نمونه قرارداد ترخیص کالا

بسمه تعالی

 

 

طرفین قرارداد:

این قرارداد در تاریخ ……… فی‌مابین شرکت(نام شرکت و نوع آن) ثبت‌شده به شماره……… در دفتر ثبت شرکت‌ها در تهران به شناسه ملی ……… و به نشانی …….. و کد پستی ……… که ازاین‌پس صاحب کالا نامیده خواهد شد، ازیک‌طرف و شرکت(نام شرکت و نوع آن) ثبت‌شده به شماره ……… در دفتر ثبت شرکت‌ها در تهران به شناسه ملی…….. و به نشانی…………. و کد پستی ……  دارای مجوز ترخیص کالا(پروانه حق‌العمل‌کاری) از گمرک ج.ا.ایران به شماره ……….. که ازاین‌پس ترخیص‌کار نامیده خواهد شد منعقد شد. توضیح اینکه از طرف شرکت………… آقای …….. فرزند ……. به کد ملی ………….. قرارداد را امضا کرده‌اند. ایشان به‌موجب محتویات روزنامه رسمی شماره …… مورخ ……. مدیرعامل شرکت مذکور هستند و به‌موجب محتویات همین روزنامه حق امضای اسناد تعهدآور را با مهر شرکت دارند. ( قسمت اخیر در مورد طرف دوم قرارداد هم تکرار شود).

(توضیح: در مورد شخص حقیقی نام و نام خانوادگی، کد ملی، کد پستی و نشانی کفایت می‌کند.)

ماده 1- موضوع قرارداد:

ماده 2: موضوع قرارداد عبارت است از ترخیص کالای وارداتی صاحب کالا توسط ترخیص‌کار از گمرکات مجاز کشور ج.ا. ایران طبق مقررات و قوانین جاری کشور که با بارنامه یا راهنامه رسمی بین‌المللی اعم از هوایی، زمینی و یا دریایی وارد کشور شده و در گمرک خانه مجاز تخلیه‌شده است و حمل کالای مزبور از گمرک به مقصدی که صاحب کالا اعلام می‌نماید و اتمام مراحل اداری آن به‌نحوی‌که دیگر نیاز به حضور ترخیص‌کار نباشد و با اختیارات مندرج در وکالت‌نامه شماره ……… مورخ …… ثبت‌شده در دفتر اسناد رسمی شماره ………. تهران که رونوشت آن ضمیمه این قرارداد می‌باشد.

ماده 2- شروط و توضیحات:

1:مراجعه به نماینده شرکت حمل‌کننده بین‌المللی کالا و انجام کلیه امور مربوطه ،شامل اخذ ترخیصیه و مبادله اسناد مربوطه در بدو امر ترخیص و تسویه‌حساب نهایی با شرکت حمل‌کننده بین‌المللی کالا و اخذ مجوز ثبت سفارش کالا از اداره بازرگانی به عهده ترخیص‌کار می‌باشد. اما صاحب کالا می‌تواند با اعلام قبلی جهت جلوگیری از اقدامات موازی هرکدام از این مسئولیت‌ها را به عهده بگیرد.

2: از آنجائی که پرداخت کلیه وجوه مترتب بر ترخیص کالا می‌بایست قبل از ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص‌کار به گمرک وادارات تابعه و ذی‌ربط پرداخت شود، صاحب کالا متعهد می‌شود قبل از اتمام مراحل ترخیص وجوه مزبور را به ترخیص‌کار پرداخت نماید. تأخیر ناشی از پرداخت مسئولیتی را متوجه ترخیص‌کار نمی‌نماید.

ماده 3: تعهدات ترخیص‌کار:

ترخیص‌کار موظف است پس از دریافت اسناد خرید(فاکتور، پیش فاکتور) و اسناد حمل (بارنامه رسمی) و گواهی مبدا و نامه بانک مبنی بر تامین ارز اعتبار اسنادی(فقط در مورد کالاهای اعتباری) از طرف صاحب کالا نسبت به پیگیری و آغاز مراحل ترخیص اقدام نماید.

تبصره: موارد ذیل استثناء بوده و قصوری را متوجه ترخیص‌کار نمی‌نماید:

-درصورتی‌که اشکال، ابهام و یا خدشه‌ای به اسناد فوق‌الذکر وارد باشد تا برطرف شدن موارد نامبرده.

-زمانی که پرداخت هزینه‌های قرارداد از طرف صاحب کالا به تعویق افتد تا زمان پرداخت.

تعطیلی کلی و یا جزئی و یا اعمال محدودیت یا ممنوعیت از طرف ادارات و سازمان‌های ذی‌ربط در خصوص ترخیص کالا تا زمان بازگشایی آن‌ها ویا رفع موانع.

-ترخیص‌کار فقط برای ارزیابی کالا و نمونه‌برداری جهت آزمایشگاه و در حد متعارف اجازه دخل و تصرف در کالای ترخیص شده و یا در حال ترخیص را دارد.

ترخیص‌کار هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال کسری وزن و یا تعداد نگلات کالای ترخیص نشده از گمرک نسبت به صاحب کالا ندارد، ولی پس از ترخیص کالا مسئولیت حسن نگهداری آن تا تحویل آن به‌وسیله حمل و با بیمه نمودن کافی به عهده ترخیص‌کار می‌باشد.

تبصره: سند رسیدگی به اختلافات احتمالی ناشی از این ماده اطلاعات ثبت‌شده در ظهر پروانه سبز گمرکی، پته تجارتی و یا حکم خروج کالا از گمرک که پس از توزین و بارشماری توسط گمرک درج می‌گردند می‌باشد.

خسارت وارده به کالا یا از بین رفتن کلی و یا جزئی کالای ترخیص شده که ناشی از کیفیت بد کالا یا بسته‌بندی نامرغوب بوده است به عهده ترخیص‌کار نمی‌باشد.

-ترخیص‌کار موظف است در قبال اخذ کارمزد ترخیص حداکثر توان و سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش را برای طی و اتمام امور ترخیص اتخاذ نموده و چنانچه در این مورد قصوری از طرف او سربزند در صورت احراز موظف به پرداخت خسارت به صاحب کالا می‌باشد.

–  ترخیص‌کار موظف است پس از اتمام مراحل ترخیص و حمل پروانه سبز گمرکی در مورد تمامی هزینه‌ها اسناد و رسید مربوطه را به صاحب کالا تسلیم نماید.

درصورتی‌که کالای حمل شده توسط کانتینر غیرقابل‌حمل در جاده‌های کشور باشد، و یا حمل آن مشمول هزینه‌های اضافی شود و یا بنا به مقتضیاتی که صاحب کالا در نظر داشته باشد، با درخواست صاحب کالا ، ترخیص‌کار موظف به استریپ کانتینر می‌باشد.

مدت مجاز توقف کالای کانتینر استریپ شده در انبار حداکثر 20 روز است و پس‌ازآن کالا مشمول هزینه انبارداری طبق تعرفه اتحادیه صنف انبارداران استان مربوطه شده و صاحب کالا ملزم به پرداخت آن به ترخیص‌کار می‌باشد.

مسئولیت خسارت وارده به کالا توسط قوه قاهره (فورس ماژور) متوجه ترخیص‌کار نمی‌باشد. اما ترخیص‌کار موظف است حداکثر توان خود را در مواقع اضطراری برای حفظ و نگهداری کالا بکار گیرد.

ماده 4-حمل کالا:

نشانی مقصد حمل کالا می‌بایست توسط صاحب کالا بر روی سربرگ طی دورنگار یا پست الکترونیکی به اطلاع ترخیص‌کار برسد. ترخیص‌کار موظف به حمل کالا به نشانی اعلامی می‌باشد.

ترخیص‌کار موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت پس از دریافت نشانی حمل نسبت به ارسال کالا اقدام نماید.

تبصره: تعطیلات رسمی ناقض ماده فوق نمی‌باشد. فقط روز عاشورا، بیست ویکم ماه رمضان و هفته اول فرودین ماه هر سال این ماده را معطل خواهد نمود.

تبصره: در موارد قوه قاهره (فورس ماژور) و یا اعتصاب رانندگان، ترخیص‌کار موظف است پس از مرتفع شدن موارد مذکور نسبت به ارسال کالا اقدام نماید.

کرایه حمل کالا از شهرستان به مقصد اعلامی صاحب کالا بر مبنای تعرفه اعلامی توسط انجمن حمل‌ونقل هر استان که توسط سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور تائید می‌گردد بوده که به‌صورت پس‌کرایه در بارنامه حمل درج می‌گردد و گیرنده کالا در مقصد موظف به پرداخت آن است. مسئولیت و خسارت ناشی در عدم پرداخت کرایه و یا تأخیر در پرداخت متوجه صاحب کالا می‌باشد.

ماده 5- تضمین:

 از طرف ترخیص‌کار یک فقره چک به شماره………..   به مبلغ ………………. ریال عهده بانک ………… شعبه ……………  کد بانک ……………… بدون تاریخ به‌عنوان ضمانت حسن انجام کار و تضمین کالای تحویلی ضمن امضای این قرارداد به صاحب کالا تحویل داده شد.

ماده 6- مدت قرارداد:

 از تاریخ  ……….. لغایت ………….. به مدت یک سال کامل شمسی می‌باشد.

ماده 7-هزینه قرارداد:

پرداخت و یا تأمین تمامی حقوق ورودی، هزینه‌ها و عوارض گمرکی، هزینه‌های اخذ مجوز از ادارات و یا سازمان‌های ذی‌ربط بعلاوه کارمزد ترخیص که کارمزد ترخیص‌کار محسوب می‌شود و به‌طورکلی تمامی هزینه‌های عادی و فوق‌العاده مترتبه بر ترخیص کالا به عهده صاحب کالا می‌باشد. فهرست هزینه‌های موضوع این ماده در هر مورد ترخیص پس از اخذ مدارک و مستندات خرید و حمل کالا توسط ترخیص‌کار از صاحب کالا طی فرمی تحت عنوان علی‌الحساب هزینه‌های ترخیص به اطلاع صاحب کالا رسیده و پس از تأمین آن توسط صاحب کالا ترخیص‌کار بدون فوت وقت ملزم به آغاز مراحل ترخیص کالا می‌باشد. پس از اتمام مراحل ترخیص و نظر به اینکه کالا به مقصد اعلامی صاحب کالا حمل شده باشد یا در انبار خصوصی موجود باشد و حداکثر به مدت یک هفته پس از پرداخت آخرین هزینه، صورتحساب قطعی توسط ترخیص‌کار به صاحب کالا اعلام و صاحب کالا ملزم به تسویه‌حساب خواهد بود.

ماده 8- کارمزد ترخیص:

عبارت است از مبلغ ……….. ریال به ازای هر کیلوگرم/هر کانتینر. و حداقل آن ………… ریال در هر مورد ترخیص خواهد بود. مبنای محاسبه کارمزد وزن مندرج در بارنامه/راهنامه صادره از کشور مبدأ حمل می‌باشد.

ماده 9- استریپ کانتینر:

هزینه استریپ کانتینر به ازای هر دستگاه کانتینر 40 فوت مبلغ ………. ریال و هر دستگاه کانتینر 20 فوت مبلغ …………… می‌باشد.

ماده 10- قواعد و توضیحات عمومی:

استریپ کانتینر

-استریپ کانتینر عبارت است از بارگیری کانتینر پر به‌وسیله کامیون از انبار گمرک و خروج آن از اماکن گمرکی و حمل آن به انبار خصوصی و محصوری که ترخیص‌کار تعیین نموده است. سپس تخلیه کانتینر پر و نگهداری کالا در انبار و عودت بلافاصله کانتینر خالی و تحویل آن به شرکت کشتیرانی مالک کانتینر.

-در هر مرحله از ترخیص کالا چنانچه مصادیقی از قاچاق و موارد کالاهای ممنوع‌الورود طبق مقررات و قوانین جاری کشور کشف گردد، ترخیص‌کار مسئولیتی نسبت به اتمام مراحل ترخیص ندارد. ولی در مورد کالاهای ممنوع‌الورود بنا به درخواست صاحب کالا ترخیص‌کار موظف به مرجوع نمودن کالا به مبدأ یا کشور ثالث می‌باشد. در موارد ظن به قاچاق (قبل از اثبات توسط مراجع ذی‌صلاح) ترخیص‌کار موظف است بنا به درخواست صاحب کالا مورد را در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح و از حقوق صاحب کالا دفاع نماید.

تبصره: هزینه متعلقه به‌عنوان هزینه فوق‌العاده بوده و طبق توافق طرفین و نسبت به مورد پیش‌آمده تعیین و صاحب کالا موظف به پرداخت آن به ترخیص‌کار می‌باشد.

صفافی کالا برای کالای استریپی در صورت ممکن مشمول هزینه فوق‌العاده خواهد بود که طبق توافق طرفین قبل از انجام تعیین و توسط صاحب کالا به ترخیص‌کار پرداخت خواهد شد.

ماده 11- داوری و حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در وهله اول با گفتگو و تبادل‌نظر طرفین موضوع اختلاف موردبحث و توافق قرارداده خواهد شد در صورت حل‌وفصل نشدن موضوع، نظر اتحادیه حق‌العمل کاران و ترخیص‌کاران گمرک با تفویض حق صلح و سازش که مورد رضایت طرفین قرار گرفت لازم‌الاجراست. حق‌الزحمه داوری به سه قسمت تقسیم و تادیه دو جزء آن بر عهده محکوم‌علیه و یک جزء آن بر عهده محکوم‌له خواهد بود.

این قرارداد در.. ماده و .. تبصره و طی دو نسخه که هرکدام حکم واحد دارند مورخ ……… در تهران تنظیم و مبادله شد و از این تاریخ برای طرفین لازم‌الاجراست.

**ضمنا این قرارداد بر پایه کالاهای کانتینری که معمولاً از مسیر دریایی و یا زمینی حمل می‌شوند تنظیم‌شده است. اما می‌توان با اندکی تغییر آنرا در مورد کالاهایی که هوایی یا ریلی حمل می‌شوند نیز استفاده کرد.

 

تاریخ

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها