قرارداد سرویس و نگهداری

بسمه‌تعالی

 

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………..

که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد، و
خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………….
که ازین پس «پیمانکار/ مشاور»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد

عبارت است از:

1-1- سرویس و نگهداری کامپیوترها و پرینترهای کارفرما که لیست آن به پیوست می‌باشد.

1-2- تعمیرات کامپیوترها و پرینترها.

1-3- رفع اشکالات نرم‌افزاری کامپیوترها با سیستم‌عامل ویندوز و رفع اشکال سیستم‌ها ازنظر حملات ویروسی و مسائل مشابه .

1-4- رفع مشکلات کاربری و راهبردی سایت شامل ،کنترل سایت ازنظر عملکرد تعریف E-MAIL های موردنیاز و حذف E-MAIL های اضافه و امثالهم.

1-5- انجام مشاوره/پیمانکاری در امور انفورماتیکی کارفرما.

ماده 2- مدت قرارداد

………سال از تاریخ…………لغایت ……….. می‌باشد که در صورت عدم اختلاف و رضایت طرفین قابل تمدید است.

ماده 3- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ کل قرارداد از قرار ماهانه………………ریال می‌باشد که در دو قسط مساوی در ابتدای دوره شش‌ماهه……………ریال از طریق کارفرما به مشاور پرداخت می‌شود.

ماده 4- نحوه انجام قرارداد

4-1-سرویس و نگهداری دستگاه‌های موضوع قرارداد به‌تناوب هر سه ماه یک‌بار.

4-2-رفع اشکالات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موضوع قرارداد در طی مدت قرارداد و به‌دفعات موردنیاز.

4-3- رفع کلیه مشکلات کاربران کارفرما در رابطه با سایت و انجام راهنمایی‌های لازم توسط کارشناسان مشاور انجام می‌گردد.

4-4- در صورت نیاز و اعلام درخواست کارفرما خدمات مشاوره/ پیمانکاری در امور فنی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن شرکت توسط مشاور/ پیمانکار انجام می‌پذیرد.

تبصره 1: هزینه تعویض قطعات دستگاه‌ها شامل این قرارداد نمی‌گردد و هزینه‌های مربوطه با ارائه فاکتورهای مربوطه اخذ خواهد شد.

تبصره2: خرید سیستم‌های جدید کامپیوتری و یا توسعه و تکمیل شبکه سخت‌افزاری شامل کابل‌کشی، قطعات جدید و نصب و راه‌اندازی شامل این قرارداد نمی‌گردد و در صورت انجام موارد فوق که توسط مشاور/ پیمانکار و با درخواست کتبی کارفرما امکان‌پذیر می‌گردد، هزینه‌های مربوطه توسط مشاور به‌صورت جداگانه محسوب و فاکتور شده و توسط کارفرما پرداخت می‌گردد.

ماده 5- تعهدات طرفین قرارداد

5-1- مشاور/ پیمانکار موظف است ظرف مدت 24 ساعت از اعلام نیاز کارفرما به خدمات موردقرارداد، شروع به اقدام لازم نماید.

5-2- مشاور/ پیمانکار در ساعات اداری کلیه خدمات مشاوره و راهنمایی تلفنی و یا اینترنتی لازم را به کارفرما ارائه می‌دهد.

5-3- کارفرما موظف به معرفی نماینده یا نمایندگان خود جهت تماس برای انجام موضوع قرارداد به مشاور/ پیمانکار می‌باشد.

ماده 6- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 7- تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 8- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 9- فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 10- تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 11- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 12- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     ………………….

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها