گنجینه قوانین و مقررات مالیاتی کشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1تسلیم اظهارنامه دوره اول (فصل بهار) سال 1397
2مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل
3بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷
4اصلاح تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) قانون مالیات های مستقیم
5 عوارض خروج از کشور در سال 97 بر اساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور
6تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال1396
7اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت (اعم از تولید مونتاژ داخل یا وارداتی)
8اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
9ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب دی ماه 1396 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
10تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پاییز) سال 1396
11اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
12در خصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت‌های سرمایه‌گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذار
13اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
14تسلیم اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) سال 1396
15ارزش انواع جدید خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت)
16ابطال بند 5-1 بخشنامه شماره 200/23720 در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
17بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم
18اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
19قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم
20ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395
21آیین نامه اجرایی تبصره(2) ماده(169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
22تسلیم اظهارنامه دوره اول (فصل بهار) سال 1396
23آیین‌نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
24احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396
25احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
26آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد حقوق
27تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395
28تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395
29اعلام ارزش انواع ماشن آلات راهسازی و کشاورزی موتور سیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
30اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موض.ع مواد 42 و 43
31تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پاییز) سال 1395
32ارزش انواع جدید خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت)
33تسلیم اظهارنامه دوره اول (فصل بهار) سال 1395
34ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 - حوزه تهران
35احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395
36اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
37احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394
38قانون مالیات های مستقیم
39ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 - حوزه تهران
40ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 - حوزه تهران
41ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391 - حوزه تهران
42دستورالعمل استفاده از سامانه استخراج مالیاتی
43ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال1390- حوزه تهران
44دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره 4ماده 42مالیات بر ارزش افزوده
45تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانونهای مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر
46محاسبه مالیات و عوارض مواد 42و 43 مربوط به گمرک و مالیات بر ارزش افزوده خودروهای وارداتی
47بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنکداران پارچه
48تمدید مهلت مندرج در جز (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 1390/03/02
49ارسال فرم در خصوص شمولیت مالیات بر ارزش افزوده
50بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنکداران مواد غذایی
51ماده21-تسلیم اظهارنامه دوره اول سال 1390
52ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 - حوزه تهران
53نحوه پذیرش خوداظهاری مالیاتی مودیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مالیاتی زمستان سال 1389
54نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390 بین شهرداریها و دهیاریها
55ماده21-تسلیم اظهارنامه دوره چهارم سال 1389
56دستورالعمل موضوع بند 4 بخشنامه شماره 200/19087 مورخ89/06/28
57راهنمای شرکت در آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی در سال 1390
58گزارش حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی
59بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص سنگبری ها
60بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص آهن فروشان
61بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص چاپخانه داران
62بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص نمایشگاه های اتومبیل
63بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تعمیرگاه های مجاز
64بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنگاه های معاملات املاک
65بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تالارهای پذیرایی
66بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص رستوران داران
67ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 - حوزه تهران
68ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 - حوزه تهران
69اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 1: نسخه ویژه کلیه بنگاه های فاقد عرضه سوخت و دخانیات
70اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 2 : نسخه ویژه کلیه عرضه کنندگان سوخت
71اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 3: نسخه ویژه کلیه عرضه کنندگان سیگار و محصولات دخانی
72اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 4:نسخه عوارض آلایندگی (ویژه واحدهای تولیدی آلاینده های زیست محیطی)
73اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 5 : نسخه ویژه شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت و دوکابین
74راهنمای استرداد اضافه مالیات و عوارض پرداختی مودیان مالیات بر ارزش افزوده
75ایین نامه بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده - اقلام با مصارف صرفا دفاعی
76ایین نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
77ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386 - حوزه تهران
78قانون مالیات بر ارزش افزوده
79دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان حسابرسی
80ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال1385 - حوزه تهران
81ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1384- حوزه تهران
82ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1383-حوزه تهران
83ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1382حوزه تهران
84مصوبه اصلاحیه جدول استهلاک مالیاتی
85 دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات -ماده19 قانون مالیات بر ارزش افزوده
86فرم ثبت نام اشخاص حقیقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
87دستورالعمل راهنمای ثبت نام اشخاص حقیقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
88فرم ثبت نام اشخاص حقوقی- نظام مالیات بر ارزش افزوده
89دستورالعمل راهنمای ثبت نام اشخاص حقوقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
90فرم تکمیل برگ درخواست ثبت نام برای انتخاب مشاوررسمی مالیاتی
91ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395- حوزه تهران