پیمان‌دان شاقول

شاقول در نظر دارد با ایجاد زیرساخت نرم‌افزاری مناسب، ابزار مناسبی را جهت تنظیم انواع قرارداد به‌ویژه در گستره نظام فنی و اجرایی کشور در اختیار کاربران خود قرار دهد.

ابزاری که به ایشان یاری رساند تا قراردادها و پیمان‌های خود را با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان شاقول به‌صورت آنلاین تنظیم و در صورت نیاز از مشورت ایشان بهره ببرند.

به‌زودی با این خدمت تازه شاقول همراه شما خواهیم بود.