گنجینه استاندارد های خدمات سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1صنایع دستی-گلیم هرسین کرمانشاه -آیین کار
2صنایع دستی -ارغوان بافی-آیین کار
3آزمون غیر مخرب -ارزیابی کیفی سیستم های دیجیتالی کننده فیلم پرتونگاری -قسمت 2- حداقل الزامات
4حفاظت از اموال فرهنگی -دما و رطوبت نسبی برای محدود کردن آسیب مکانیکی به مواد آلی نم گیر-ویژگیها
5حفاظت از اموال فرهنگی -فرایندها و ابزارهای اندازه گیری دمای هوا و دمای سطوح اشیا
6حفاظت از اموال فرهنگی -تعیین جذب آب با استفاده از روش موئینگی-روش آزمون
7حفاظت از اموال فرهنگی -تعیین زاویه تماس استاتیکی -روش های آزمون
8حفاظت از اموال فرهنگی -اصطلاحات و تعاریف عمومی اصلی
9حفاظت از اموال فرهنگی -اصول بسته بندی برای حمل و نقل
10حفاظت از اموال فرهنگی -نمونه برداری از مصالح اموال فرهنگی -روش شناسی -مقررات عمومی
11حفاظت از میراث فرهنگی -فرایندها و ابزار اندازه گیری رطوبت محیط و انتقال رطوبت بین محیط و اموال فرهنگی
12حفاظت از میراث فرهنگی -اندازه گیری جذب آب با استفاده از روش لوله -روشهای آزمون
13حفاظت از میراث فرهنگی -تعیین ویژگی های خشک شوندگی -روش های آزمون
14حفاظت از میراث فرهنگی -استخراج و تعیین نمک های محلول در سنگ های طبیعی و مصالح مرتبط مورد استفاده در میراث فرهنگی
15حفاظت از میراث فرهنگی-حفاظت سطح مصالح غیر آلی متخلخل -ارزیابی عملکرد مواد آب گریز -روشهای آزمون آزمایشگاهی
16حفاظت از میراث فرهنگی -راهنمای طراحی ویترین برای نمایش و حفاظت از اشیا-قسمت 1- الزامات عمومی
17فاضلاب های مرتبط با آب شرب و فاضلاب -مدیریت بحران شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب
18گردشگری و خدمات وابسته -مراکز آب درمانی -چشمه های آب گرم و آب سرد -الزامات عمومی و ویژگی ها
19صنایع دستی -پته کرمان-ویژگی ها
20هتل ها- تجهیزات و ملزومات اتاق ها و فضاهای عمومی
21مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولان جسمی حرکتی -تسهیلات فضای فیزیکی و شرایط کارکنان
22صنایع دستی -سفال سنتی گیلان -ویژگی ها
23صنایع دستی -سفالگری سنتی گیلان -آیین کار
24صنایع دستی -وریس بافی خوزستان -ویژگی ها و آیین کار
25صنایع دستی -عبابافی خوزستان-ویژگیها و آیین کار
26صنایع دستی -ابریشم بافی خوزستان -ویژگی ها و آیین کار
27صنایع دستی -ورشوسازی بروجرد-ویژگیها و آیین کار
28صنایع دستی -بوریابافی خوزستان -ویژگیها و آیین کار
29برچسب گذاری مواد هنری از نظر مخاطرات بهداشتی مزمن -آیین کار
30تابلوهای ایمنی -قسمت 4- نصب تابلو برای مسیر فرار -آیین کار
31عکاسی -دوربین های تصویر ساکن الکترونیکی -توابع تبدیل اپتوالکترونیک -روشهای اندازه گیری
32نمادهای نگاشتاری برای استفاده بر روی تجهیزات -نمادهای نگاشتاری برای تجهیزات چندرسانه ای -آیین کار
33تدوین استانداردها با توجه به نیازهای بنگاههای خرد ، کوچک و متوسط -راهنما
34صنایع دستی -جاجیمچه-ویژگی ها و آیین کار
35عکاسی -اندازه گیری شرایط ISO برای نور امن عکاسی
36فرایند جابجایی اثاثیه -انبارش اثاثیه و اموال اشخاص حقیقی -قسمت 2- ارائه خدمات
37صنایع دستی -نوار بافی کتول -ویژگیها و آیین کار
38خدمت به مشتری -آیین کار
39نمادهای گرافیکی -روشهای آزمون قسمت 1- روشی برای آزمون قابلیت درک
40صنایع دستی -هنر قلمکاری-ویژگی ها و آیین کار
41خدمات مالی -شمای پیام صنعت مالی جهانی -قسمت 6- مشخصه های انتقال پیام
42بانکداری -پیام های ارتباط راه دور بانکداری-شماره شناسه تجاری (BIC)
43خودرو- شیوه ارائه خدمات پس از فروش
44تابلوهای اطلاع رسانی همگانی ،تزئینی و عمومی -ویژگیهای طراحی و ساخت
45مراکز توانبخشی و درمانی شبانه روزی بیماران روانی مزمن -تسهیلات فضای فیزیکی و کارکنان
46سطوح جذب ضربه زمین بازی -الزامات عملکردی و روشهای آزمون
47مواد تصویر برداری-تصاویر رنگی پردازش شده -اندازه گیری پایداری حرارتی -روشهای آزمون
48صنایع دستی -چادر شب -ویژگیها
49صنایع دستی -چادر شب بافی -آیین کار
50امنیت جامعگی -مدیریت وضعیت اضطراری -خطوط راهنما برای هشدار های رنگی
51حفاظت از اموال فرهنگی -اندازه گیری رنگ سطوح-روش های آزمون
52حفاظت از اموال فرهنگی -راهنمایی هایی برای مدیریت شرایط محیطی -امکانات انبارش در مخازن امن -تعاریف و مشخصات مراکز جمع آوری ویژه حفاظت و مدیریت میراث فرهنگی
53فعالیت های جابجایی اثاثیه -خدمات جابجایی تجاری
54برون سپاری -راهنما
55اسناد همکاری داخلی -تشریفات امضا-راهنما
56صنایع دستی-سوزن دوزی بلوچ-آیین -کار
57صنایع دستی-سکه دوزی بلوچ-آیین کار
58صنایع دستی-خمک دوزی (خامه دوزی )سیستان-آیین کار
59صنایع دستی-حصیر بافی بلوچستان -آیین کار
60صنایع دستی-حصیر بافی سیستان -آیین کار
61صنایع دستی-سازهای سنتی -قیچک بلوچستان -ویژگی ها
62صنایع دستی-نمد مالی-ویژگیها و آیین کار
63صنایع دستی-گیوه سنتی -ویژگیها و آیین کار
64معیارهای طراحی ،مدیریت و کنترل خدمات نگه داری ساختمان ها
65نگه داری -واژه نامه
66موسسات آموزشی و سایر موسسات مشابه -بهداشت و ایمنی برای طراحی و فناوری -راهنما
67هتل آپارتمان ها-خدمات الزامی
68اقامتگاه های گردشگری -الزامات مالکیت زمانی
69زائر سراها-خدمات الزامی
70صنایع دستی -گلیم سفره کردی خراسان -ویژگیها
71صنایع دستی -رنگرزی سنتی-ویژگیها
72صنایع دستی -چاقوهای سنتی-چاقوی کرند غرب-ویژگیها و روشهای آزمون
73تسهیلات تماشاگر-قسمت 1- مشخصه های کلی برای منطقه دید تماشاگر
74تسهیلات تماشاگر-قسمت 3- اجزای جدا کننده -الزامات
75تسهیلات تماشاگر-قسمت 5- جایگاه های تلسکوپی
76تسهیلات تماشاگر-قسمت 6- جایگاه های موقتی
77تسهیلات تماشاگر-قسمت 7- اجزا و مسیرهای ورودی و خروجی
78صنایع دستی -معرق روی چوب-ویژگیها
79صنایع دستی -سرمه دوزی -ویژگیها
80صنایع دستی -خراطی چوب -ویژگیها و آیین کار
81صنایع دستی -گلیم الموت -ویژگیها
82صنایع دستی -ارغوان بافی-ویژگیها
83مواد عکاسی -فیلم ها و کاغذهای فرایند نشده عکاسی -انبارش -آیین کار
84صنایع دستی -گلیم سرانداز-ویژگیها
85صنایع دستی -چوغا-ویژگیها
86صنایع دستی -سفال و سرامیک لالجین -ویژگیها
87صنایع دستی -فیروزه -آیین کار تراش
88دیزی سنگی محلی خراسانی (هرکاره )-آیین کار تراش
89صنایع دستی -هنر خاتم -ویژگیها
90کدهای نمایش پول رایج (ارز)کشورها
91نمادهای نگاشتاری-روش های آزمون-قسمت سوم-روش آزمون پیوند معنایی نماد با مرجع آن
92سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه -نشانه ها و تابلوها-قسمت 2- ویژگیها و مشخصات فنی -الزامات نصب و جانمایی اصلاحیه شماره 1
93علائم ایمنی آب ها و پرچم های ایمنی سواحل-قسمت 3-راهنمای کاربری
94صنایع دستی -سفال کلپورگان-ویژگیها
95صنایع دستی -گلیم سیستان و بلوچستان-ویژگیها
96صنایع دستی -حصیر سیستان -ویژگیها
97صنایع دستی -حصیر بلوچستان -ویژگیها
98سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه -نشانه ها و تابلوها -قسمت 1- طرح نشانه ها و تابلوها
99سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه -نشانه ها و تابلوها-قسمت 2- ویژگی ها ومشخصات فنی،الزامات نصب وجانمایی
100سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه -نشانه ها و تابلوها -قسمت 3- ویژگی ها و روشهای آزمون رنگ و مواد
101صنایع دستی -مینای صبی (مینای طلا و نقره )-آیین کار
102صنایع دستی -کپوبافی -آیین کار
103صنایع دستی -احرامی بافی -واژه نامه
104صنایع دستی -احرامی بافی -آیین کار
105صنایع دستی -سازهای سنتی -تنبور-ویژگیها
106صنایع دستی -سازهای سنتی -تنبور-آیین کار تولید
107ایمنی محصول مصرفی-راهنمایی هایی برای تامین کنندگان
108هتل ها -آموزش های شغلی هتل های 1تا 5 ستاره
109هتل ها -خدمات الزامی هتل های 1تا 5 ستاره
110مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولان ذهنی کمتر از 14 سال -قسمت 1- تسهیلات فضای فیزیکی
111صنایع دستی -زیره پارچه ای گیوه -آیین کار تولید
112خدمات پستی -کیفیت خدمت -اصول رسیدگی به شکایات
113صنایع دستی -مرواربافی-ویژگیها
114صنایع دستی -مرواربافی-آیین کار
115خدمات پستی-کیفیت خدمت-سنجش مدت سیر مرسوله های پستی انبوه خدمات از قبول تا توزیع
116خدمات پستی -کیفیت خدمت (QOS) -سنجش مدت سیر مرسوله پستی با اولویت و سریع از قبول تا توزیع
117اسناد همکاری (خارجی )-تشریفات امضاء-راهنما
118پست -خدمت خرید وفروش اینترنتی
119پست -خدمت پستی فیزیکی-الکترونیکی (ترکیبی)
120پست -خدمت امانات پستی خارج از اندازه
121پست -خدمت پستی مرسولات حاوی مواد نشتی و ریزشی (مایعات)
122پست -خدمت بیمه پستی
123پست -خدمت امانات شکستنی
124پست-خدمت صندوق پستی شخصی
125پست-خدمت مرسولات اکسپرس
126پست-خدمات پیکی ویژه
127پست-خدمت پست نامه های عادی
128پست -خدمت پست نامه های ثبتی
129پست -خدمت پست پیشتاز
130پست-خدمات قراردادی پستی
131پست-خدمات قراردادی پستی
132پست-خدمت بارپستی
133پست -خدمت پست ویژه بین شهری
134پست-خدمت پست رستانت
135پست-خدمت کرایه در مقصد(پس کرایه)
136پست-خدمت پست تبلیغ
137پست-خدمت پست جواب قبول
138پست-خدمت پست مستقیم
139پست-خدمت پست مطبوع
140پست-خدمت تحویل در مقابل دریافت بها
141پست -خدمت آگهی تحویل (دوقبضه)
142پست -خدمت امانات پستی
143پست-خدمت پست لجستیک
144پست-خدمت پست مالی
145خدمات غواصی غیر حرفه ای -الزامات ارائه دهندگان خدمات غواصی اسکوبا
146عکاسی -اسلایدهای پروژکتور-ابعاد
147عکاسی-ابعاد کاغذ-کاغذهای عکاسی
148عکاسی-فیلم های حلقه ای اندازه 126,110,135 شناسایی سطح نگهدارنده تصویر
149عکاسی -دوربین های بر پایه فیلم-کنترل های خودکار نوردهی
150صنایع دستی-ورنی (گلیم یک رو) اردبیل -ویژگی ها
151صنایع دستی -گلیم اردبیل -ویژگی ها
152مجتمع ها و واحدهای پذیرایی بین راهی-ویژگی های ظاهری و خدمات
153اوراق بهادار و ابزارهای مالی مرتبط -کدهای شناسایی بورس ها و بازارها(MIC)
154صنایع دستی-پلاس گلستان -ویژگی ها
155گردشگری ماجراجویانه-ارائه اطلاعات به شرکت کنندگان
156دفاتر اطلاع رسانی به گردشگران -خدمات اطلاع رسانی و پذیرش گردشگران-الزامات
157صنایع دستی -نساجی سنتی-پن بافی (کارت بافی ونوار بافی)-ویژگیها
158صنایع دستی -سیاه چادر ایلام -ویژگیها
159صنایع دستی -چیت بافی ایلام -ویژگیها
160صنایع دستی -گلیم نقش برجسته ایلام -ویژگیها
161صنایع دستی -کفپوش های نساجی -گلیم کرمانشاه (هرسین ) -ویژگی ها
162صنایع دستی -پایپوش گیوه ای کرمانشاه -آیین کار تولید
163صنایع دستی -نساجی سنتی-موج بافی -ویژگیها
164صنایع دستی -گبه درشت باف-ویژگیها
165مواد تصویر برداری-برگه های چاپی عکاسی با رنگ انعکاس -آزمون تهیه و اندازه گیری چاپ
166مواد تصویر برداری-فیلم ها و کاغذهای عکاسی -آزمون گوه برای شکنندگی
167مواد تصویر برداری-پیش بینی های نوع آرنیوس -روش آزمون
168مواد تصویر برداری-رسانه دیسک نوری -شیوه های انبارش
169اصول پایه نمادهای نگاشتاری مورد استفاده بر روی تجهیزات -قسمت 3- راهنمایی هایی برای کاربرد نمادهای نگاشتاری
170اوارق بهادار و ابزارهای مالی مربوط -سامانه شناسایی شماره بین المللی اواراق بهادار
171مداخلات پرستاری -تغییر وضعیت نوزاد و کودک-آیین کار
172فناوری اطلاعات -واسط های کاربر برای ابزارهای سیار برای مدیریت ارتباط های داده گان در یک مدل کارخواه-کارساز
173خانه های سالمندان -قسمت3- تسهیلات محیط فیزیکی
174فناوری اطلاعات -یادگیری ، آموزش و پرورش -فناوری مشارکتی - محل کارمشارکتی- قسمت 2- مدل داده ی محیط مشارکتی
175خودرو-جعبه فرمان مکانیکی -نوع رک و پینیونی-ویژگیها و روشهای آزمون
176مشخصات نمودارهای فرایند صنعتی -قسمت 1- قواعد کلی
177طراحی نمادهای نگاشتاری برای استفاده در مستند سازی فنی محصولات -قسمت 1- قواعد اصلی
178صنایع دستی-هنر رشتی دوزی(قلاب دوزی رشت)-ویژگی ها
179روابط عمومی -قسمت 1- ارتباط با رسانه ها-تهیه و ارسال خبر
180صنایع دستی -احرامی بافی -ویژگی ها
181صنایع دستی -کپوبافی -ویژگی ها
182صنایع دستی -مصنوعات زینتی -مینای طلا و نقره -ویژگی ها
183عکاسی -مواد شیمیایی از طبقه عکاسی -روش های آزمون -قسمت 10- اندازه گیری محتوای سولفید
184عکاسی -مواد شیمیایی از طبقه عکاسی -روش های آزمون -قسمت 11-تعیین چگالی مخصوص
185عکاسی -مواد شیمیایی از طبقه عکاسی -روش های آزمون -قسمت 13-تعیین ph
186عکاسی -مواد شیمیایی از طبقه عکاسی -روش های آزمون -قسمت 9- واکنش با نیترات نقره آمونیاکی
187صنایع دستی -زیور آلات ترکمن -ویژگیها
188عکاسی -فیلم های تخت و حلقه ای برای مصرف عمومی -ابعاد
189صنایع دستی -کفپوش های نساجی-گلیم کردستان -ویژگی ها و روش های آزمون
190خدمات غواصی تفریحی-الزامات برنامه های آموزش مقدماتی غواصی با اسکوبا
191خدمات غواصی تفریحی-الزامات برنامه های آموزشی غواصی با هوای غنی شده با نایتروکس (EAN)
192خدمات غواصی تفریحی-الزامات برنامه های آموزشی متصدی گاز مخلوط کنی
193مدیریت مدرک-قالب فایل مدرک الکترونیکی برای نگهداری بلند مدت -قسمت 2- استفاده از استاندارد تبدیل فایل هابه (PDF/A-2)
194هتل ها-پذیره
195صنایع دستی -ابریشم بافی گلستان -آیین کار
196مواد تصویر برداری -کاغذها و فیلم عکاسی -اندازه گیری مقاومت امولسیون های عکاسی به خراش مرطوب -روش آزمون
197صنایع دستی -حوله بافی سنتی -آیین کار
198صنایع دستی -هنر سوخت چرم-ویژگیها
199صنایع دستی-هنر کاغذ فشرده شده (پاپیه ماشه)-ویژگیها
200صنایع دستی-هنر فیروزه کوبی -ویژگیها
201خدمات پستی -کیفیت خدمت -اندازه گیری میزان مرسوله های پستی مفقودی ثبت شده وسایر انواع خدمات پستی با استفاده از سامانه رهگیری و ردیابی
202خدمات پستی -کیفیت خدمت -اندازه گیری زمان گذر برای خدمات ابتدا تا انتها برای یک مرسوله های پستی بدون اولویت و پست درجه دو
203مداخلات پرستاری -آموزش تنفس لب غنچه ای -آیین کار
204مداخلات پرستاری -آموزش تنفس دیافراگماتیک -آیین کار
205مداخلات پرستاری-محافظت نوزاد در مقابل صدمه هنگام در آغوش گرفتن و یا شیر دهی -آیین کار
206کارت های شناسایی -کارت های مدار مجتمع -قسمت 6-عناصر داده ای برای مبادله بین صنایع
207کارت های شناسایی -کارت های مدار مجتمع -قسمت 9-دستورهایی برای مدیریت کارت
208نمادهای نگاره ای -رنگ های ایمنی و علائم ایمنی -قسمت 4- خواص رنگ سنجی و نورسنجی مواد علامت ایمنی
209فناوری اطلاعات -نگرش عملیاتی تجاری -قسمت 10-دامنه های رمزی فعال شده IT به عنوان اجزای مفهومی در تراکنس های تجاری
210اطلاعات و مستند سازی -بازیابی اطلاعات (Z39.50)-تعریف سرویس کاربردی و ویژگی پروتکل
211سیستم های مدیریت امنیت برای زنجیره عرضه-گواهی بندر الکترونیک-قسمت 1-ساختارهای پیام
212فن اوری اطلاعات -شناسایی الزامات حفاظت از حریم خصوصی مربوط به یادگیری ، آموزش و پرورش (LET) -قسمت 1- چارچوب و مدل مرجع
213فناوری اطلاعات -نقشک های (آیکون های )رابط کاربر-قسمت چهلم-مدیریت ثبت نقشک
214این استاندارد در اجلاسیه شماره 434 مورخ 4/7/95 باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 21217 میباشد
215فناوری اطلاعات -واسط های کاربر-دسترسی پذیری سخت افزار رایانه شخصی
216کارت های شناسایی -کارت های مدار مجتمع همراه با اتصالات آن - قسمت 8-فرمان های عملیات امنیتی
217مداخلات پرستاری-مراقبت های پرستاری پس از انجام الکتروفیزیولوژی (eps) در بخش -آیین کار
218مداخلات پرستاری-جداسازی بیمار از بالون پمپ داخل آئورت(IABP)-آیین کار
219مداخلات پرستاری-مراقبت های پس از انجام تست تیلت-آیین کار
220مداخلات پرستاری-مراقبت های قبل از مطالعات الکتروفیزیولوژی(E.P.S)و ابلیشن در بخش -آیین کار
221مداخلات پرستاری-مراقبت های پرستاری پس از تعبیه ICD و ضربان ساز (پیس میکر)در بخش -آیین کار
222مداخلات پرستاری-مراقبت های پرستاری در تعبیه ضربان سازهای (پیس میکر) قلبی و ICD در بخش الکتروفیزیولوژی-آیین کار
223مداخلات پرستاری-هولتر مانیتورینگ -آیین کار
224مداخلات پرستاری-مراقبت های قبل و حین تست تیلت -آیین کار
225مداخلات پرستاری-کمک به پزشک در گرفتن نمونه خون شریانی از خط شریانی (سیستم باز )-آیین کار
226مداخلات پرستاری-دادن داروهای خوراکی برای کودکان -آیین کار
227عکاسی -ابعاد صفحات شیشه ای
228هنر فراورده های صنایع دستی دریایی -ویژگی ها
229صنایع دستی -نازک کاری چوب -آیین کار
230معابر شهری -تابلوهای هدایت میسر-آیین کار
231اپتیک و فوتونیک -تابع انتقال نوری -کاربرد-قسمت 1- عدسی های قابل تعویض برای دوربین های عکاسی ساکن 35MM
232اطلاع رسانی سلامت -مدیریت امنیت اطلاعات برای نگهدرای از راه دور وسایل پزشکی و سیستم های اطلاعات پزشکی -قمست 1- الزامات و تحلیل ریسک
233کارتهای شناسایی -کارت های مدار مجتمع بدون تماس -کارت های مجاورتی -قسمت 2- توان بسامد رادیویی و واسط سیگنال
234کارتهای شناسایی -کارت های مدار مجتمع بدون تماس -کارت های مجاورتی -قسمت 4- پروتکل انتقال
235خانه های سالمندان -کلیات خدمات
236خانه های سالمندان -کارکنان
237کارت های شناسایی -واسط های برنامه نویسی کارت دارای مدار مجتمع -قسمت 1- معماری
238کارت های شناسایی -واسط های برنامه نویسی کارت دارای مدار مجتمع -قسمت 2- واسط عمومی کارت
239کارت های شناسایی -واسط های برنامه نویسی کارت دارای مدار مجتمع -قسمت 3- واسط برنامه کاربردی
240کارت های شناسایی -واسط های برنامه نویسی کارت دارای مدار مجتمع -قسمت 4- مدیریت واسط برنامه نویسی کاربردی (API)
241آزمون غیر مخرب -ارزیابی کیفی سیستم های دیجیتالی کننده فیلم پرتونگاری -قسمت 1- تعاریف -اندازه گیری کمی پارامترهای کیفی تصویر-فیلم مرجع استاندارد و کنترل کیفی
242کارتهای شناسایی -کارت های حافظه نوری -روش ذخیره سازی خطی قسمت 6- استفاده از بیومتریک در کارت حافظه نوری
243کارتهای شناسایی -کارت های مدار (های ) مجتمع غیر تماسی -قسمت 2- ابعاد و محل نواحی جفت شدگی
244کارتهای شناسایی -کارت های حافظه نوری -قسمت 2- موجودیت حافظه نوری در کنار سایر فناوری قابل خواندن توسط ماشین
245کارتهای شناسایی -کارت های مدار مجتمع غیر تماسی -کارت های مجاورتی -قسمت 1- مشخصات فیزیکی
246ملزومات مهندسی ترافیک-علائم عمودی ثابت -قسمت 1-نشانه ها
247ملزومات مهندسی ترافیک-علائم عمودی ثابت -قسمت 3-آیین نصب تابلوها
248مداخلات پرستاری-احیای قلبی -ریوی پیشرفته -آیین کار
249مداخلات پرستاری-احیای قلبی ریوی (CPR) پایه در کودکان (1تا8 سال ) -آیین کار
250مداخلات پرستاری-مسمومیت با ارگانوفسفات ها و کاربامات ها-آیین کار
251مداخلات پرستاری-مسمومیت با استامینوفن -آیین کار
252مداخلات پرستاری-مسمومیت با بتابلوکرها -آیین کار
253مداخلات پرستاری-مسمومیت با بنزودیازپین ها -آیین کار
254مداخلات پرستاری-مسمومیت با مواد شوینده -آیین کار
255مداخلات پرستاری -مسمومیت با هیدروکربن ها- آیین کار
256مداخلات پرستاری -مسمومیت غذایی - آیین کار
257مداخلات پرستاری -مسمومیت با لیتیوم - آیین کار
258مداخلات پرستاری -مسمومیت با سیانید - آیین کار
259مداخلات پرستاری-مسمومیت با آنتی سایکوتیک ها-آیین کار
260مداخلات پرستاری-مسمومیت با آنتی کولینرژیک ها-آیین کار
261مداخلات پرستاری-مسمومیت با اتانول -آیین کار
262مداخلات پرستاری-مسمومیت با مواد مخدر-آیین کار
263مداخلات پرستاری-مسمومیت با کلسیم بلوکرها -آیین کار
264مداخلات پرستاری-مسمومیت با منواکسید کربن -آیین کار
265مداخلات پرستاری -مراقبت های پس از عمل جراحی قلب در بخش پست آی سی یو (post icu)- آیین کار
266مداخلات پرستاری -مراقبت از گچ هیپ اسپایکا -آیین کار
267مداخلات پرستاری-برقراری هموستاز شریانی در محل سوراخ شده بعد از کاتترایزاسیون قلبی و عروقی -آیین کار
268مداخلات پرستاری -مراقبت در استرس اکوکاردیو گرافی-آیین کار
269مداخلات پرستاری -مراقبت های بعد از آنژیوپلاستی (ptca) در بخش سی سی یو-آیین کار
270مداخلات پرستاری -مراقبت های بعد از انجام آنژیوپلاستی (PTCA) در ریکاوری کت لب-آیین کار
271مداخلات پرستاری -مراقبت های قبل و بعد از خارج کردن کاتتر بالون پمپ داخل آئورت -آیین کار
272مداخلات پرستاری-مراقبت حین انجام ptmc در کت لب -آیین کار
273مداخلات پرستاری -احیای قلبی ریوی (CPR) پایه در شیر خواران -آیین کار
274کارت های شناسایی -روش های آزمون -قسمت 8- گذرگاه سری جهانی -کارت مدار مجتمع (USB-ICC)
275کارت های شناسایی -روش های آزمون -قسمت 9- کارتهای حافظه نوری -روش ضبط تمام نگاشتی (هولوگرافیک)
276کارت های شناسایی -فناوری ضبط -قسمت 9-علامت معرف لمسی
277نمادهای نگاره ای -رنگ های ایمنی و علائم ایمنی -قسمت 3- اصول طراحی نمادهای نگاره ای برای استفاده در علائم ایمنی
278آلبوم عکس- مواد تصویر سازی فرایند شده - مواد ذخیره سازی ، قاب و آلبوم ها
279نمادهای نگاره ای -رنگ های ایمنی و علائم ایمنی -علائم ایمنی ثبت شده
280مداخلات پرستاری-دادن داروهای خوراکی برای نوپایان - آیین کار
281مداخلات پرستاری-دادن داروهای خوراکی به شیرخواران - آیین کار
282مداخلات پرستاری-گذاشتن کاتتر ادراری برای کودکان - آیین کار
283مداخلات پرستاری-مراقبت های حین انجام الکتروفیزیولوژی (eps) قلب در بخش الکتروفیزیولوژی -آیین کار
284هوا فضا-شماره گذاری قطعه برای مجموعه های شیلنگ
285تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 8- داده های مرتبط در تبادل الکترونیکی داده ها (EDI)
286محصولات منبت چوب-قسمت 1- ویژگیها
287محصولات منبت چوب-قسمت 2- آیین کار
288مداخلات پرستاری-احیای قلبی -ریوی پایه در بزرگسلان (CPR) -آیین کار
289مداخلات پرستاری -بررسی و کنترل دستگاه بیهوشی -آیین کار
290مداخلات پرستاری -کار گذاشتن لوله بینی -معده ای آیین کار
291مداخلات پرستاری-انجام الکتروکاردیوگرافی (ECG) در بزرگسلان -آیین کار
292مداخلات پرستاری-تغذیه از طریق لوله بینی -معده ای -آیین کار
293مداخلات پرستاری-اکسیژن رسانی با کانولای بینی-آیین کار
294مداخلات پرستاری-گذاشتن سوند ادراری-آیین کار
295مداخلات پرستاری-کمک به پزشک در گرفتن خط شریانی-آیین کار
296مداخلات پرستاری-کمک در خارج کردن کاتتر ورید مرکزی (CVC) -آیین کار
297مداخلات پرستاری -اندازه گیری درجه حرارت بدن نوزاد -آیین کار
298مداخلات پرستاری -اندازه گیری فشار خون نوزاد -آیین کار
299مداخلات پرستاری -شمارش تنفس نوزاد -آیین کار
300مداخلات پرستاری -شمارش ضربان قلب نوزاد بستری -آیین کار
301مداخلات پرستاری -گرفتن نوار قلب (ECG)در نوزاد -آیین کار
302مداخلات پرستاری -آب درمانی خارجی در آسیب های پوستی (سوختگی )-آیین کار
303مداخلات پرستاری -تست یورودینامیک -آیین کار
304مداخلات پرستاری -مراقبت از T تیوب -آیین کار
305مداخلات پرستاری -مراقبت از کاتتر ورید تحت ترقوه ای ، در بخش دیالیز (شالدون )-آیین کار
306مداخلات پرستاری-تعویض سوند سیستوستومی -آیین کار
307مداخلات پرستاری-پانسمان بیولوژیک سوختگی -آیین کار
308مداخلات پرستاری-کمک درجای گذاری کاتتردیالیز صفاقی - آیین کار
309مداخلات پرستاری -اندازه گیری بیلی روبین نوزاد بدون آزمایش خون -آیین کار
310مداخلات پرستاری -کانولاسیون ورید محیطی نوزاد -آیین کار
311مداخلات پرستاری -لوله گذاری معدی نوزاد -آیین کار
312مداخلات پرستاری -کمک در پونکسیون کمری (LP) نوزادان -آیین کار
313مداخلات پرستاری -دبریدمان مکانیکی -آیین کار
314مداخلات پرستاری -لوله گذاری داخل تراشه نوزاد-آیین کار
315مداخلات پرستاری -مراقبت از نوزاد به دنیا آمده به روش سزارین -آیین کار
316مداخلات پرستاری -احیای قلبی -ریوی (CPR) نوزاد هنگام تولد -آیین کار
317مداخلات پرستاری- تزریق ایمنوگلوبولین به نوزاد متولد شده از مادر اچ بی اس آنتی ژن (hbsag)مثبت-آیین کار
318مداخلات پرستاری- پانسمان گرافت -آیین کار
319مداخلات پرستاری- مراقبت از بیماران دچار سوختگی -آیین کار
320مداخلات پرستاری- همودیالیز-آیین کار
321مداخلات پرستاری -آموزش والدین نوزاد نارس -آیین کار
322مداخلات پرستاری -مراقبت از گرافت -آیین کار
323مداخلات پرستاری -مراقبت از ناحیه دهنده گرافت-آیین کار
324مداخلات پرستاری -کمک در لیزر درمانی در آسیب های پوستی-آیین کار
325مداخلات پرستاری -درمان آسیب های پوستی با اشعه ماوراء بنفش -آیین کار
326مداخلات پرستاری -مراقبت از بیمار با زخم بستر -آیین کار
327مداخلات پرستاری -گروه درمانی -آیین کار
328مداخلات پرستاری -اقدامات هنگام اظطراب -آیین کار
329مداخلات پرستاری-مراقبت از مددجوی مبتلا به ترس-آیین کار
330مداخلات پرستاری-اقدامات هنگام هذیان و توهم -آیین کار
331مداخلات پرستاری-مراقبت از مددجوی مبتلا به دلیریوم -آیین کار
332مداخلات پرستاری-مراقبت از چست تیوب و درناژ تخلیه پلور-آیین کار
333مداخلات پرستاری -آموزش سرفه موثر -آیین کار
334مداخلات پرستاری-پایش الکترو کاردیوگرام (ECG) بیمار-مددجو-آیین کار
335مداخلات پرستاری -عمل پیوند کلیه - آماده سازی و مراقبت های اهدا کننده - آیین کار
336مداخلات پرستاری -سنجش میزان اشباع هموگلوبین از اکسیژن (O2 sat) از طریق پالس اکسی متری در نوزاد -آیین کار
337مداخلات پرستاری -کمک در کاتتریزاسیون شریان نافی نوزاد-آیین کار
338مداخلات پرستاری -کمک در کاتتریزاسیون ورید نافی نوزاد-آیین کار
339مداخلات پرستاری -مراقبت مربوط به مشکل بلع -آیین کار
340مداخلات پرستاری-کمک به بیمار در استفاده از اسپیرومتری انگیزشی -آیین کار
341مداخلات پرستاری-مراقبت از لوله بینی معده ای -آیین کار
342مداخلات پرستاری -عمل پیوند کلیه - آماده سازی بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه جهت پیوند-آیین کار
343مداخلات پرستاری-عمل پیوند کلیه -مراقبت های پس از عمل گیرنده کلیه - آیین کار
344مداخلات پرستاری -نمونه گیری وریدی در نوزاد -آیین کار
345مداخلات پرستاری -تخلیه و تعویض کیسه ایلئوستومی و کلستومی -آیین کار
346مداخلات پرستاری-گرفتن شیره معده کودکان-آیین کار
347مداخلات پرستاری-کمک در پاراسنتز شکمی-آیین کار
348مداخلات پرستاری-کمک در بیوپسی کبد و مراقبت های پرستاری آن -آیین کار
349مداخلات پرستاری -کمک در گذاشتن چست تیوب نوزاد-آیین کار
350مداخلات پرستاری-نمونه گیری شریانی در نوزاد-آیین کار
351مداخلات پرستاری-شتشوی معده از طریق لوله بینی -معده ای -آیین کار
352مداخلات پرستاری-آماده سازی بیمار برای انواع رادیوگرافی دستگاه گوارش -آیین کار
353مداخلات پرستاری-مراقبت های قبل و بعد از انجام آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی (مری ، معده و دوازدهه )-آیین کار
354مداخلات پرستاری-مراقبت های قبل و بعد از انجام آندوسکوپی دستگاه گوارش تحتانی (روده کوچک ، روده بزرگ و رکتوم ) -آیین کار
355مداخلات پرستاری-درآوردن لوله بینی -معده ای -آیین کار
356مداخلات پرستاری-دیالیز صفاقی حاد-آیین کار
357مداخلات پرستاری-تنظیم ترانسدیوسر-آیین کار
358مداخلات پرستاری-آموزش دیالیزد صفاقی مداوم سرپایی به بیمار-آیین کار
359مداخلات پرستاری-اقدامات مربوط به خانواده درمانی -آیین کار
360مداخلات پرستاری -اقدامات هنگام انزوا و اختلال در تعامل اجتماعی -آیین کار
361مداخلات پرستاری-کمک به تغذیه در بیماران روانی مبتلا به کم خوری -آیین کار
362مداخلات پرستاری-اقدامات کلی در سازگاری غیر موثر فردی(اختلال در سازگاری )-آیین کار
363مداخلات پرستاری-تعویض لوله های رابط خط شریانی-آیین کار
364مداخلات پرستاری -اقدامات کلی در اختلالات الگوی خواب -آیین کار
365مداخلات پرستاری -اقدامات کلی در روش های مقابله غیر موثر -آیین کار
366مداخلات پرستاری -موزدایی بدن در بیماران اعصاب و روان -آیین کار
367مداخلات پرستاری-مراقبت از بیمار-مددجو با عدم پذیرش درمان -آیین کار
368مداخلات پرستاری- مراقبت از مددجو مبتلا به سوء مصرف مواد -آیین کار
369مداخلات پرستاری -تغذیه نوزاد با شیشه -آیین کار
370مداخلات پرستاری- مراقبت از مددجو مبتلا به سندرم استرس پس از سانحه -آیین کار
371مداخلات پرستاری- مراقبت از مددجوی مبتلا به بیش فعالی همراه با نقصان توجه -آیین کار
372مداخلات پرستاری- مراقبت از مددجوی مبتلا به اختلال سلوک -آیین کار
373مداخلات پرستاری -خارج کردن سوند دایمی-آیین کار
374مداخلات پرستاری -شست و شوی سوند یا مثانه با استفاده از سوند دو راهی (سیستم باز) -آیین کار
375مداخلات پرستاری-شست و شوی سوند یا مثانه با استفاده ازسوند دو راهی (سیستم بسته ) -آیین کار
376مداخلات پرستاری-شست و شوی مثانه با استفاده ازسوند فولی سه راهی -آیین کار
377مداخلات پرستاری-ساکشن داخل تراشه -آیین کار
378مداخلات پرستاری -اقدامات حین و پس از انجام شوک الکتریکی (ect) -آیین کار
379مداخلات پرستاری -نمونه گیری مویرگی در نوزاد -آیین کار
380مداخلات پرستاری-کمک در انجام ختنه -آیین کار
381مداخلات پرستاری-کنترل خون ریزی پس از زایمان -آیین کار
382مداخلات پرستاری-دفیبریلاسیون خودکار خارجی قلبی- آیین کار
383مداخلات پرستاری -عمل پیوند کلیه - مراقبت از سونداژ سوژراپوبیک -آیین کار
384مداخلات پرستاری -بررسی سیستم عصبی بیمار -آیین کار
385مداخلات پرستاری -کمک در درناژ مایع مغزی نخاعی -آیین کار
386مداخلات پرستاری -آموزش مراقبت پس از زایمان مادر در منزل -آیین کار
387مداخلات پرستاری -تحویل گرفتن نوزاد از اتاق زایمان یا اتاق عمل -آیین کار
388مداخلات پرستاری-لوله گذاری داخل تراشه در شرایط اورژانس -آیین کار
389مداخلات پرستاری-نمونه گیری خلط -آیین کار
390مداخلات پرستاری-مراقبت از بیمار پس از عمل جراحی رزکسیون آناستوموز تراشه -آیین کار
391مداخلات پرستاری-گرفتن نمونه خلط در بیماران اینتوبه -آیین کار
392مداخلات پرستاری-درمان با نبولایزر مافوق صوت (اولتراسونیک ) -آیین کار
393مداخلات پرستاری-مراقبت و ساکشن تراکئوستومی -آیین کار
394مداخلات پرستاری-اتصال بیمار به دستگاه ونتیلاتور -آیین کار
395مداخلات پرستاری-مداخلات معنوی -آیین کار
396مداخلات پرستاری-اقدامات درمانی و مراقبتی بیماران ارتوپدی قبل و بعد از عمل جراحی انتخابی -آیین کار
397مداخلات پرستاری-ارزیابی خون ریزی واژینال پس از زایمان -آیین کار
398مداخلات پرستاری-درمان با نبولایزر با حجم کوچک -آیین کار
399مداخلات پرستاری -مراقبت از بیماران ارتوپدی بعد از عمل جراحی فیوژن قدامی و خلفی ستون مهره ها (ASF, PSF) در ICU -آیین کار
400مداخلات پرستاری -ارتوپدی -کشیدن بخیه ترمیم تاندون -آیین کار
401مداخلات پرستاری -ارتوپدی -بستن پارچه سه گوش -آیین کار
402مداخلات پرستاری -ارتوپدی -بانداژ8 (∞)-آیین کار
403مداخلات پرستاری -مراقبت از مددجوی مبتلا به دمانس-آیین کار
404مداخلات پرستاری -اندازه گیری قد ، وزن و دور سرنوزاد -آیین کار
405مداخلات پرستاری -پروفیلاکسی چشم نوزاد -آیین کار
406مداخلات پرستاری -تعیین آپگار نوزاد -آیین کار
407مداخلات پرستاری -بررسی وضعیت عصبی ، عروقی بیمار -مددجو -آیین کار
408مداخلات پرستاری -مراقبت ناحیه اپی زیاتومی -آیین کار
409مداخلات پرستاری -خارج کردن لوله تراشه (اکستیوب کردن )-آیین کار
410مداخلات پرستاری -واکسیناسیون -آیین کار
411مداخلات پرستاری -مراقبت از احتقان پستان -آیین کار
412مداخلات پرستاری -تعویض پوشک نوزاد -آیین کار
413مداخلات پرستاری -جلوگیری از هیپوترمی نوزاد -آیین کار
414مداخلات پرستاری-کمک به پزشک در انجام کات دان - آیین کار
415مداخلات پرستاری -فتوتراپی -آیین کار
416مداخلات پرستاری -تعویض خون نوزاد -آیین کار
417مداخلات پرستاری -آموزش مراقیبت های پس از توبکتومی-آیین کار
418مداخلات پرستاری -حمام دادن نوزاد -آیین کار
419فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 16-گسترش چارچوب پویا نمایی (AFX)
420مداخلات پرستاری -تغذیه نوزاد به وسیله گاواژ -آیین کار
421مداخلات پرستاری-آموزش مراقبت از نوزاد در منزل -آیین کار
422مداخلات پرستاری-ارزیابی باز بودن آنوس نوزاد -آیین کار
423مداخلات پرستاری-آموزش والدین در لباس پوشاندن به نوزاد -آیین کار
424پردازش اطلاعات -سامانه های متنی و اداری -زبان استاندارد عمومی شده حاشیه نگاری (SGML)
425مداخلات پرستاری-تزریق ویتامین K به نوزاد -آیین کار
426تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 1- قوانین نحوی مشترک بین تمام قسمت ها
427مداخلات پرستاری-درمان بانبولایزر با حجم بزرگ -آیین کار
428تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 6- تصدیق هویت امن و پیام تائید (نوع پیام - AUTACK )
429مداخلات پرستاری-باز نگه داشتن راه هوایی نوزاد-آیین کار
430تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 10 -دفاتر راهنمای خدمت نحو
431مداخلات پرستاری-جدا سازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی -آیین کار
432تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 3- قوانین نحوی ویژه برای تبادل تعاملی الکترونیکی داده ها(EDI)‌
433مداخلات پرستاری-کنترل درد بیمار - آیین کار
434تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 4-پیام گزارشی خدمت و نحو برای تبادل الکترونیکی داده های دسته ای (نوع پیام - CONTRL ‌
435مداخلات پرستاری-تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) - آیین کار
436تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 5- قوانین امنیتی برای تبادل الکترونیکی داده های دسته ای (تصدیق یکژارچگی و عدم برائت از مبدا)
437مداخلات پرستاری-کمک در کنترل فشار داخل جمجمه - آیین کار
438تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 7- قوانین امنیتی برای تبادل الکترونیکی داده های دسته ای (EDI)
439مداخلات پرستاری-کنترل تشنج در بیمار- آیین کار
440تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 9- کلید امنیتی و پیام مدیریت تائیدی (نوع پیام (KEYMAN)
441مداخلات پرستاری-پایش فشار ورید مرکزی (CVP)- آیین کار
442مداخلات پرستاری-پایش قطعه ST - آیین کار
443مداخلات پرستاری-انجام الکتروکاردیوگرافی قلب راست- آیین کار
444مداخلات پرستاری-انجام و یا کمک در انجام مانور والسالوا- آیین کار
445مداخلات پرستاری -بررسی تنفس-آیین کار
446مداخلات پرستاری -آماده سازی داروهای شیمی درمانی-آیین کار
447مداخلات پرستاری -تجویز داروهای شیمی درمانی -آیین کار
448مداخلات پرستاری -کنترل اثرات داروهای شیمی درمانی بر کلیه -آیین کار
449مداخلات پرستاری -شمارش گازها-سواپ ها-اسپانج ها، سوزن ها و سایر وسایل جراحی -آیین کار
450مداخلات پرستاری -ثبت و گزارش نویسی در اتاق عمل و اتاق بهبودی (ریکاوری ) آیین کار
451مداخلات پرستاری -حمل و نقل ست ها و بسته های مورد نیاز جهت اعمال جراحی از CSR -آیین کار
452مداخلات پرستاری -کنترل فهرست اعمال جراحی روزانه در اتاق عمل -آیین کار
453مداخلات پرستاری -درپ کردن -آیین کار
454مداخلات پرستاری -الکتروسرجری و مراقبت های آن (تک قطبی -دوقطبی) -آیین کار
455مداخلات پرستاری -کنترل رفت و آمد در اتاق عمل -آیین کار
456مداخلات پرستاری -پرپ کردن -آیین کار
457مداخلات پرستاری -کنترل وسایل و تجهیزات اتاق بهبودی (ریکاوری)در هر نوبت کاری -آیین کار
458مداخلات پرستاری -استریل کردن وسایل در اتو کلاو-آیین کار
459مداخلات پرستاری -کشیدن بخیه -آیین کار
460مداخلات پرستاری -درمان با ید رادیو اکتیو 131-آیین کار
461مداخلات پرستاری -شیمی درمانی -التهاب دهان و مخاط(موکوزیت)-آیین کار
462مداخلات پرستاری -اختلال عملکرد دستگاه تولید مثل بعد از شیمی درمانی -آیین کار
463مداخلات پرستاری -کنترل اثرات سمی داروهای شیمی درمانی بر قلب -آیین کار
464مداخلات پرستاری -کنترل اثرات سمی داروهای شیمی درمانی بر کبد -آیین کار
465مداخلات پرستاری -پرتو درمانی کاشتنی-آیین کار
466مداخلات پرستاری -پرتو درمانی خارجی-آیین کار
467مداخلات پرستاری -شیمی درمانی -بی اشتهایی -آیین کار
468مداخلات پرستاری -تزریق داخل وریدی داکتینومایسین -آیین کار
469مداخلات پرستاری -آماده کردن گچ و کمک در گچ گیری -آیین کار
470مداخلات پرستاری-ارتوپدی -انواع آتل گذاری -آیین کار
471مداخلات پرستاری-بستن کولار گردنی -آیین کار
472مداخلات پرستاری-مراقبت از مددجوی مبتلا به هذیان -آیین کار