قرارداد تغییر سیستم دستگاه تزریق

بسمه‌تعالی

 

طرفین قرارداد
قرارداد حاضر فی‌مابین؛
………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «  کارفرما »نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
که ازین پس « تعمیرکار »نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده1-موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از،  تغییرات در سیستم هیدرولیک و سیستم برق یک دستگاه تزریق پلاستیک 44 تن مارک KUASY به شرح زیر :

-1-1 تغییرات در سیستم هیدرولیک :

جایگزینی پمپ‌های اصلی همراه با شیرهای هیدرولیک جدید پروپرشنال و مدارات موردنیاز آن‌ها

-1-2 تغییرات در سیستم برق :

نصب plC و HMI و بردهای مربوط به سیستم آنالوگ شیرهای پروپرشنال، برنامه‌نویسی و تعویض سیم‌کشی‌های فعلی دستگاه.

ماده 2- مدت قرارداد

مدت قرارداد پس از خرید کامل قطعات موردنیاز و از تاریخ پرداخت پیش‌پرداخت به مدت ……. روز تعیین می‌گردد.

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد که شامل اجرت مفاد مندرج دربند (1_1)و (2_1) ماده1هست مبلغ ……….ریال می‌باشد که به شرح زیر به تعمیرکار پرداخت خواهد شد .

25%- 3-1 مبلغ کل قرارداد در بدو شروع کار به‌عنوان پیش‌پرداخت.

25% -3-2 مبلغ کل قرارداد پس از انجام 50%کار بنا به تائید مدیر فنی و تولید کارخانه.

40%-3-3 پس از اتمام کار تغییرات و با تائید مدیر فنی و تولید کارخانه.

10%- 3-4 باقیمانده به‌عنوان حسن انجام کار نگهداری و پس از ………. روز کارکرد بدون عیب دستگاه و با تائید مدیر فنی وتولید پرداخت خواهد شد.

تبصره : در طول مدت مندرج دربند ( 4_3)  رفع هرگونه عیب و ایراد فنی به عهده تعمیرکار می‌باشد و از این بابت وجهی به تعمیرکار پرداخت نخواهد شد.

ماده 4 – تعهدات کارفرما

-1-4 هزینه خرید کلیه قطعات موردنیاز جهت انجام تغییرات مندرج در ماده 1 به عهده کارفرما  می‌باشد

-2-4  پرداخت حقوق و عوارض دولتی متعلقه به عهده کارفرما می‌باشد .

ماده 5- تعهدات تعمیرکار

-1-5  تعمیرکار متعهد می‌گردد که در خرید قطعات و ملزومات به‌عنوان مشاور فنی به همراه عامل خرید کارفرما حضورداشته و همکاری نماید.

-2-5  کلیه ابزارآلات موردنیاز جهت انجام تعمیرات توسط تعمیرکار تأمین خواهد شد و کارفرما در این مورد مسئولیتی ندارد.

3-5  تأمین مواد و ملزومات مصرفی مانند نوارچسب و تفلون و اقلامیکه در عرف تعمیرات به عهده وی می‌باشد توسط تعمیرکار تأمین خواهد شد.

ماده 6- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 7- تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 8- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 9- فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 10-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 11- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 12- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

                 کارفرما                                                        تعمیرکار

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها