 محل انجام قرارداد : در محل آدرس خریدار (آدرس فوق‌الذکر)

ماده 4 مبلغ قرارداد : مبلغ قرارداد باصرفه جویی انرژی توسط سیستم فوق ، مرتبط بوده و به شکل زیر محاسبه می‌شود.

1-4 – مصرف متوسط سالیانه خریدار طبق قبوض انرژی مصرفی محاسبه گردیده، سپس در طی دوره‌های شش‌ماهه قبوض انرژی مصرفی در دوره بهینه‌سازی از میزان مشابه متوسط مصرف سالانه قبل از بهینه‌سازی کسر می‌گردد و50 % مبلغ انرژی صرفه‌جویی شده به قیمت روز آن ، توسط خریدار به فروشنده خدمات پرداخت می‌گردد.

2-4 – مبلغ محاسبه‌شده بالا به مدت 5 سال و هرسال با توجه به قیمت روز انرژی محاسبه و توسط فروشنده خدمات دریافت می‌گردد.

ماده 5 گارانتی و سرویسدر طی مدت قرارداد (موضوع ماده 2) دستگاه فوق (و یا دستگاه‌های موضوع ماده 1) گارانتی می‌باشد و کلیه هزینه‌های سرویس دستگاه و متعلقات مربوط به فروشنده خدمات است و سایر هزینه‌های سرویس و نگهداری موتورخانه مطابق روال معمول گذشته به عهده خریدار می‌باشد.

تبصره 1 : در صورت دست‌کاری غیرمجاز و تغییرات سیم‌کشی ، دستگاه از شرایط گارانتی خارج خواهد شد.

ماده 6 تعهدات فروشنده خدمات :

1-6 – فروشنده خدمات موظف است دستگاه فوق را در محل آدرس خریدار به‌صورت رایگان نصب نماید و پس‌ازآن، طی بازدیدهای دوره‌ای از صحت عملکرد دستگاه اطمینان حاصل نماید.

2-6- درصورتی‌که خریدار تقاضای بازدید از دستگاه را نماید، فروشنده خدمات موظف به بازدید و سرویس رایگان دستگاه می‌باشد.

ماده 7- تعهدات خریدار :

1-7- خریدار متعهد می‌گردد ،‌ به توصیه‌های فروشنده خدمات جهت استفاده صحیح از سیستم ، عمل نماید .

2-7- کپی قبوض انرژی مصرفی دوره‌های پس از بهینه‌سازی انرژی را به فروشنده خدمات ارائه نماید و پس از محاسبه مبلغ انرژی صرفه‌جویی شده ، آنرا به فروشنده خدمات بپردازد .

ماده 8- امور مالیبا توجه به مبلغ صرفه‌جویی شده در هرسال ،‌ فروشنده خدمات 50 % مبلغ صرفه‌جویی شده را طبق قرارداد از خریدار مطالبه می‌نماید که زمان پرداخت وجه فوق ، حداکثر یک هفته از زمان اعلام فروشنده خدمات می‌باشد .

ماده 9- توضیحات نحوه اجرا :

1-9- برای محاسبه میزان مصرف انرژی سالانه قبل از دوره بهینه‌سازی انرژی (جدول الف) ، متوسط میزان مصرف سالهای گذشته محاسبه می‌گردد و طبق جدول مربوطه ، اعداد فوق به تأیید خریدار و فروشنده خدمات رسیده است .

تبصره 2 : در صورت تغییرات مکانی ، جابجایی واحدها ، تغییرات و یا نصب مشعل ، الکتروپمپ و تجهیزات جدید در موتورخانه ، تغییرات در تعداد و حجم رادیاتورها و فن کویل ها و یا تغییرات در تعداد و ظرفیت سایر وسایل، نظیر بخاری گازی و بلافاصله موارد را به فروشنده خدمات اطلاع دهد تا میزان تغییر مصرف در انرژی مجدداً به‌عنوان مبنای محاسبات به تأیید و امضای طرفین برسد تا از زمان مذکور قابل‌اجرا باشد.

2-9- در دوره بهینه‌سازی مصرف انرژی ، اعداد قرائت‌شده کنتور که در جدول (ب) وارد و به تأیید طرفین رسیده است ملاک محاسبه پرداخت‌های سالانه می‌باشد .

3-9- با توجه به اینکه هیچ‌گونه وجهی بابت دستگاه، نصب آن و خدمات پس از نصب توسط فروشنده خدمات دریافت نمی‌گردد و تنها عایدات فروشنده خدمات ، دریافت 50 % مبلغ انرژی صرفه‌جویی شده در مدت قرارداد و به‌صورت سالانه می‌باشد، پرداخت به‌موقع عایدات فروشنده خدمات ،‌ الزامی است و به ازاء هرروز تأخیر در پرداخت مبلغ فوق ، هفت‌صدم درصد جریمه به ازاء هرروز محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه می‌گردد .

4-9- در صورت عدم تمایل فروشنده خدمات یا خریدار ، هر یک به‌تنهایی از ادامه قرارداد ، قرارداد تا زمان اعلام انصراف کتبی هر یک از طرفین معتبر بوده و پس‌ازآن فروشنده خدمات اقدام به جمع‌آوری دستگاه (یا دستگاه‌ها) و متعلقات مربوط می‌نماید.

بدیهی است خریدار ملزم به پرداخت حقوق فروشنده خدمات تا زمان اعلام انصراف کتبی خود می‌باشد.

5-9- در صورت اتمام مدت قرارداد و پرداخت وجوه موردنظر قرارداد به فروشنده خدمات ، ‌دستگاه فوق متعلق به خریدار بوده و ازآن‌پس ، فروشنده خدمات هیچ‌گونه وجهی جهت صرفه‌جویی از خریدار مطالبه نخواهد کرد.

تبصره: تا زمان اتمام مدت قرارداد ، دستگاه و متعلقات آن متعلق به فروشنده خدمات بوده و خریدار هیچ‌گونه حقی نسبت به مالکیت دستگاه فوق ندارد.

ماده 10- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 11-تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 12-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 13-فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 14-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 15-حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذی صلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 16-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها