قرارداد پارتیشن

بسمه‌تعالی

 

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

این قرارداد در تاریخ ………………….. فی‌مابین شرکت ………………….. به نمایندگی ………………….. به نشانی ………………….. که من‌بعد در این قرارداد «فروشنده» نامیده می‌شود ازیک‌طرف و شرکت ………………….. به نمایندگی آقای ………………….. به نشانی ………………….. که من‌بعد در این قرارداد «خریدار»نامیده خواهد شد از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد به رعایت مفاد آن می‌باشند .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است تولید , فروش و تحویل پارتیشن پروژه ………………….. به نشانی ………………….. مطابق با مشخصات ارائه‌شده در نقشه ارسالی از طرف فروشنده و برآورد هزینه شماره ………………….. مورخ ………………….. پیوست که جز لاینفک این قرارداد می‌باشد .

تبصره یک : مقادیر برآورد شده مندرج در پیش فاکتور تقریبی است که پس از اتمام عملیات تحویل پروژه , متره دقیق انجام و پس از تأیید نماینده خریدار و فروشنده , صورت‌حساب قطعی فروش ملاک محاسبه خواهد بود .

تبصره دو : خریدار می‌تواند 7 تا 10 درصد مقادیر موردقرارداد را افزایش دهد , بدیهی است مقادیر افزایش‌یافته طبق الحاقیه تنظیمی و بر مبنای قیمت توافق شده مندرج در برآورد هزینه شماره ………………….. مورخ ………………….. محاسبه و بر کل مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی

3-2- استعلام بها شماره ………………….. مورخ …………………..

ماده سه ـ مشخصات اجرا

3-1- کلیه پارتیشن‌ها مدولار که تا ارتفاع سقف می‌باشند از نوع ………………….. خواهد بود .

3-2- در قسمت‌هایی که مدول ………………….. سانتی‌متر قابل‌اجرا نمی‌باشد پارتیشن از نوع ساده اجرا می‌گردد .

3-3- در برخی از قسمت‌ها از پارتیشن کوتاه به ارتفاع ………………….. که بر روی نقشه‌ها مشخص‌شده استفاده می‌گردد این پارتیشن‌ها از نوع ……………… به ارتفاع ……………… می‌باشد .

3-4- شیشه‌ها مصرفی در پارتیشن‌ها به سمت راهرو از نوع سند بلاست ……………….. می‌باشد .

3-5- روکش‌های دیواری از نوع روکش PVC هلندی با کد ………………….. است .

3-6- پروفیل‌های مصرفی رنگ ………………….. مدنظر است .

3-7- PVC داخل فریم‌ها ………………….. می‌باشد .

3-8- سقف کاذب از نوع رابیتس می‌باشد .

3-9- پرده‌کرکره با کد ………………….. می‌باشد .

 ماده چهار ـ مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ امضاء و دریافت اولین قسط ………………….. روز کاری تعیین گردید و فروشنده متعهد می‌گردد ظرف مدت ……… روز ( به‌استثنای ایام تعطیلات رسمی ) کلیه تجهیزات موضوع قرارداد را به محل تعیین‌شده از طرف خریدار حمل نماید .

آخرین‌مهلت تحویل پارتیشن و امکان بهره‌برداری از مجموع تجهیزات تحویل‌شده ………………….. روز می‌باشد .

درصورتی‌که پیش‌پرداخت بند 6-1 در تاریخ عقد قرارداد پرداخت گردد وگرنه به ازاء هرروز تأخیر یک روزبه مدت قرارداد اضافه می‌شود .

ماده پنج ـ مبلغ قرارداد

بهای کل قرارداد بر اساس پیش فاکتور پیوست در حدود ………………….. ریال می‌باشد که پس از کسر 5 درصد مالیات قابل پرداخت می‌باشد .

ماده شش ـ نحوه پرداخت

6-1- 60 درصد از مبلغ قرارداد معادل ………………….. ریال به‌عنوان پیش‌پرداخت در هنگام عقد قرارداد از خریدار دریافت و در قبال آن‌یک فقره چک به شماره ……………… عهده بانک ……………… معادل مبلغ پیش‌پرداخت به‌عنوان تضمین پیش‌پرداخت به خریدار ارائه می‌گردد که در تاریخ خاتمه قرارداد عیناً به فروشنده مسترد می‌شود .

6-2- 20 درصد از مبلغ قرارداد معادل ………………….. ریال پس از حمل کامل تجهیزات به محل خریدار دریافت می‌گردد .

6-3- 20 درصد از مبلغ قرارداد معادل ………………….. ریال پس از تحویل کامل موضوع قرارداد طی صورت‌جلسه تنظیمی که به امضاء نمایندگان فروشنده و خریدار رسیده باشد , دریافت می‌گردد و فروشنده معادل 10 درصد مبلغ کل قرارداد طی یک فقره چک به مبلغ………………….. ریال جهت حسن انجام کار به خریدار ارائه داده که پس از مدت 30 روز از زمان تحویل و امضاء صورت‌جلسه اتمام پروژه و رضایت خریدار عیناً به فروشنده مسترد می‌گردد .

ماده هفت ـ تعهدات فروشنده

7-1- فروشنده متعهد است تجهیزات مورد سفارش خریدار را در محل شرکت و در مقابل اخذ رسید به نماینده شرکت تحویل نماید .

7-2- فروشنده متعهد است که کلیه تجهیزات مورد سفارش را مطابق با طرح و کیفیت نمونه ارائه‌شده و مطابق با مشخصات فنی مندرج در ماده سه قرارداد و استانداردهای قابل‌قبول به خریدار تحویل نماید .

7-3- فروشنده متعهد می‌گردد درصورتی‌که مشمول فورس ماژور موضوع ماده 10 این قرارداد نباشد به ازای هرروز تأخیر معادل ………………….. ریال از مبلغ قرارداد را به‌عنوان خسارت تأخیر انجام تعهد به خریدار پرداخت نماید .

7-4- فروشنده اعلام می‌دارد که با بازدید از نقشه‌ها و محل کار , در مورد نحوه اجرای کار و خصوصیات محل و شرایط اقلیمی شرکت خریدار و همچنین کلیه اطلاعاتی که لازم داشته است آگاهی کامل حاصل نموده و با بصیرت کامل اقدام به امضاء این قرارداد و قبول تعهدات در آن نموده است .

7-5- فروشنده متعهد می‌گردد با دقت کلیه نقشه‌ها را رؤیت نموده و به هنگام اجرای کار چنانچه با اشکال و یا ایرادی برخورد نماید در اسرع وقت کتباً به اطلاع خریدار رسانده و پیگیر رفع اشکال باشد و به هر صورت فروشنده مسئول اجرای صحیح موضوع قرارداد خواهد بود .

7-6- فروشنده متعهد می‌گردد که مورداجرا را به نحو احسن و مطابق نقشه‌ها و استانداردهای قابل‌قبول در مدت‌زمان تعیین‌شده به اتمام رساند .

7-7- تأمین کلیه نیروی انسانی موردنیاز , ابزارآلات و مواد اولیه برای اجرای کار تماماً به عهده فروشنده می‌باشد و خریدار هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال نیروهای اعزامی فروشنده به مقابل سازمان‌های ذی‌ربط ندارد .

7-8- کلیه هزینه ایاب و ذهاب و بارگیری و بسته‌بندی از محل کارخانه تا محل پروژه به عهده فروشنده خواهد بود و خریدار هیچ‌گونه هزینه دیگری به‌جز مبالغ مندرج در ماده شش این قرارداد را تقبل نخواهد کرد .

تبصره : درصورتی‌که عملیات اجرایی در خارج از شهرستان تهران باشد محل اقامت پرسنل فروشنده به عهده خریدار می‌باشد .

ماده هشت ـ تعهدات خریدار

8-1- خریدار متعهد است کلیه پرداخت‌ها را در رأس موعد مقرر در ماده 6 قرارداد پرداخت نماید . در غیر این صورت فروشنده می‌تواند از اجرای مرحله بعدی تا دریافت وجه معوقه مرحله قبل خودداری نماید و به ازاء هرروز تأخیر مبلغ ………………….. ریال جریمه تعلق و به مبلغ قرارداد اضافه و معادل زمان تأخیر نیز به مدت قرارداد اضافه خواهد شد .

8-2- خریدار مکلف است محل اجرای سفارش ساخت را جهت انجام عملیات موضوع قرارداد آماده و تحویل فروشنده نماید و در صورت وجود نواقص یا موانع احتمالی نسبت به رفع نواقص و موانع اقدام نماید .

8-3- خریدار متعهد می‌گردد طی مدت 2 روز پس از عقد قرارداد نسبت به معرفی کتبی نماینده تام‌الاختیار خود جهت نظارت بر اجرا و پیگیری مراحل قرارداد تا اتمام پروژه و تحویل آن اقدام نماید .

8-4- خریدار متعهد می‌گردد به‌موقع جهت بازرسی و تحویل اقلام پس از اعلام فروشنده اقدام نماید .

8-5- طبق بازدید کارشناسان فروشنده از موقعیت انجام کار و بررسی نواقص احتمالی و برحسب یک برنامه زمان‌بندی خریدار متعهد می‌گردد طبق این برنامه زمان‌بندی , نواقص موجود در محل پروژه را برطرف نماید .

8-6- مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح , قطعات و تجهیزات تحویلی به عهده خریدار می‌باشد . بدیهی است هرگونه خسارت و ضرر و زیان احتمالی وارده از عهده فروشنده ساقط می‌باشد .

8-7- چنانچه محل انجام پروژه به‌موقع آماده نگردد و این امر باعث تأخیر اجرای کار شود و یا اینکه فروشنده در حین کار با مانع یا موانعی مواجه گردد که مربوط به خریدار یا محل اجرای سفارش ساخت باشد و رفع موانع مذکور مستلزم ایجاد وقفه یا تأخیر در اجرای کار گردد , ایام وقفه و یا تأخیر به مدت قرارداد اضافه‌شده و درهرحال ایام مزبور نباید بیش از 5 روز باشد . تشخیص آماده نبودن محل یا وجود مانع در محل اجرای پروژه با ذکر دلیل موجه و اعلام کتبی از طرف فروشنده به خریدار می‌باشد .

8-8- در صورت عبور تأسیسات مکانیکی و برقی از میان فضای دوجداره پارتیشن‌ها , خریدار می‌بایست سریعاً ظرف مدت سه روز از اعلام فروشنده نسبت به عبور تأسیسات مذکور اقدام نماید . بدیهی است در غیر این صورت زمان تحویل متناسب با تأخیر در اجرای تأسیسات به تأخیر خواهد افتاد .

8-9- فروشنده با توجه به نقشه‌های تأییدشده خریدار اقدام به برش پانل و شیشه و آلومینیوم و ثبت سفارش خارجی روکش پی . وی . سی و پرده‌کرکره می‌نماید لذا هرگونه تغییر پس از تأیید و شروع برشکاری موجب تأخیر در تحویل و خسارت مالی می‌باشد که به عهده خریدار می‌باشد .

ماده نه ـ گارانتی و خدمات پس از فروش

9-1- تجهیزات و محصولات تحویل‌شده پروژه به مدت یک سال تحت گارانتی فروشنده می‌باشد . تضمین فوق مشمول خسارت‌های وارده توسط خریدار نمی‌باشد .

9-2- تجهیزات و محصولات تحویل‌شده پروژه به مدت سه سال از خدمات پس از فروش فروشنده بهره‌مند می‌باشند .

ماده ده-فسخ قرارداد

در صورت فسخ قرارداد از طرف خریدار پس از امضا و قبل و یا پس از ارسال مصالح خریدار موظف به جبران کلیه ضرر و زیان فروشنده شامل هزینه‌های طراحی و برداشت و  برش‌های مصالح پروژه می‌باشد .

ماده یازده-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده دوازده-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده سیزده-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده چهارده-فورس ماژور ( حوادث قهری و غیرمترقبه )

چنانچه به هر دلیل که خارج از اختیار طرفین قرارداد بوده نظیر جنگ , زلزله , سیل و …… انجام بخش یا تمامی قرارداد در موعد مقرر میسر نباشد , با توافق کتبی طرفین می‌توان به مدت قرارداد اضافه و یا حسب موردقرارداد را فسخ نمود . قابل‌ذکر است در صورت فسخ قرارداد کلیه کارهایی که تا تاریخ فسخ قرارداد توسط فروشنده انجام گردیده محاسبه و به فروشنده پرداخت خواهد شد .

تبصره : هرگاه به علل فوق‌الذکر و سایر عللی که خارج از حیطه اختیار هریک از طرفین قرارداد است , خریدار و فروشنده نتواند تعهدات خود را طبق قرارداد انجام دهند عدم انجام تعهدات نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و طرفین قرارداد در این خصوص هیچ‌گونه ادعایی نخواهد داشت .

ماده پانزده-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده شانزده-حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده هفده-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

فروشنده                                                  خریدار

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها