گنجینه قوانین و مقررات مالیاتی کشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
2ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب دی ماه 1396 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
3در خصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت‌های سرمایه‌گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذار
4اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
5ابطال بند 5-1 بخشنامه شماره 200/23720 در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
6بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم
7اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
8قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم
9ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395
10آیین نامه اجرایی تبصره(2) ماده(169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
11آیین‌نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
12احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396
13احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
14آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد حقوق
15ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 - حوزه تهران
16احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395
17اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
18احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394
19قانون مالیات های مستقیم
20ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 - حوزه تهران
21ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 - حوزه تهران
22ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391 - حوزه تهران
23دستورالعمل استفاده از سامانه استخراج مالیاتی
24ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال1390- حوزه تهران
25دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره 4ماده 42مالیات بر ارزش افزوده
26تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانونهای مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر
27محاسبه مالیات و عوارض مواد 42و 43 مربوط به گمرک و مالیات بر ارزش افزوده خودروهای وارداتی
28بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنکداران پارچه
29تمدید مهلت مندرج در جز (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 1390/03/02
30ارسال فرم در خصوص شمولیت مالیات بر ارزش افزوده
31بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنکداران مواد غذایی
32ماده21-تسلیم اظهارنامه دوره اول سال 1390
33ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 - حوزه تهران
34نحوه پذیرش خوداظهاری مالیاتی مودیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مالیاتی زمستان سال 1389
35نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390 بین شهرداریها و دهیاریها
36ماده21-تسلیم اظهارنامه دوره چهارم سال 1389
37دستورالعمل موضوع بند 4 بخشنامه شماره 200/19087 مورخ89/06/28
38راهنمای شرکت در آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی در سال 1390
39گزارش حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی
40بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص سنگبری ها
41بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص آهن فروشان
42بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص چاپخانه داران
43بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص نمایشگاه های اتومبیل
44بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تعمیرگاه های مجاز
45بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنگاه های معاملات املاک
46بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تالارهای پذیرایی
47بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص رستوران داران
48ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 - حوزه تهران
49ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 - حوزه تهران
50اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 1: نسخه ویژه کلیه بنگاه های فاقد عرضه سوخت و دخانیات
51اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 2 : نسخه ویژه کلیه عرضه کنندگان سوخت
52اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 3: نسخه ویژه کلیه عرضه کنندگان سیگار و محصولات دخانی
53اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 4:نسخه عوارض آلایندگی (ویژه واحدهای تولیدی آلاینده های زیست محیطی)
54اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 5 : نسخه ویژه شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت و دوکابین
55راهنمای استرداد اضافه مالیات و عوارض پرداختی مودیان مالیات بر ارزش افزوده
56ایین نامه بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده - اقلام با مصارف صرفا دفاعی
57ایین نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
58ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386 - حوزه تهران
59قانون مالیات بر ارزش افزوده
60دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان حسابرسی
61ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال1385 - حوزه تهران
62ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1384- حوزه تهران
63ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1383-حوزه تهران
64ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1382حوزه تهران
65مصوبه اصلاحیه جدول استهلاک مالیاتی
66 دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات -ماده19 قانون مالیات بر ارزش افزوده
67فرم ثبت نام اشخاص حقیقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
68دستورالعمل راهنمای ثبت نام اشخاص حقیقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
69فرم ثبت نام اشخاص حقوقی- نظام مالیات بر ارزش افزوده
70دستورالعمل راهنمای ثبت نام اشخاص حقوقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
71فرم تکمیل برگ درخواست ثبت نام برای انتخاب مشاوررسمی مالیاتی
72ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395- حوزه تهران