واژه دان نظام فنی و اجرایی

شاقول
1395/6/21


واژه‌دان شاقول، ابزاری است برای جست و جوی آسان در "فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور".
با واژه‌دان، می‌توانید تعریف، توصیف و برابر فارسی یا انگلیسی هر یک از 1440 واژه و اصطلاح پر کاربرد نظام فنی و اجرایی را که از 80 مرجع فارسی (قانون، آیین‌نامه و ...) و نیز 22 مرجع غیر فارسی گردآوری شده را بیابید.

------------------------------------------------------------
واژه دان