بسته های موضوعی

شاقول
1396/10/07


بسته های موضوعی شاقول در بخش فروشگاه در اختیار شما کاربران گرامی قرار گرفت.
شاقول کوشش دارد با گردآوری بسته‌های موضوعی و تخصصی موجود در سازمان‌ها و ارگان‌های گوناگون (نظام فنی و اجرایی کشور، نفت، شهرداری، مقررات ملی ساختمان، وزارت نیرو، سازمان بنادر و دریانوردی و ...) کاربران خود را در دسترسی هرچه ساده‌تر به ضوابط و مطالب دلخواه خود، یاری کند.
ورود به فروشگاه