قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی

بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

 کارخانه (از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام) به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………..

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

 مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگی خانم ……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……………………………………

که ازین پس « پیمانکار»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده 1) موضوع قرارداد

آزمایش cbc . dipp

آزمایش fbs

Cholostorol . t.g

Urio aoid ; ua

B.U.N

Chost XRay(PA)

ادیومتری

اسپیرومتری

اپتیمتری ( بینایی‌سنجی)

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت‌زمان اجرای قرارداد از تاریخ …………………. تا پایان دوره ( آزمایش‌ها طب کار)

ماده 3 ) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد با توجه به تعرفه‌های اعلام‌شده سال جاری از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می‌باشد .

تبصره 1 : مبلغ پرداختی بر اساس تعرفه‌های موجود می‌باشد و در صورت تغییر تعرفه مبلغ تغییر می‌یابد .

تبصره 2 : مبلغ دقیق آزمایش‌ها پس از پایان معاینات مشخص می‌گردد .

ماده 4) نحوه پرداخت

پس از انجام آزمایش‌ها لازم برای 100 نفر , کل هزینه اعلام‌شده از طرف مرکز طب کار , توسط کارفرما به‌حساب شماره 7006 بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی واریز می‌گردد .

ماده 5 ) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقای ………. مسئول بهداری و مهندس …………. رئیس ایمنی و بهداشت صنعتی کارخانه سیمان ……………… به‌عنوان دستگاه نظارت معرفی می‌گردد .

ماده 6) تعهدات کارخانه

ماده 7) تعهدات پیمانکار

مسئولیت حفظ , صحت انتقال محرمانه کلیه اطلاعات ارسالی به عهده پیمانکار می‌باشد و پیمانکار موظف است که نتایج آزمایش‌ها هر مرحله را حداکثر ظرف ده روزبه کارخانه ارسال نماید .

ماده 8)یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 9)تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 10)تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده11 )فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 12)تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 13)حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 14)تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                           ……………………..

تاریخ

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها