راه اندازی بخش یادداشت ها

شاقول
1395/6/6


همزمان با میلاد خجسته حضرت امام رضا ( ع) ، بخش یادداشت های سایت شاقول رونمایی گردید.این بخش آیینه آرا و دغدغه های نخبگان و دست اندرکاران نظام فنى و اجرایی است.
ورود به صفحه ی یادداشت ها