قرارداد فروش کلینر

 

بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

…………………..به نمایندگی آقای……….به شماره ملی……………نام پدر……………………….شماره تماس……………آدرس…………………….

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، و

…………………… به نمایندگی آقای………….به شماره ملی……………………….نام پدر……..شماره تماس…………. آدرس……………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از فروش و تحویل مقدار تقریبی ……… (………….) کلینر تیپ 5 مطابق آنالیز تأییدشده که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد قابل‌افزایش یا کاهش به میزان 25 درصد با موافقت طرفین به‌صورت تحویل درب کارخانه…………………. واقع در کیلومتر ………………………………….

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد ……….. روز تعیین می‌گردد و فروشنده متعهد می‌گردد به‌طور حداقل میانگین روزانه ……….. کلینر خریداری‌شده را مطابق موضوع قرارداد تحویل خریدار نماید .

ماده 3) مبلغ قرارداد

کل مبلغ موضوع قرارداد با توجه به انجام کلیه موارد به ازاء هر تن …………ریال درب کارخانه فروشنده به مبلغ ……………..( ……………….) تعیین می‌گردد .

ماده 4) نحوه پرداخت

خریدار متعهد می‌گردد بهای کلینر خریداری‌شده را معادل هر پارتی ……..تنی بلافاصله پس از تحویل آخرین کامیون آن پارتی در محل دپوی کارخانه………….. به‌حساب اعلام‌شده از طرف فروشنده واریز نماید .

تبصره ـ خریدار به‌منظور تضمین خرید و پرداخت به‌موقع چکی به مبلغ ……………ریال در اختیار فروشنده قرار می‌دهد که در صورت تأخیر در پرداخت فروشنده بتواند هزینه کلینر ارسالی را از محل چک فوق وصول نماید .

ماده 5) سایر شرایط قرارداد

5-1  فروشنده تعهد می‌نماید کلیه کلینرهای تحویلی را مطابق آنالیز تأییدشده و توافق شده تحویل نماید .

5-2 فروشنده متعهد می‌گردد از بارگیری مواد زائد به همراه کلینر جلوگیری نماید و هرگونه خسارت که در اثر وجود مواد زائد در کلینر به خریدار وارد شود به عهده فروشنده بوده و از مطالبات فروشنده کسر خواهد شد .

5-3 ملاک توزین کلینرهای حمل شده باسکول کارخانه …………… می‌باشد .

5-4 فروشنده متعهد می‌گردد نسبت به ارائه کلینر باکیفیت مورد توافق اقدام و از تحویل کلینر نامرغوب جلوگیری نماید.

5-5 فروشنده در خصوص بارگیری و حمل , مساعدت و همکاری لازم را با عوامل کارخانه …………….. به عمل می آورد .

6-5 فروشنده در پایان هر روز لیست کامیون های ارسالی را برای خریدار فاکس می نماید .

5-6 خریدار متعهد است با در نظر گرفتن لیست ارسالی نسبت به محاسبه مبالغ کلینر اقدام و قبل از اتمام ……….. تن هر پارتی نسبت به واریز وجه آن محموله به حساب ……………اقدام نماید .

ماده 6) ناظر قرارداد

از طرف خریدار آقای ……………. به عنوان ناظر قرارداد و از طرف فروشنده آقای ……………. تعیین می گردد .

ماده 7) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراء تعهدات به‌موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد خریدار یا فروشنده با اخطار کتبی 15 روزه مجاز به فسخ قرارداد می‌باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه‌های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل می‌باشد .

ماده 8) قانون قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .

ماده 9) یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 10) تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 11) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 12) فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 13) تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 14) حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 15) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                   امضای طرف دوم

 

…………………                                                   ………………….

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها