قرارداد تعمیرات ماشین‌های مشغول به کار

بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد:

قرارداد حاضر فی‌مابین؛
………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………. که ازین پس « کارفرما »نامیده خواهد شد و
خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………….که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد

 موضوع قرارداد عبارت است از تعمیرات ماشین‌های مشغول به کار کارخانه به شرح لیست پیوست و انجام تغییرات و تعمیرات اساسی و راه‌اندازی هیچ ماشینی شامل این قرارداد نیست.

ماده 2- مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ ……..لغایت ………. به مدت ………شمسی می‌باشد که در صورت توافق قابل تمدید خواهد بود.

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد پرداخت ماهانه ………….ریال در آغاز هرماه است.

ماده 4– تعهدات پیمانکار

-4-1 پیمانکار مکلف است در هرماه یک روز در هفته که در نیمه دوم هر هفته ( ترجیحاً ………) و روزهای غیر تعطیل باشد در محل کارخانه حضور یابد.

-4-2 هرروز کاری حداکثر هشت ساعت خواهد بود.

-4-3 در صورت عدم امکان حضور در روز موعد در هر هفته روز دیگری با توافق طرفین جهت حضور پیمانکار تعیین می‌گردد.

-4-4 پیمانکار بایستی لیست قطعات و ملزومات موردنیاز برای انجام تعمیر و یا تعویض را تعیین و به کارفرما ارائه نماید.

4-5 پیمانکار تشکیل پرونده و شناسنامه برای نگهداری اطلاعات و ثبت وقایع و تعمیرات انجام‌شده توسط خود را به عهده دارد.

ماده 5 – تعهدات کارفرما

-5-1 کارفرما موظف است وسیله ایاب و ذهاب پیمانکار را فراهم نماید.

-5-2 کارفرما موظف است نسبت به پرداخت وجه به پیمانکار طبق ماده 3 قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت به‌موقع قرارداد فسخ می‌گردد.

-5-3 کارفرما موظف است نسبت به فراهم نمودن امکانات و برنامه‌ریزی برای توقف ماشین‌ها طبق توصیه پیمانکار، اقدام نماید.

-5-4 تهیه و تدارک کلیه قطعات و امکانات به عهده کارفرما می‌باشد.

-5-5 کارفرما دستور همکاری با پیمانکار را به کارکنان ذی‌ربط خواهد داد و جهت تسهیل در انجام کار یک نفر را جهت ارتباط مستقیم با وی تعیین می‌نماید.

ماده 6– فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد

فسخ قرارداد به پیشنهاد هر یک از طرفین و یک ماه زودتر امکان‌پذیر است.

ماده 7-یکپارچگی قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.
ماده 8-تفکیک‌پذیری
چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 9-تغییر و اصلاح
هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.
ماده 10-فورس ماژور
هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 11-تغییر نشانی طرفین قرارداد 
هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.
ماده 12-حل اختلاف 
در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .
ماده 13-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ
این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.
امضای کارفرما                                                   امضای پیمانکار
…………………                                            …………………..

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها