نمونه قرارداد اعطای نمایندگی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین ……………… به نمایندگی آقای …………… به شماره ملی …………… نام پدر ………… شماره تماس ………..…… آدرس…………..…………………………………………………………….

که ازین پس «شرکت» نامیده خواهد شد و .………………… به نمایندگی آقای…………… به شماره ملی…………… نام پدر…….. شماره تماس………..… آدرس……………………………..……………...……..………که ازین پس «نماینده» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1- مشخصات

1-1- مشخصات شرکت

نام شرکت …………….....…… نام نماينده ……………… سمت ………… پست الکترونيک ……..…………… تلفن ………………… فکس …….......…… آدرس  ……………………………………………………

2-1- مشخصات نماینده

نام شرکت / موسسه ………......……… نام نماينده ……………… سمت ……… پست الکترونيک ………......…… تلفن ……....…… فکس …..........…… آدرس ………………………………………………………….

 

ماده 2- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اعطای نمایندگی فروش تبلیغات در ………………………………….

 

ماده 3- مدت قرارداد

مدت قرارداد یکسال می‌باشد و از تاریخ عقد قرارداد قابل‌اجرا و معتبر است و پس از اتمام دوره، قرارداد به خودی خود فسخ‌شده تلقی می‌گردد.

 

ماده 4- شرایط مالی

قیمت بسته‌های اعتباری تبلیغاتی و نیز میزان تخفیفات مخصوص نمایندگی‌ها به‌صورت الحاقیه تنظیم و به قرارداد الصاق و امضاء گردیده است.

 

ماده 5- تعهدات طرفین قرارداد

5-1- تعهدات نماینده

5-1-1- نماینده متعهد می‌گردد پیش از عقد قرارداد با مشتری از در دسترس بودن تبلیغ اطمینان حاصل کند و در غیر این صورت خسارت وارده به عهده نماینده خواهد بود.

5-1-2- نماینده موظف است که فروش خود را بر اساس قیمت‌های مندرج در سایت به صورت هماهنگ در کل کشور تنظیم نماید.

5-1-3- مبالغ و سایزهای تبلیغات بر اساس مشخصات مندرج در سایت……………… محاسبه خواهد شد و این مشخصات در صورت تغییر، در سایت شرکت به روز خواهند گردید.

5-1-4- نماینده متعهد می­گردد یک نسخه از قرارداد منعقدشده با مشتری را برای شرکت ارسال نماید.

5-1-5- نماینده متعهد می‌گردد نسبت به پرداخت مبالغ تبلیغات در موعد مقرر اقدام نمايد و در غیر این صورت شرکت مجاز است اقدام به لغو تمام قراردادها و اعتبار مالی نماینده در سیستم نماید.

5-1-6- طراحی و تهیه فایل تبلیغ جهت قرار گرفتن در زمان مناسب بر روی سایت بر عهده نماینده بوده و در غیر این صورت باید برای طراحی آن هزینه طراحی به شرکت پرداخت گردد و نماینده متعهد می‌گردد عکس‌ها و مطالب مورد نياز را به شکل فایل‌های کامپیوتری و به صورت قابل استفاده برای طراحی تبلیغ در اختیار شرکت قرار دهد. در ضمن کـليه هزینه‌های مـربوط به تحويل اطلاعات به عهده نماینده خواهد بود.

5-1-7- نماینده متعهد می­گردد يک رابط به صورت کتبی معرفی نمايد. بديهی است کليه امور فی­مابین باید توسط نماينده معرفی‌شده پیگیری شود.

5-1-8- کليه کسورات قانونی بر عهده نماینده می‌باشد.

5-2- تعهدات شرکت

5-2-1- شرکت متعهد می­گردد در حفظ و نگهداری کلیه اطلاعات مشتریان نماینده، تلاش نماید.

5-2-2- شرکت مـتعهد می‌گردد موضوع قرارداد را در موعد مقرر انجام دهد.

تبصره: انجام کلیه تعهدات توسط شرکت مشروط به پرداخت به‌موقع نماینده است.

 

ماده 6- رعایت موازین و مقررات کشوری

رعايت موازين، شئونات و مقررات جاری دولت جمهوری اسلامی ايران برای طرفین لازم‌الاجرا بوده و مسئولیت هرگونه تخلف از آن به عهده طرف متخلف است.

 

ماده 7- فسـخ قرارداد

فسخ قرارداد تنها از طریق اعلام کتبی هر یک از طرفین و منوط به تعیین تکلیف موارد و تعهدات در حال اجرا می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم تمایل هر یک از طرفین به ادامه قرارداد پس از اعلام کتبی، ممیزی لازم و موردقبول طرفین انجام و پس از تسویه‌حساب کامل، قرارداد فسخ می‌گردد.

 

ماده 8- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 9- تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 10- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 11- فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 12- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 13- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 14- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …… تنظیم و امضا گردید که دارای نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها