گنجینه قوانین و مقررات مالیاتی کشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1
ضوابط جدید
مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل
2بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷
3اصلاح تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) قانون مالیات های مستقیم
4 عوارض خروج از کشور در سال 97 بر اساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور
5تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال1396
6اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت (اعم از تولید مونتاژ داخل یا وارداتی)
7اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
8ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب دی ماه 1396 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
9تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پاییز) سال 1396
10اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
11در خصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت‌های سرمایه‌گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذار
12اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
13تسلیم اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) سال 1396
14ارزش انواع جدید خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت)
15ابطال بند 5-1 بخشنامه شماره 200/23720 در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
16بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم
17اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
18قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم
19ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395
20آیین نامه اجرایی تبصره(2) ماده(169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
21تسلیم اظهارنامه دوره اول (فصل بهار) سال 1396
22آیین‌نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
23احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396
24احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
25آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد حقوق
26تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395
27تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395
28اعلام ارزش انواع ماشن آلات راهسازی و کشاورزی موتور سیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
29اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موض.ع مواد 42 و 43
30تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پاییز) سال 1395
31ارزش انواع جدید خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت)
32تسلیم اظهارنامه دوره اول (فصل بهار) سال 1395
33ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 - حوزه تهران
34احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395
35اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
36احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394
37قانون مالیات های مستقیم
38ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 - حوزه تهران
39ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 - حوزه تهران
40ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391 - حوزه تهران
41دستورالعمل استفاده از سامانه استخراج مالیاتی
42ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال1390- حوزه تهران
43دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره 4ماده 42مالیات بر ارزش افزوده
44تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانونهای مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر
45محاسبه مالیات و عوارض مواد 42و 43 مربوط به گمرک و مالیات بر ارزش افزوده خودروهای وارداتی
46بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنکداران پارچه
47تمدید مهلت مندرج در جز (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 1390/03/02
48ارسال فرم در خصوص شمولیت مالیات بر ارزش افزوده
49بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنکداران مواد غذایی
50ماده21-تسلیم اظهارنامه دوره اول سال 1390
51ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 - حوزه تهران
52نحوه پذیرش خوداظهاری مالیاتی مودیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مالیاتی زمستان سال 1389
53نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390 بین شهرداریها و دهیاریها
54ماده21-تسلیم اظهارنامه دوره چهارم سال 1389
55دستورالعمل موضوع بند 4 بخشنامه شماره 200/19087 مورخ89/06/28
56راهنمای شرکت در آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی در سال 1390
57گزارش حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی
58بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص سنگبری ها
59بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص آهن فروشان
60بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص چاپخانه داران
61بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص نمایشگاه های اتومبیل
62بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تعمیرگاه های مجاز
63بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنگاه های معاملات املاک
64بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تالارهای پذیرایی
65بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص رستوران داران
66ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 - حوزه تهران
67ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 - حوزه تهران
68اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 1: نسخه ویژه کلیه بنگاه های فاقد عرضه سوخت و دخانیات
69اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 2 : نسخه ویژه کلیه عرضه کنندگان سوخت
70اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 3: نسخه ویژه کلیه عرضه کنندگان سیگار و محصولات دخانی
71اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 4:نسخه عوارض آلایندگی (ویژه واحدهای تولیدی آلاینده های زیست محیطی)
72اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 5 : نسخه ویژه شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت و دوکابین
73راهنمای استرداد اضافه مالیات و عوارض پرداختی مودیان مالیات بر ارزش افزوده
74ایین نامه بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده - اقلام با مصارف صرفا دفاعی
75ایین نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
76ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386 - حوزه تهران
77قانون مالیات بر ارزش افزوده
78دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان حسابرسی
79ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال1385 - حوزه تهران
80ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1384- حوزه تهران
81ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1383-حوزه تهران
82ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1382حوزه تهران
83مصوبه اصلاحیه جدول استهلاک مالیاتی
84 دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات -ماده19 قانون مالیات بر ارزش افزوده
85فرم ثبت نام اشخاص حقیقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
86دستورالعمل راهنمای ثبت نام اشخاص حقیقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
87فرم ثبت نام اشخاص حقوقی- نظام مالیات بر ارزش افزوده
88دستورالعمل راهنمای ثبت نام اشخاص حقوقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
89فرم تکمیل برگ درخواست ثبت نام برای انتخاب مشاوررسمی مالیاتی
90ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395- حوزه تهران