گنجینه استاندارد های مهندسی پزشکی سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1دندانپزشکی -سیستم های کاشتنی دندانی و روش کار مربوط به آنها -واژه نامه
2اپتیک و فوتونیک -لیزر و تجهیزات مرتبط با لیزر -واژگان و نمادها
3پوشش ها و گان های جراحی مورد استفاده در مکان های دارای هوای تمیز ، به عنوان وسایل پزشکی برای بیماران ،کارکنان بالینی و تجهیزات -الزامات کلی برای تولید کنندگان ،عمل آورندگان و محصولات ،روش های آزمون ،الزامات عملکردی و سطوح عملکرد
4حفاظت پرتوی -چشمه های پرتوزای بسته -الزامات عمومی و طبقه بندی
5وسایل پزشکی -قسمت 1- کاربرد مهندسی قابلیت استفاده در وسایل پزشکی
6تجهیزات کوهنوردی -یخ شکن ها -الزامات ایمنی و روش های آزمون
7تجهیزات کوه نوردی -کلاه های ایمنی برای کوه نوردان -الزامات ایمنی و روش های آزمون
8تجهیزات کوه نوردی -گیره های طناب -الزامات ایمنی و روش های آزمون
9وسایل کمک شناوری برای آموزش شنا-قسمت 2- الزامات ایمنی و روشهای آزمون برای وسایل کمک آموزشی نگه داشتنی
10عینک برای حفاظت در برابر منابع نوری شدید مورد استفاده بر روی انسان و حیوانات برای کاربردهای آرایشی و پزشکی -قسمت 1-ویژگیها
11ارتعاش مکانیکی -آستانه های درک ارتعاش لمسی برای ارزیابی اختلال در کارکرد عصب-قسمت 1- روش های اندازه گیری در نوک انگشتان
12ارتعاش مکانیکی -آستانه های درک ارتعاش لمسی برای ارزیابی اختلال در کارکرد عصب-قسمت 2- تحلیل و تفسیر اندازه ها در نوک انگشتان
13تجهیزات حفاظت فردی -محافظت چشم و صورت -واژه نامه
14بالابر برای جابجایی افراد کم توان -الزامات و روشهای آزمون
15تجهیزات حفاظت فردی در برابر سقوط -هارنس های نشیمن
16تجهیزات حفاظت فردی در برابر سقوط -از ارتفاع هارنس تمام تنه
17تجهیزات حفاظت فردی در برابر سقوط -از ارتفاع -الزامات عمومی برای دستورالعمل های استفاده ،نگهداری ،بازرسی های دوره ای ،تعمیر ،نشانه گذاری و بسته بندی
18تجهیزات حفاظت فردی در برابر سقوط از ارتفاع -روش های آزمون
19طراحی ،انتخاب ،نصب،استفاده و نگهداری ابزارهای تکیه گاه مطابق با استاندارد ملی به شماره 10304- آیین کار
20ارگونومی محیط های حرارتی -راهبرد ارزیابی ریسک برای پیشگیری از استرس یا ناراحتی های شرایط کاری حرارتی
21تجهیزات بیهوشی و تنفسی -اتصال دهنده های رزوه پیچی غیر قابل تعویض (NIST) فشار پایین برای گازهای طبی -ابعاد
22ظروف جمع آوری ادرار قابل حمل و استفاده مجدد -ویژگی ها
23دندانپزشکی -روش غربالگری اثر بالقوه فرسایش دهان شویه های بدون فلوراید بر روی بافت های سخت دندانی
24ارتوزها و پروتزها-طبقه بندی و شرح اجزای پروتزی -قسمت 1- طبقه بندی اجزای پروتزی
25ارتوزها و پروتزها-طبقه بندی و شرح اجزای پروتزی -قسمت 2- شرح اجزای پروتزی اندام تحتانی
26ارتوزها و پروتزها-طبقه بندی و شرح اجزای پروتزی -قسمت 3- شرح اجزای پروتزی اندام فوقانی
27کف پوش های ورزشی -چمن های مصنوعی مورد استفاده در فوتبال -قسمت 1- ویژگی ها
28کف پوش های ورزشی -چمن های مصنوعی مورد استفاده درزمین فوتبال -قسمت 2- روشهای آزمون
29الکترو آکوستیک -فیلترهای اکتا و باند و کسر اکتاو باند-قسمت 1- مشخصات
30پرتو غیر یونساز -حدود پرتوگیری
31سرنگ های از پیش پر شده -قسمت 1- سیلندرهای شیشه ای برای کارتریج های بی حسی موضعی دندانپزشکی
32سرنگ های از پیش پر شده -قسمت 7- سیستم های بسته بندی سرنگ نیمه مونتاژ سترون آماده پر کردن
33صندلی چرخدار -قسمت 10-مقاومت در برابر اشتعال بالشتک و پشتی جدا شدنی صندلی -الزامات و روش های آزمون
34صندلی چرخدار -قسمت 11- تعیین خصوصیات انتشار عرق بدن از بالشتک نشیمنگاهی صندلی به منظور حفظ یکپارچگی بافت
35تجهیزات استخر شنا -قسمت 10- سکوها و تخته های شیرجه و تجهیزات مرتبط -الزامات ایمنی تکمیلی ویژه و روش های آزمون
36تجهیزات استخر شنا -قسمت 11- کف ها و دیواره های متحرک استخر-الزامات ایمنی تکمیلی ویژه و روش های آزمون
37تجهیزات استخر شنا -قسمت 2- نردبان ها،پلکان ها و خم های دستگیره -الزامات تکمیلی ایمنی و روشهای آزمون
38تجهیزات استخر شنا -قسمت 3- ورودی ها و خروجی ها و خصوصیات تفریحی مربوط به آب یا هوای استخرهای شنا -الزامات تکمیلی ایمنی ویژه و روش های آزمون
39لیزر و تجهیزات مرتبط با لیزر-قطعات اپتیکی استاندارد -قسمت 1- قطعات برای گستره های طیفی فرابنفش ،مرئی و فروسرخ نزدیک
40لیزر و تجهیزات مرتبط با لیزر- قطعات اپتیکی استاندارد -قسمت 2- قطعات برای گستره طیفی فروسرخ
41کاشتنی های جراحی -پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا -قسمت 1- شکل پودری
42اپتیک و فوتونیک -روشهای آزمون محیطی -قسمت 9- تابش خورشیدی و هوازدگی
43دندانپزشکی -تراش دهنده های پریودنتال ،اسکالرها و اکسکاویتورهای دندانی -قسمت 5- اسکالرهای جکت
44دندانپزشکی -آزمون سازگاری -قسمت 2- سیستم های سرامکی -سرامیک
45تجهیزات محافظ برای ورزش های رزمی -قسمت 2- محافظ های ساق پاو ساعد -الزامات تکمیلی و روش های آزمون
46تجهیزات محافظ برای ورزش های رزمی -قسمت 3- محافظ های بالاتنه -الزامات تکمیلی و روش های آزمون
47تجهیزات محافظ برای ورزش های رزمی -قسمت 4- محافظ های سر-الزامات تکمیلی و روش های آزمون
48تجهیزات محافظ برای ورزش های رزمی -قسمت 5- محافظ های دستگاه تناسلی و شکم -الزامات تکمیلی و روش های آزمون
49تجهیزات محافظ برای ورزش های رزمی -قسمت 6- محافظ های سینه برای زنان -الزامات تکمیلی و روش های آزمون
50دندانپزشکی -جمع شدگی ناشی از پلیمریزاسیون -روش تعیین جمع شدگی ناشی از پلیمریزاسیون مواد ترمیمی پلیمری
51وسایل حفاظت تنفسی -تجهیزات و روشهای آزمون -قسمت 1- تعیین نشتی به طرف داخل
52وسایل محافظ تنفسی- روش ها و تجهیزات آزمون -قسمت 3- تعیین نفوذ ذرات در فیلتر
53وسایل حفاظت تنفسی -تجهیزات و روشهای آزمون -قسمت 4- تعیین ظرفیت فیلتر گاز و مهاجرت ،آزمون دینامیکی کربن مونواکسید و واجذبی
54وسایل حفاظت تنفسی -تجهیزات و روشهای آزمون -قسمت 8- اندازه گیری دبی هوای ماسک در RPD فیلتر کننده پمپ دار تعیین ظرفیت فیلتر گاز و مهاجرت ،آزمون دینامیکی کربن مونواکسید و واجذبی
55صندلی های چرخ دار -قسمت 25- باتری ها و شارژرهای باتری برای صندلی های چرخ دار برقی -الزامات و روش های آزمون
56اپتیک و فتونیک -مواد و قطعات اپتیکی -روش آزمون همگنی شیشه های اپتیکی با استفاده از تداخل سنجی لیزری
57اپتیک و فوتونیک -مواد و قطعات اپتیکی -تعیین مشخصات مواد اپتیکی مورد استفاد در گستره طیفی فروسرخ از 0/78 میکرومتر تا 25 میکرومتر
58وسایل پزشکی تشخیص آزمایشگاهی برون تنی برای خود آزمایی -الزامات عمومی
59محافظ پوستی برای مراقبت های استومی -روشهای آزمون -قسمت 1- اندازه ph سطحی و قابلیت جذب آب
60ایمنی ماشین آلات -الزامات آنتروپومتری در طراحی ایستگاههای کاری ماشین آلات
61وسایل پزشکی تشخیص آزمایشگاهی -اطلاعات تهیه شده توسط سازنده همراه معرف های تشخیص آزمایشگاهی برای رنگ آمیزی در زیست شناختی
62ارگونومی -قابلیت دسترسی -تراز فشار صوت اعلان های گفتاری در محصولات و سامانه های اطلاع رسانی عمومی
63تجهیزات تمرینی ثابت -قسمت 1- الزامات ایمنی عمومی و روشهای آزمون
64تجهیزات استخر شنا-قسمت 4- سکوی شروع -الزامات تکمیلی ایمنی و روش های آزمون
65دندانپزشکی -سیمهای مورد استفاده در ارتودنسی
66تجهیزات استخر شنا-قسمت5 - طناب های خطوط شنا و جداکننده ها -الزامات تکمیلی ایمنی و روش های آزمون
67داده های نرمال نیروی چنگش قدرتی و ظریف بزرگسالان ایرانی و مدل سازی عوامل آنتروپومتری پیش بینی کننده آن
68کاندوم ها-تعیین نیتروز آمین های قابل انتقال از کاندوم های ساخته شده از جنس لاتکس طبیعی -روش های آزمون
69تجهیزات ورزش پارکور-ویژگیها
70محافظت چشم و صورت -عینک آفتابی و عینک های آفتابی برای استفاده عمومی
71کاشتنی های جراحی -پروتزهای کامل و جزئی مفصل های ران-قسمت 2- سطوح مفصلی ساخته شده از مواد فلزی ،سرامیکی و پلاستیکی
72محافظت چشم و صورت -عینک های آفتابی و محافظ چشم مرتبط قسمت 2- فیلترهایی برای مشاهده مستقیم خورشید
73تجهیزات محافظ برای ورزش های رزمی -قسمت 1- الزامات عمومی و روش های آزمون
74شوک و ارتعاشات مکانیکی -اندازه گیری و ارزیابی شوک های تکی منتقل شده از ماشین های نگه داشته شده و هدایت شونده با دست ، به سیستم دست و بازو
75شوک و ارتعاشات مکانیکی -ارتعاشات دست و بازو -روشی برای اندازه گیری قابلیت انتقال ارتعاشات مواد انطعاف پذیر وقتی توسط دست و بازو بارگذاری می شوند
76شوک و ارتعاشات مکانیکی -مواجهه انسان -سیستم محورهای مختصات بیودینامیکی
77شوک و ارتعاشات مکانیکی -آزمون های تحریک سرد برای ارزیابی عملکرد عروق محیطی -قسمت 1- اندازه گیری و ارزشیابی دمای پوست انگشت
78شوک و ارتعاشات مکانیکی -آزمون های تحریک سرد برای ارزیابی عملکرد عروق محیطی -قسمت 2- اندازه گیری و ارزشیابی فشار خون سیستولیک انگشت
79ارتعاش و شوک مکانیکی -گستره مقادیر ایده آل شده برای مشخص کردن پاسخ بیودینامیک بدن در حالت نشسته به ارتعاش عمودی
80نشیمن گاه صندلی چرخ دار -قسمت 4- سیستم های نشیمن گاهی برای استفاده در وسایل نقلیه موتوری
81سوزن های سترون شده یکبار مصرف طب سوزنی -ویژگی ها و روش آزمون
82تجهیزات حفاظت فردی سقوط از ارتفاع -ابزارهای فرود برای نجات
83الکتروآکوستیک -تراز سنج های صوت -قسمت 1- مشخصات
84الکترو آکوستیک -تراز سنج های صوت -قسمت 2- آزمون های ارزیابی الگو
85الکترو آکوستیک -تراز سنج های صوت -قسمت 3- آزمون های دوره ای
86وسایل کمک شناوری برای آموزش شنا-قسمت 1- الزامات ایمنی و روشهای آزمون برای وسایل کمک آموزشی پوشیدنی
87دندانپزشکی -مواد سرامیکی -ویژگیها و روش های آزمون
88ارگونومی -آدمک های رایانه ای و الگوهای بدن -قسمت 2- صحه گذاری عملکردها و تائید ابعاد سامانه های آدمک رایانه ای
89وسایل کمک شناوری برای آموزش شنا-قسمت 3- الزامات ایمنی و روشهای آزمون برای تشکچه بادی پوشیدنی
90عینک برای حفاظت در برابر منابع نوری شدید مورد استفاده بر روی انسان و حیوانات برای کاربردهای آرایشی و پزشکی -قسمت 2- راهنمای استفاده
91اسکی آلپاین -تعیین شاخص های خستگی -آزمون بارگذاری چرخه ای
92کاشتنی های چشمی -عدسی های داخل چشمی -قسمت2- ویژگی های اپتیکی و روشهای آزمون
93تجهیزات ورزش های زمستانی -دستگاههای آزمون برای تنظیم بخش های کارکردی اسکی -کفش فیکساتور-الزامات و آزمون ها
94اپتیک بینایی -عدسی های تماسی و محصولات مراقبتی عدسیهای تماسی - راهنمایی برای تحقیقات بالینی
95حدود پرتوگیری از تابش های لیزری در محدوده طول موج های 180 نانومترتا 1000 میکرون
96کاشتنی های جراحی -گرماسنجی روبشی تفاضلی پلیمرهای پلی اتراترکتون (PEEK) و ترکیبات مورد استفاده در وسایل پزشکی قابل کاشت -روش آزمون
97تربیت و کار آموزی برای کار در ارتفاع و عملیات امداد و نجات -آیین کار
98تجهیزات حفاظت فردی -روش های آزمون برای عینک های آفتابی و محافظ چشم مرتبط
99دستگاههای چشم پزشکی -میکروسکوپ های اسلیت لامپ
100وسایل حفاظت تنفسی -عوامل انسانی -قسمت 2- پیکرسنجی ها
101وسایل حفاظت تنفسی -عوامل انسانی -قسمت 5- اثرات گرمایی
102وسایل حفاظت تنفسی -عوامل انسانی -قسمت 6- اثرات روانی -فیزیولوژیکی
103وسایل حفاظت تنفسی -عوامل انسانی -قسمت 7- شنوایی و گفتار
104وسایل حفاظت تنفسی -عوامل انسانی -قسمت 8- عوامل ارگونومی
105ابزار مورد استفاده برای کاشت کاشتنی های جراحی غیر فعال -الزامات کلی
106مکان ها و تجهیزات ورزشی و تفریحی -تعاریف آسیب و ایمنی و حدود آستانه -راهنمایی برای منظور نمودن در استانداردها
107کلاه های ایمنی -روش های آزمون -قسمت 1- شرایط و شرایط دهی
108کلاه های ایمنی -روش های آزمون -قسمت 10-مقاومت در برابر گرمای تابشی
109کلاه های ایمنی -روش های آزمون -قسمت 2- جذب ضربه
110کلاه های ایمنی -روش های آزمون -قسمت 3- مقاومت در برابر جسم نافذ
111کلاه های ایمنی -روش های آزمون -قسمت 4-اثر بخشی سیستم مهار
112کلاه های ایمنی -روش های آزمون -قسمت 5-استحکام سیستم مهار
113کلاه های ایمنی -روش های آزمون -قسمت 6- میدان دید
114کلاه های ایمنی -روش های آزمون -قسمت 7-مقاومت در برابر شعله
115کلاه های ایمنی -روش های آزمون -قسمت 8-خواص الکتریکی
116وسایل تنظیم کننده ریتم قلب-نمادهای مورد استفاده در برچسب وسایل مدیریت ریتم قلب و اطلاعات ارائه شده -الزامات کلی
117ارگونومی -طراحی قابل دسترس-تراز فشار صوت سیگنال های شنیداری برای محصولات مصرفی
118وسایل پزشکی تشخیص آزمایشگاهی -ارزیابی پایداری معرف های تشخیص آزمایشگاهی -ویژگی ها و روشهای آزمون
119ارگونومی محیط های گرمایی -تعیین میزان سوخت و ساز
120درپوش های آلومینیومی برای بطری های انتقال ،تزریق و انفوزیون-الزامات کلی و روشهای آزمون
121میکروسکوپ ها -شناسه گذاری شینی های میکروسکوپ -قسمت 3- عبور طیفی
122دندانپزشکی -تجهیزات محافظ لاستیکی جدا کننده دندانی -قسمت 2- انبرک گیره
123دندانپزشکی -روش آزمون تعیین رادیو اپسیتی (حاجب اشعه بودن )مواد
124دستکش جراحی لاستیکی سترون یکبار مصرف -ویژگی ها و روش های آزمون
125اپتیک بینایی - عدسی های تماسی و محصولات مراقبتی عدسی تماسی -بر چسب گذاری
126دندانپزشکی -آمالگام دندانی -الزامات و روشهای آزمون
127اپتیک و فوتونیک-روش های آزمون محیطی-قسمت 1- تعاریف ،دامنه آزمون
128تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 1-12- الزامات عمومی برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری -الزامات برای تجهیزات الکتریکی پزشکی و سیستم های الکتریکی پزشکی مورد نظر برای استفاده در محیط های خدمات پزشکی فوریتی
129اپتیک و فوتونیک-روش های آزمون محیطی-قسمت 17- آلودگی ترکیبی ،تابش خورشیدی
130تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-1-الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری شتاب دهنده های الکترونی در گستره 1 مگا الکترون ولت تا50مگا الکترون ولت
131اپتیک و فوتونیک-روش های آزمون محیطی-قسمت 22- سرما،گرمای خشک یا تغییر دما ترکیب شده با ارتعاشات ضربه ای یا تصادفی
132اپتیک و فوتونیک-روش های آزمون محیطی-قسمت 4- رطوبت نمک
133تجهیزات الکتریکی پزشکی قسمت 2-19-الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری انکوباتور نوزاد
134تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-3-الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات درمانی با موج کوتاه
135تجهیزات الکتریکی پزشکی قسمت 2-50-الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات فتوتراپی
136تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 1-55- الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری پایشگرهای گاز تنفسی
137تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-62-الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات درمانی فراصوت با شدت بالا (HITU)
138تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 1-71- الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات طیف نگاری مادون قرمز طیف نزدیک کارکردی (NIRS)
139ایمنی محصولات لیزری-قسمت 5- فهرست بازبینی تولید کننده برای استاندارد ملی ایران 1-3501
140دندانپزشکی -نمادهای گرافیکی تجهیزات دندانپزشکی
141دندانپزشکی -سوزن های تزریقی سترون شده یکبار مصرف -ویژگیها و روشهای آزمون
142اپتیک و فوتونیک -اندوسکوپ های پزشکی و وسایل اندوتراپی -قسمت 5- تعیین قدرت تفکیک اپتیکی اندوسکوپی های سخت توسط اپتیک
143اندوسکوپ ها-اندوسکوپ های پزشکی و وسایل اندوتراپی -قسمت 7- الزامات پایه برای اندوسکوپ های پزشکی از نوع مقاوم در برابر آب
144سترون سازی محصولات بهداشتی -پرتودهی -قسمت 1- الزامات توسعه ،صحه گذاری و کنترل متداول فرایند سترون سازی برای وسایل پزشکی
145ارزیابی زیست شناختی وسایل پزشکی -قسمت چهارم - گزینش آزمون های بررسی برهم کنش با خون
146میکروسکوپ ها-فواصل تصویری مرتبط با صفحات مرجع مکانیکی -قسمت 2- سامانه های نوری اصلاح شده در بی نهایت
147اپتیک بینایی- عدسی های عینک -الزامات اساسی برای عدسی های تمام شده برش نخورده
148کاشتنی جراحی -راهنمای مراقبت و جابجایی کاشتنی های ارتوپدی
149کاشتنی های جراحی -بازیابی و تحلیل کاشتنی های جراحی -قسمت 1-باز یابی و جابجایی
150کاشتنی های جراحی -سایش پروتزهای کامل مفصل زانو-قسمت 3- پارمترهای بارگذاری و جابجایی در دستگاههای آزمون سایش به وسیله کنترل جابجایی وشرایط محیط آزمون
151ارتعاشات مکانیکی -اندازه گیری و ارزیابی مواجهه انسان با ارتعاش منتقل شده به دست -قسمت 2- راهنمای عملی اندازه گیری در محل کار
152دستگاههای چشم پزشکی -رفرکتومترهای چشم
153الزامات کلی برای ایجاد پایگاه داده های آنتروپومتری
154ظروف شیشه ای آزمایشگاهی -پی پت های سرولوژی یکبار مصرف
155امکانات تماشاچیان -قسمت 4- صندلی -مشخصات
156وسایل کمکی برای افراد کم بینا و نابینا نشانگرهای لمسی سطح پیاده روها
157صندلی های چرخ دار -قسمت 15-الزامات برای اطلاعات ،مستندات و برچسب گذاری
158صندلی های چرخ دار-قسمت 19- وسایل متحرک چرخ دار برای استفاده به عنوان نشیمن گاه در وسایل موتوری
159صندلی های چرخ دار-قسمت 28- الزامات و روشهای آزمون وسایل پله رو
160میکروسکوپ ها -شناسه گذاری شیئی های میکروسکوپ -قسمت 1 تختی میدان -پلن
161میکروسکوپ ها -شناسه گذاری شیئی های میکروسکوپ -قسمت 2-تصحیح رنگی
162هوای محیط کار -تعیین ذرات آرسنیک-ترکیبات آرسنیک و بخار آرسنیک تری اکسید با روش تولید هیدرید و طیف سنجی جذب اتمی
163کاشتنی های جراحی -پروتزهای کامل و جزئی مفصل ران-قسمت 10- تعیین مقاومت بار استاتیکی سرهای رانی مودولار
164کاشتنی های جراحی -پروتزهای کامل و جزئی مفصل ران -قسمت 4- تعیین خواص تحملی و عملکرد اجزاء رانی پروتز تنه دار
165کاشتنی های جراحی -پروتزهای جزئی و کامل مفصل هیپ-قسمت 6- آزمودن خصوصیات دوام آوری و الزامات عملکردی ناحیه گردن اجزای ساقه دار فمورال
166رگولاتورهای فشار به منظور استفاده با گازهای طبی -قسمت 1- رگولاتورهای فشار و رگولاتورهای فشار دارای وسیله جریان سنج
167کیسه های پلاستیکی جمع شدنی برای خون انسان و فراورده های آن -قسمت 1- کیسه های معمولی
168کاشتنی های جراحی -وسایل پزشکی کاشت پذیر فعال-قسمت 1- الزامات عمومی برای ایمنی ،نشانه گذاری و اطلاعاتی که باید توسط سازنده تامین شود
169دندانپزشکی -پلیمرهای پایه -قسمت 1- پلیمرهای پایه دندان مصنوعی
170ست های انتقال برای آماده سازی داروئی -الزامات و روش های آزمون
171بسته بندی جهت سترونی نهایی وسایل پزشکی -قسمت 2-الزامات اعتبار سنجی برای فرایندهای شکل دهی ، درزبندی و سرهم بندی
172ارگونومی-حمل دستی بار-قسمت 2-کشیدن و هل دادن
173گاز اکسیژن طبی -ویژگی ها و روش های آزمون
174تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 1-9- الزامات عمومی برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری -استاندارد تکمیلی -الزامات برای طراحی با ملاحظات زیست محیطی
175تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-12-الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری ونتیلاتورهای مراقبت ویژه
176اپتیک و فوتونیک-روش های آزمون محیطی -قسمت 23-فشار پایین ترکیب شده با سرما،دمای محیط و گرمای خشک و مرطوب
177لیزرها و تجهیزات مرتبط با لیزر-تعیین مقاومت لیزری لوله های تراش-قسمت 1- بدنه لوله تراشه
178تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-65-الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات پرتو X داخل دهانی
179ایمنی محصولات لیزری -قسمت 1- طبقه بندی و الزامات تجهیزات
180سیستم های تزریق کننده بر مبنای سوزن برای استفاد پزشکی -الزامات و روش های آزمون -قسمت 1- سیستم های تزریق بر مبنای سوزن
181سیستم های تزریق کننده بر مبنای سوزن برای استفاده پزشکی -الزامات و روش های آزمون -قسمت 3- ظروف نهایی
182سیستم های تزریق کننده بر مبنای سوزن برای استفاده پزشکی -الزامات و روش های آزمون -قسمت 5- کارکرد خودکار
183دندانپزشکی -صندلی مخصوص کاربر دندانپزشکی (تابوره)
184تصویر برداری -پاکت های فیلم و فیلم رادیوگرافی داخل دهانی-ویژگیها
185الواتورهای دندانپزشکی -قسمت 5- الواتورهای بین
186الزامات ارگونومیکی برای کارهای اداری با پایانه های صفحه نمایشگر دیداری (vdTs)قسمت 16-روشهای دستکاری مستقیم
187الواتورهای دندانپزشکی -قسمت 6- الواتورهای فلور
188الزامات ارگونومیکی برای کارهای اداری با پایانه های صفحه نمایشگر دیداری (CDTs) قسمت 6- راهنمای محیط های کاری
189ابزارهای جراحی-خوردگی -روش آزمون
190ابزارهای ارتوپدی -برقوهای داخل کانالی -ویژگیها
191وسایل حفاظتی تنفسی-گازهای تنفسی برای غواصی و کاربردهای پرفشار-الزامات و روش های آزمون
192تجهیزات بیهوشی و تنفسی -اتصال دهنده های مخروطی -قسمت 2- اتصال دهنده های رزوه پیچی متحمل وزن
193کاشتنی های جراحی -مواد فلزی -قسمت 14- آلیاژ کار شده تیتانیم 15-مولیبدن 5- زیر کونیم 3- آلومینیم
194اپتیک و فوتونیک- اندودهای اپتیکی -قسمت 1-تعاریف
195اپتیک و فوتونیک- اندودهای اپتیکی -قسمت 2-خواص اپتیکی
196اپتیک و فوتونیک- اندودهای اپتیکی -قسمت 3-دوام محیطی
197اپتیک و فوتونیک- اندودهای اپتیکی -قسمت 4-روش های آزمون ویژه
198رطوبت سازهای دستگاه تنفسی برای استفاده های پزشکی -الزامات ویژه برای سیستم های رطوبت سازی تنفسی
199وسایل تزریق برای مصارف پزشکی -قسمت 1- بطری های شیشه ای تزریق
200وسیله تزریق برای مصارف پزشکی-قسمت2-درپوش ها برای بطری های تزریق
201ترالی های بیمارستانی برای وسایل ، لباس ها و استفاده بیهوشی شامل ترالی های زاویه دار -ویژگی ها
202دندانپزشکی -کوره دندانپزشکی -روش آزمون برای اندازه گیری دما با ترموکوپل مجزا
203لوازم آزمایشگاهی شیشه ای -ارلن های خلاء
204دندانپزشکی -تجهیزات دندانپزشکی -مخلوط کننده ها و توزیع کننده های جیوه و آلیاژ
205سایش مواد کاشتنی -ذرات سایشی پلیمر و فلز-جداسازی و شناسایی
206تجهیزات الکتریکی پزشکی-قسمت2-65-الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات پرتو X داخل دهانی
207لیزر و تجهیزات مرتبط با لیزر روشهای آزمون برای آستانه تخریب ناشی از لیزر-قسمت1- تعاریف و اصول کلی
208کف پوش های ورزشی -تعیین مقاومت به سرخوردگی
209کف پوش های ورزشی -قسمت 1-تعیین مقاومت چرخشی
210اپتیک و فوتونیک-لیزر و تجهیزات لیزری-بازتاب آینه ای و عبور منظم برای اجرای اپتیکی لیزر-روش های آزمون
211اپتیک و تجهیزات اپتیکی -تابش پراکنده شده بوسیله اجزای اپتیکی -روش های آزمون
212اپتیک و تجهیزات اپتیکی -اپتیک بینایی -رزوه های پیچ
213اپتیک و تجهیزات اپتیکی -اپتیک بینایی -قالب ها
214ترالی های بیمار-ویژگیها
215محافظ های شنوایی -الزامات کلی قسمت 1-حفاظ های رو گوشی
216محافظ های شنوایی -الزامات کلی قسمت 2-حفاظ های تو گوشی
217محافظ های شنوایی-الزامات کلی -قسمت 3- گوشی های حفاظتی متصل به کلاه ایمنی صنعتی
218گلوله های مورد استفاده در ورزش پینت بال -ویژگیها و روشهای آزمون
219پینت بال-تفنگ های (نشانه روهای )پینت بال -ویژگیها وروشهای آزمون
220پینت بال-وسیله های محافظ چشم مورد استفاده در ورزش پینت بال -ویژگیها
221پینت بال-پرکردن و جابجایی ایمن سیلندرهای نیتروژن یا هوای فشرده مورد استفاده در پینت بال -آیین کار
222پینت بال-هشدارها روی سیلندر های دی اکسید کربن قابل پرشدن مجدد مورد استفاده در ورزش پینت بال -ویژگیها
223پینت بال -اتصال نری رزوه دار دریچه پینت بال برای استفاده در سیلندرهای تائید شده -ویژگیها
224رابط رزوه شده منبع پیش ران تفنگ پینت بال -ویژگیها
225پینت بال-پر کردن و جابجایی ایمن سیلندرها ی دی اکسید کربن مورد استفاده در پینت بال -آیین کار
226پینت بال-مجموعه سوپاپ اطمینان (دیسک انفجاری )سیلندر پینت بال -ویژگیها
227پینت بال-وسیبله های مسدود کننده لوله تفنگ پینت بال -ویژگیها
228پینت بال-هشدارها روی لوازم جانبی تفنگ (نشانه رو) مورد استفاده در ورزش پینت بال -ویژگیها
229پینت بال-فعالیت در زمین پینت بال -آیین کار
230پینت بال-نصب حصار توری پینت بال-راهنما
231پینت بال-ارزیابی حصار توری پینت بال -روش آزمون
232پینت بال-آموزش نکات ایمنی به بازیکن پینت بال -آیین کار
233تجهیزات ورزشی -گلوله سرعت پایین ساخته شده از ماده ارتجاعی -ویژگیها
234تجهیزات ورزشی -تفنگ (نشانه رو)گلوله سرعت پایین -ویژگیها
235محافظ های فردی چشم -ویژگیها
236محافظ های فردی چشم-جداول اجمالی الزامات چشمی ها و محافظ های فردی چشم
237پدهای نبافته برای مصارف پزشکی -قسمت 1-منسوجات نبافته مورد مصرف در پدهای پزشکی -روش های آزمون
238پدهای نبافته برای مصارف پزشکی -قسمت 2- پدهای پزشکی اماده مصرف -روش های آزمون
239وسایل حفاظت در برابر پرتو ایکس تشخیصی پزشکی-قسمت 1-تعیین خصوصیات تضعیف مواد
240وسایل حفاظت در برابر پرتو ایکس تشخیصی پزشکی-قسمت 2-صفحات حفاظتی نیمه شفاف
241وسایل حفاظت در برابر پرتو ایکس تشخیصی پزشکی-قسمت 3-لباس عینک و پوشش های حفاظتی بیمار
242کاشتنی های جراحی -پوشش تیتانیوم غیر آلیاژ ایجاد شده با اسپری پلاسما برروی کاشتنی های فلزی جراحی-قسمت1-الزامات عمومی
243تجهیزات کوهنوردی-گوه ها-الزامات ایمنی و روشهای آزمون
244تجهیزات کوهنوردی-اتصال دهنده ها-الزامات ایمنی و روشهای آزمون
245تجهیزات کوهنوردی-مهارهای اصطکاکی -الزامات ایمنی و روشهای آزمون
246تجهیزات کوهنوردی-قرقره ها -الزامات ایمنی و روشهای آزمون
247ارتعاشات مکانیکی -اندازه گیری و ارزیابی مواجهه انسان با ارتعاش منتقل شده به دست -قسمت 1- الزامات عمومی
248ارتعاش مکانیک و شوک-ارتعاش دست و بازو-اندازه گیری و ارزیابی ارتعاش منتقل شده از دستکش ها به کف دست
249اپتیک و فوتونیک-آرایه های ریز عدسی-قسمت 2- بیراهی های جبهه موج-روش های آزمون
250اپتیک و فوتونیک-آرایه های ریز عدسی-قسمت 3- خواص نوری غیر از بیراهی های جبهه موج-روش های آزمون
251اپتیک و فوتونیک-آرایه های ریز عدسی-قسمت 4- خواص هندسی -روش های آزمون
252اپتیک و دستگاههای اپتیکی -میکروسکوپ ها-نشانه گذاری میکروسکوپ های سه بعدی
253اپتیک و دستگاههای اپتیکی -میکروسکوپ ها-ابعاد اتصالات لوله ای کشویی و اتصالات لوله ای شیاردار
254اپتیک و دستگاههای اپتیکی -میکروسکوپ ها-لام ها -قسمت 1- ابعاد خواص اپتیکی و نشانه گذاری
255کاشتنی های جراحی -پروتزهای کامل مفصل زانو-قسمت 1-تعیین خواص دوام سینی های درشت نی زانو
256کاشتنی های جراحی -مواد فلزی -طبقه بندی ریز ساختارهای میله های آلیاژ تیتانیمی آلفا+ بتا
257کاشتنی های جراحی -اندازه گیری پتانسیل مدار باز برای ارزیابی رفتار خوردگی مواد فلزی قابل کاشت و وسایل پزشکی مورد استفاده در زمان طولانی
258کاشتنی های جراحی -سیم های انعطاف پذیر برای استفاده به عنوان نخ جراحی و سایر کاربردهای جراحی
259کاشتنی های جراحی -اجزای پروتزهای کامل و جزئی مفصل زانو-قسمت 1- طبقه بندی ،تعاریف و شناسه گذاری ابعاد
260کفپوش های ورزشی -کفپوش دو و میدانی فضای باز -ویژگیها و روشهای آزمون
261پروتز ها-آزمون ساختاری برای واحدهای هیپ
262وسایل کمک راه رفتن-الزامات عمومی و روش های آزمون
263اپتیک و دستگاههای اپتیکی -لیزرها و تجهیزات مرتبط با لیزر-طول عمر لیزرها
264قابلیت دسترسی -کاربرد بریل در نشانه گذاری،وسایل و تجهیزات
265کاشتنی های قلبی -عروقی و سامانه های خارج از بدن -فیلتر های پلاسما
266وسایل پزشکی -راهنمای کاربرد استاندارد ملی ایران شماره 12136
267حفاظت در برابر آسیب دیدگی ناشی از اجسام تیز -الزامات و روش های آزمون -ظروف محتوی اجسام تیز
268دندانپزشکی -مجموعه حداقل اطلاعات مورد نیاز کاشتنی دندانی جهت استفاده بالینی
269صندلی های چرخ دار -قسمت 13- تعیین ضریب اصطکاک سطوح آزمون
270صندلی های چرخ دار -قسمت 16- مقاومت در برابر احتراق وسایل نگهدارنده وضعی
271صندلی های چرخ دار -قسمت 6- تعیین حداکثر سرعت، شتاب افزایشی و شتاب کاهشی صندلی های چرخ دار الکتریکی
272ارگونومی محیط های حرارتی -روش های ارزیابی پاسخ های افراد به تماس با سطوح -قسمت 3- سطوح سرد
273وسایل پزشکی تشخیص آزمایشگاهی -اندازه گیری کمی مقادیر در نمونه ها با منشاء بیولوژیکی -الزامات محتوی و معرفی روشهای اندازه گیری مرجع
274کاشتنی های جراحی پلی اتیلن با وزن مولکولی فرا زیاد-قسمت 2- شکل های قالب گیری شده -ویژگی ها و روشهای آزمون
275تبخیر کننده های بیهوشی -سیستم های پر کننده مختص یک عامل بیهوشی
276کاشتنی های جراحی -سایش پروتزهای مهره های دیسک ستون فقرات -قسمت 2- جایگزین های هسته
277دندانپزشکی -سیستم کد گذاری عددی برای وسایل چرخشی -قسمت 3- خصوصیات ویژه فرزها و برنده ها
278دندانپزشکی -سیستم کد گذاری عددی برای وسایل چرخشی -قسمت 4- خصوصیات ویژه وسایل الماسی
279دندانپزشکی -سیستم کد گذاری عددی برای وسایل چرخشی -قسمت 7- خصوصیات ویژه ماندرل و وسایل مخصوص
280سیستم های بیهوشی استنشاقی -قسمت 7- سیستم های بیهوشی برای استفاده در مناطق دارای محدودیت تدارکاتی منابع برق و گازهای بیهوشی
281سیستم های قلمی-قسمت 3- درزبندها برای تزریق کننده های قلمی مورد استفاده در پزشکی
282وسایل بدنسازی ثابت برای فضاهای باز عمومی -الزامات ایمنی و روش های آزمون
283توپ – توپ طبی کروی لاستیکی – ویژگی ها و روش آزمون
284دندانپزشکی – فرآورده‌های سفید‌کننده خارجی دندان
285کاشتنی های جراحی -سایش پروتزهای کامل مفصل ران -قسمت 2- روشهای اندازه گیری
286کاشتنی های جراحی -سایش پروتزهای کامل مفصل ران -قسمت 3- پارامترهای بارگذاری و جابجایی دستگاه آزمون سایش نوع تکیه گاه دوار و شرایط محیطی متناظر برای آزمون
287دندانپزشکی -چسبندگی -استحکام پیوند برش لبه دندانه دار -روش آزمون
288دندانپزشکی -براکت ها و تیوب های مورد استفاده در اورتودانتیکس
289دندانپزشکی -مواد قابل کاشت برای پر کردن و تقویت استخوان در جراحی دهان و آرواره -محتوای فایل فنی
290دندانپزشکی -ابزارهای دیجیتالی برای سامانه های CAD/CAM برای ترمیم های دندانی غیر مستقیم -ارزیابی درستی -روش های آزمون
291دندان پزشکی -مواد قالب گیری با پایه پلیمر
292ظروف شیشه ای آزمایشگاهی -پتری دیش ها
293ظروف شیشه ای آزمایشگاهی -دسیکاتورها
294کفپوش برای محیط های ورزشی -کفپوش های داخل سالن چند منظوره -ویژگیها
295تجهیزات پرتودرمانی محورهای مختصات ، حرکت ها و مقیاسها
296لیزرها- و تجهیزات مرتبط با لیزر-تعیین مقاومت لیزری لوله های تراشه قسمت2- کاف های لوله های تراشه
297دیر گدازها-اندازه گیری انبساط حرارتی و خزش دیر گدازهای تحت بار در دمای اتاق -روش آزمون
298کاشتنی های جراحی -کلسیم فسفات ها-قسمت 3- جایگزین های استخوانی هیدروکسی آپاتیت و بتا تری کلسیم فسفات
299ابزارهای ارتوپدی -اتصالات -قسمت 1-راهنمای استفاده پیچ های با سر شش ضلعی
300ابزارهای ارتوپدی -اتصالات -قسمت 2- پیچ گوشتی ها برای پیچ های دو سو، پیچ های چهار سو و چهار سوی عمیق
301سیستم های تزریق کننده بر مبنای سوزن برای استفاده پزشکی -ویژگی ها و روشهای آزمون- قسمت 2-سوزن ها
302دندانپزشکی -صندلی بیمار
303الزامات ایمنی تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری ،کنترل و استفاده آزمایشگاهی -قسمت 2-81 الزامات ویژه برای تجهیزات آزمایشگاهی خود کار و نیمه خودکار جهت آنالیز و سایر اهداف
304دندانپزشکی -تراش دهنده های پریودنتال ، اسکالرها و اکسکاویتورهای دندانی-قسمت 1- الزامات عمومی
305ظروف و لوازم برای فراورده های داروئی -قسمت 1-بطری های شیشه ای قطره چکان
306دندانپزشکی -تراش دهنده های پریودنتال ، اسکالرها و اکسکاویتورهای دندانی-قسمت 2- تراس دهنده های پریودنتال نوع gr
307ظروف و لوازم برای فراورده های دارویی-قسمت 2- بطری های شیشه ای سرپیچ دار برای شربت
308دندانپزشکی -تراش دهنده های پریودنتال ، اسکالرها و اکسکاویتورهای دندانی-قسمت 3- اسکالرهای دندانی -نوع H
309ظروف و لوازم برای فراورده های دارویی-قسمت 3- بطری های شیشه ای سرپیچ دار (شیشه سبکه ) برای داروهای جامد و مایع دوز بندی شده
310الواتورهای دندانپزشکی -قسمت 1-الزامات عمومی
311الواتورهای دندانپزشکی -قسمت 2-الواتورهای وارویک جیمز
312الواتورهای دندانپزشکی -قسمت 3-الواتورهای کرایر
313الواتورهای دندانپزشکی -قسمت 4-الواتورهای کوپلند
314ارگونومی تعامل انسان-سامانه-قسمت 154-برنامه های کاربردی پاسخ تعاملی صدا (IVR)
315وسایل چرخشی دندانپزشکی -قطرهای نامی و عدد کد شناسه
316ارگونومی تعامل انسان-سامانه-قسمت 303-الزامات صفحه های نمایشگر دیداری الکترونیکی
317کف پوش های ورزشی-روش پیر سازی تسریع شده با غوطه وری در آب داغ
318کف پوش های ورزشی- مورد استفاده در خارج از سالن -در معرض آب و هوای مصنوعی (هوازدگی )
319سرنگ های از پیش پرشده-قسمت 2- درپوش های پیستون کارپول های بی حسی موضعی دندانپزشکی
320لوازم شیشه ای آزمایشگاهی -لوله های شیشه ای بوروسیلیکات
321ارگونومی -طراحی قابل دسترس-خطوط و نقاط لمسی بر روی محصولات مورد استفاده مصرف کنندگان
322اتاق های تمیز و محیط های کنترل شده -قسمت 9-طبقه بندی تمیزی سطوح براساس غلظت ذرات
323تصدیق طراحی وسیله تحویل داروی آئروسل -الزامات و روش های آزمون
324تجهیزات بیهوشی و تنفسی-اتصال دهنده های رزوه پیچی غیر قابل تعویض (nist) فشار پایین برای گازهای طبی
325خودروهای جاده ای – وسایل محدود کننده سرعت - ویژگیها و روش های آزمون
326پنس های دندانپزشکی -قسمت 1- الزامات عمومی
327پنس های دندانپزشکی -قسمت 2- انواع مریام
328دندانپزشکی -وسایل اندودنسی-قسمت 5-وسایل شکل دهی وپاک سازی
329پنس های دندانپزشکی -قسمت 3- انواع کالج
330دندانپزشکی-صیقل دهنده های چرخشی
331ارزیابی بیولوژیکی وسایل پزشک-قسمت 12- آماده سازی نمونه و مواد مرجع
332میکروسکوپ ها -نشانه گذاری عدسی های شیئی و چشمی
333وسایل چرخشی دندانپزشکی -وسایل ساینده
334کاشتنی های جراحی -مواد فلزی-قسمت 1-فولاد زنگ نزن کار شده
335میکروسکوپ ها -فواصل تصویری مرتبط با صفحات مرجع مکانیکی -قسمت 1- طول لوله 160 میلی متر
336کاشتنی های جراحی -مواد فلزی-قسمت 5-آلیاژ کبالت -کروم -تنگستن -نیکل کار شده
337اپتیک و دستگاههای اپتیکی -میکروسکوپ های جراحی -قسمت 1- الزامات و روش های آزمون
338کاشتنی های جراحی -مواد فلزی-قسمت 9-فولاد زنگ نزن کار شده با نیتروژن بالا
339اپتیک و فوتونیک-میکروسکوپ های جراحی-قسمت 2- خطر نور میکروسکوپ های مورد استفاده در جراحی چشم
340ابزارهای سوراخ کاری ارتوپدی -قسمت1-سرمته ها،ضربه زننده ها و برش دهنده های حفره ای
341کاتترهای داخل عروقی سترون شده و یکبار مصرف -قسمت 1- الزامات عمومی
342ظروف بیمارستانی از جنس فولاد زنگ نزن برای استفاده در بخش ها و اتاق های عمل -ویژگیها
343کاتترهای داخل عروقی سترون شده و یکبار مصرف -قسمت 3- کاتتر های ورید مرکزی
344وسایل تشخیص پزشکی -ارزیابی عملکرد وسایل پزشکی تشخیص آزمایشگاهی -الزامات و روشهای آزمون
345کاتترهای داخل عروقی سترون شده و یکبار مصرف -قسمت 4- کاتتر های بالن دار گشاد کننده
346تجهیزات الکتریکی پزشکی -شاخص پرتودهی سیستم های تصویر بردرای پرتوX دیجیتالی -قسمت 1- تعاریف و الزامات پرتونگاری عمومی
347کاتترهای داخل عروقی سترون شده و یکبار مصرف -قسمت 5- کاتتر های سوزن دار برای عروق محیطی
348کاشتنی های جراحی -پین ها و سیم های استخوانی قسمت 1- الزامات کلی
349کاشتنی های جراحی -مواد سرامیکی -قسمت 2- مواد کامپوزیت بر پایه آلومینای خالص تقویت شده با زیر کونیا
350وسایل تزریق برای مصارف پزشکی -قسمت 1-آمپول های حاوی محلول های تزریقی
351وسایل تزریق برای مصارف پزشکی -قسمت 2-آمپول های با یک نقطه برش (opc)
352دندانپزشکی -الزامات عمومی برای وسایل و لوازم جانبی مربوطه مورد استفاده در کاشتن و درمان ایمپلنت دندانی
353ترالی های دارو-ویژگیها
354ارزیابی ضد عفونی کننده های اتاق تمیز -آیین کار
355ترالی های سیلندر گاز -ویژگی ها
356کمدهای کنار تختی بیمارستانی (لاکر)قسمت 1-کمدهای کنارتختی با کاربرد عمومی برای استفاده بیماران -ویژگیها
357دندانپزشکی -قطر سوراخ برای وسایل چرخشی مانند دیسک ها و چرخ ها
358تجهیزات تزریق برای مصارف پزشکی-قسمت 3- درپوش های آلومینیومی برای بطری های تزریق
359دندانپزشکی -آزمون سازگاری قسمت 1- سیستم های فلز-سرامیک
360وسایل تزریق برای مصارف پزشکی -قسمت 4- ست یکبار مصرف محلول تزریقی با سیستم جاذبه (ست سرم)-ویژگیها و روشهای آزمون
361دندانپزشکی -سیلرهای کانال ریشه
362میزهای روتختی -ویژگیها
363تعیین زمان گیرش و مقاومت باند قالب گیری ارتوپدی فایبر گلاس پلی اورتان سنتزی فعال شونده با آب -روش آزمون
364وسایل پزشکی -نمادهای مورد استفاده در بر چسب های وسایل پزشکی ، برچسب گذاری و اطلاعات ارائه شده -قسمت 2- توسعه نماد ، انتخاب و صحه گذاری
365کاشتنی های جراحی -سایش پروتزهای کامل مفصل زانو-قسمت 1- پارامترهای بارگذاری و جابجایی برای دستگاههای آزمون سایش همراه با کنترل بار و شرایط محیطی آزمون
366محصولات کمکی برای افراد کم توان -الزامات عمومی و روشهای آزمون
367کاشتنی های جراحی -سایش پروتزهای کامل مفصل زانو-قسمت 2- روشهای اندازه گیری
368روش شناسی های اسکن سه بعدی برای پایگاه های داده ای آنتروپومتری هماهنگ در سطح بین المللی
369سیستم های آزمون تشخیصی برون تنی -سیستم های پایش گلوکز خون برای خود آزمایی در کنترل دیابت ملیتوس -الزامات
370ظروف و لوازم تزریق -قسمت 1- ویال های تزریق ساخته شده از لوله شیشه ای
371کاشتنی های جراحی غیر فعال -کاشتنی های جایگزین مفصل -الزامات ویژه
372ظروف و لوازم تزریق -قسمت 4- ویال های تزریق ساخته شده از شیشه قالب ریزی شده
373کاشتنی های جراحی غیر فعال -کاشتنی های جایگزین مفصل -الزامات ویژه برای کاشتنی های جایگزین مفصل ران
374ظروف و لوازم تزریق -قسمت 6- درپوش های ساخته شده از ترکیب آلومینیوم -پلاستیک برای ویال های تزریق
375کاشتنی های جراحی غیر فعال -کاشتنی های جایگزین مفصل -الزامات ویژه برای کاشتنی های جایگزین مفصل زانو
376کاشتنی های جراحی غیر فعال -الزامات عمومی
377کاشتنی های برای جراحی - مجموعه حداقل داده ها برای کاشتنی های جراحی
378تجهیزات تنفسی -پایشگرهای شیر خوار -الزامات ویژه
379تجهیزات پزشکی -وسایل تزریق یکبار مصرف درون وریدی بال دار و سترون شده برای مصارف عمومی پزشکی (اسکالپ وین)
380وسایل پزشکی -وسایل تزریق قابل حمل غیر الکتریکی -الزامات و روش های آزمون
381ارگونومی محیط فیزیکی-کاربرد استانداردهای ملی برای افراد با نیازهای خاص
382ارگونومی -طراحی دسترسی -ویژگی های مقایسه ای درخشدگی لامپ های رنگی وابسته به سن افراد
383ارگونومی محیط فیزیکی -ارزیابی محیط به وسیله بررسی محیطی شامل اندازه گیری های فیزیکی محیط وپاسخ های ذهنی افراد
384چرخک ها و چرخ ها -الزامات چرخک های تخت های بیمارستان
385کاندوم های زنانه -الزامات و روشهای آزمون
386میکروسکوپ ها-مقادیر ،رواداریها و نمادهای بزرگنمایی
387لیزر و تجهیزات مرتبط با لیزر روشهای آزمون برای آستانه تخریب ناشی از لیزر-قسمت2- تعیین آستانه
388لیزر و تجهیزات مرتبط با لیزر روشهای آزمون برای آستانه تخریب ناشی از لیزر-قسمت 3-تضمین قابلیت کاربا توان (انرژی )تابش لیزر
389ارگونومی تعامل انسان -سیستم قسمت 420- انتخاب وسایل ورودی فیزیکی
390مواد اولیه بسته بندی برای محصولات دارویی -الزامات ویژه برای کاربرد استاندارد ایران -ایزو 9001 سال 1388 با توجه به روش خوب تولید (GMP)
391کاشتنی های قلبی عروقی -پروتزهای دریچه قلبی -قسمت 3-دریچه قلبی قرار گرفته به روش ترانس کاتتر
392رگولاتورهای فشار به منظور استفاده با گازهای طبی-قسمت 3- رگولاتور فشار یکپارچه با شیر سیلندر
393نوک های محصولات کمکی برای راه رفتن -الزامات و روش های آزمون -قسمت 2-دوام نوک ها برای عصاها(کراچ ها)
394دزیمتری مربوط به پرتوگیری از پرتوهای کیهانی در هواپیماهای غیر نظامی قسمت 1- مبنای مفهومی در اندازه گیری
395دندانپزشکی -وسایل کمکی الاستومری برای استفاده در ارتودنسی-ویژگی ها و روش های آزمون
396وسایل نقلیه پزشکی و تجهیزات آنها-آمبولانس های اتوبوسی
397ارگونومی - جابجایی دستی - قسمت 1-بلند کردن و حمل کردن
398شیشه -میله شیشه ای -ویژگی ها
399ظروف آزمایشگاهی سرامیکی -ویژگیها
400رزین پلی کربنات برای مصارف پزشکی-ویژگیها
401اتصالات انعطاف پذیر فشار بالا، برای استفاده در سیستم گازهای طبی
402اپتیک و فوتونیک -حداقل الزامات برای میکروسکوپ دوچشمی -قسمت 1- میکروسکوپ های دو چشمی با کاربرد عمومی
403اپتیک و فوتونیک -حداقل الزامات برای میکروسکوپ دوچشمی -قسمت 2- میکروسکوپ های با کارایی سطح بالا
404وسایل پزشکی -راهنمای انتخاب استاندارد برای حمایت از اصول اساسی شناخته شده ایمنی و عملکرد وسایل پزشکی
405مخلوط کننده های گاز برای استفاده پزشکی -مخلوط کننده های مستقل گاز
406دستگاههای چشم پزشکی -کراتومترها
407دستگاههای چشم پزشکی -تونومتر (دستگاه اندازه گیر فشار چشم)
408اپتیک بینایی -آزمون حدت بینایی-اپتوتایپ استاندارد و نمایش آن
409دستگاههای چشم پزشکی -رتینوسکوپ
410اپتیک و تجهیزات اپتیکی -عدسی های آزمون برای کالیبراسیون لنزومترها-قسمت 1- عدسی های آزمون برای لنزومترهای مورد استفاده برای اندازه گیری عدسی های عینک
411کاشتنی های جراحی -سایش پروتزهای کامل مفصل ران -قسمت 1- پارامترهای بارگذاری و جابجایی برای ابزارهای آزمون سایش و شرایط محیطی متناظر برای آزمون
412دستگاه چشم پزشکی -عدسی های جعبه آزمایش
413سترون سازی وسایل پزشکی -بخار با دمای کم و فرمالدئید -الزامات مورد نیاز برای تکوین ، صحه گذاری و کنترل های معمول فرایند سترون سازی وسایل پزشکی
414فرآوری سلول ، بافت ها و و اندام ها برای استفاده در محصولات پزشکی حاصل از مهندسی بافت -راهنما
415تکوین و اجرای اقدامات کوتاه مدت یا اولیه برای پالایی جایگاه -راهنما
416آلژینات های مورد نظر برای کاربرد در محصولات زیست پزشکی و محصولات پزشکی حاصل از مهندسی بافت -راهنما
417ظروف شیشه ای و پلاستیکی آزمایشگاهی -لوله ها برای اندازه گیری سرعت رسوب گلبول های قرمز با روش وستر گرین
418ارگونومی -رویکرد کلی،اصول و مفاهیم
419توصیف هیدروژل های مورد استفاده در پزشکی ترمیمی -راهنما
420تکوین و گنجانیدن جنبه های ایمنی در استانداردهای وسایل پزشکی -راهنما
421آموزش فن ورزهای فوریت های پزشکی -راهنما
422آموزش فن ورزهای فوریت های پزشکی برای انجام دادن معاینات بیماران -راهنما
423وسایل تشخیص طبی برون تنی -اطلاعات فراهم شده توسط سازنده (نشانه گذاری ) قسمت 4- شناساگرهای تشخیص برون تنی برای خود ازمونی
424دندانپزشکی -پروب های پریودنتال-الزامات کلی
425دندانپزشکی -سیمان های اوژنول/اکسید روی و سیمان های فاقد اوژنول/اکسید روی
426اپتیک و ابزار اپتیکی-میکروسکوپ ها- قطرعدسی های چشمی قابل تعویض
427تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 1-الزامات عمومی برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری
428اپتیک و ابزار اپتیکی-روشهای آزمون محیطی -قسمت 14- شبنم ، برفک ، یخ
429تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-13- الزامات ویژه برای ایمنی و عملکرد ضروری سیستم های بیهوشی
430اپتیک و ابزار اپتیکی-روشهای آزمون محیطی -قسمت 6- گردو غبار
431الزامات ارگونومیکی برای کارهای اداری با ترمینال های صفحه نمایش (VDTs) -قسمت 2- راهنمای الزامات کاری
432فشار سنج های غیر تهاجمی -قسمت 1- الزامات و روشهای آزمون اندازه گیری نوع غیر خودکار
433فشارسنج های غیر تهاجمی-قسمت2- صحه گذاری بالینی وسیله های اندازه گیری نوع خودکار
434دانپزشکی -روشهای آزمون خوردگی مواد فلزی
435دستگاه اندازه گیری مقادیر میکروی نیتروژن به روش کجلدال -ویژگیها
436وسایل پزشکی-مدیریت کیفیت- ساختار داده واژگان وسایل پزشکی
437وسایل تزریق برای مصارف پزشکی -قسمت 11- فیلترهای تزریق برای استفاده با تجهیزات تزریق فشاری -ویژگی ها و روش های آزمون
438اپتیک بینایی -عدسی های عینک تمام شده برش نخورده -قسمت 5- حداقل الزامات برای سطوح عدس های عینک مقاوم در برابر سایش
439تجهیزات پرواز با پاراگلایدر-چتر کمکی -الزامات ایمنی و روشهای آزمون
440تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-37- الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات مانیتورینگ و تشخیص پزشکی التراسونیک
441دندانپزشکی -پلیمرهای پایه -قسمت 2- پلیمرهای پایه ارتودنسی
442تجهیزات بیهوشی و تنفسی - لوله های تراشه و اتصال دهنده ها
443رگولاتورهای فشار به منظور استفاده با گازهای طبی-قسمت 2- رگولاتور چند راهه و رگولاتور فشار خط لوله
444وسایل نقلیه پزشکی و تجهیزات آنها-آمبولانس های هوایی -قسمت 1- الزامات وسایل پزشکی مورد استفاده در آمبولانس های هوایی
445وسایل نقلیه پزشکی و تجهیزات آنها-آمبولانس های هوایی -قسمت2 - الزامات عملیاتی و فنی آمبولانس های هوایی
446وسایل جراحی مورد استفاده در پزشکی برای بستن زخم -سوزن های نخ جراحی دارای چشمی -ویژگی ها و روشهای آزمون
447اطلاعات فراهم شده توسط تولید کننده وسایل پزشکی
448کمک جاذبه های ادرار-قسمت 1- آزمون محصول کامل
449کاندوم های لاستیکی از جنس لاتکس طبیعی -الزامات و روش های آزمون
450میکروسکوپ ها-رزوه ها برای دهانه شیئی و دهانه تحتانی وابسته به آن
451میکروسکوپ ها-گراتیکول ها برای عدسی های چشمی
452تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-23 الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات پایش فشار جزئی وراپوستی
453تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-57-الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات دارای منابع نور غیر لیزری مورد استفاده برای مقاصد درمانی ، تشخیصی ، پایشی و زیبایی-آرایشی
454تجهیزات الکتریکی پزشکی -دزسنج های دارای اتاقک یونیزاسیون مورد استفاده در پرتودرمانی
455تجهیزات پزشکی الکتریکی -قسمت 2-10- الزامات ویژه برای ایمنی محرک های عصب و ماهیچه
456تجهیزات پزشکی الکتریکی -قسمت 2-16-الزامات ویژه برای ایمنی پایه و کارایی الزامی تجهیزات همودیالیز ، همودیافیلتراسیون و هموفیلتراسیون
457تجهیزات پزشکی الکتریکی -قسمت 2-17-الزامات ویژه برای ایمنی تجهیزات کنترل خودکار نزدیک درمانی در حالت پس از بار گذاری
458تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-22-الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات لیزری تشخیصی -درمانی ،آرایشی و جراحی
459تجهیزات پزشکی الکتریکی -قسمت 2-24- الزامات ویژه برای ایمنی کنترل کننده ها و پمپ های تزریق
460تجهیزات پزشکی الکتریکی -قسمت 2-25-الزامات ویژه برای ایمنی پایه و کارایی الزامی الکترود کاردیو گراف ها
461تجهیزات پزشکی الکتریکی -قسمت 2-26-الزامات ویژه برای ایمنی الکتروانسفالوگراف ها
462تجهیزات پزشکی الکتریکی -قسمت 2-27-الزامات ویژه برای ایمنی ، شامل کارایی الزامی تجهیزات پایشی الکتروکاردیوگرافی
463تجهیزات پزشکی الکتریکی -قسمت 2-29-الزامات ویژه برای ایمنی ، پایه و کارایی الزامی شبیه سازهای رادیو تراپی
464تجهیزات پزشکی الکتریکی -قسمت 2-32-الزامات ویژه برای ایمنی تجهیزات مرتبط با تجهیزات اشعه ی ایکس
465تجهیزات پزشکی الکتریکی -قسمت 2-34-الزامات ویژه برای ایمنی پایه و کارایی الزامی تجهیزات تهاجمی پایش فشار خون
466تجهیزات پزشکی الکتریکی -قسمت 2-36-الزامات ویژه برای ایمنی تجهیزات مربوط به سنگ شکنی تحریکی برون تنی
467تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-47-الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری سیستم های الکتروکاردیوگرافی متحرک
468تجهیزات پزشکی الکتریکی -قسمت 2-6- الزامات ویژه برای ایمنی تجهیزات درمانی ریز موج
469تجهیزات پزشکی الکتریکی -قسمت 2-7- الزامات ویژه برای ایمنی مولد های ولتاژ بالا در مولدهای اشعه ی ایکس تشخیصی
470تجهیزات پزشکی الکتریکی -قسمت 2-11- الزامات ویژه برای ایمنی تجهیزات درمانی پرتو گاما
471تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-28- الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری مجموعه تیوب مولد اشعه ایکس برای تشخیص پزشکی
472تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-4- الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری دفیبریلاتورهای قلبی
473تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-43- الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات اشعه ایکس برای روشهای مداخله ای پزشکی
474تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-45- الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات اشعه ایکس ماموگرافی وسایل ماموگرافی استریوتاکتیک
475تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-49- الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات پایش بیمار چند کاره
476تجهیزات الکتریکی پزشکی -قسمت 2-8- الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات پرتو درمانی اشعه ایکس در گستره 1MV تا 10KV
477پروتزها -آزمون ساختاری پروتزهای اندام تحتانی -الزامات و روشهای آزمون
478ونتیلاتورهای ریه برای مصارف پزشکی -الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری قسمت 5- به هوش آورنده های گازی
479آزمون غیر مخرب -رادیوگرافی محاسباتی صنعتی با صفحات تصویر برداری فسفر ذخیره سازی -قسمت 1- طبقه بندی سامانه ها
480محافظت در برابر آسیب دیدگی ناشی از اجسام تیز-الزامات و روشهای آزمون -ویژگی های حفاظتی اجسام تیز برای سوزن های یکبار مصرف زیر جلدی ، کتترها و سوزن های تزریقی مورد استفاده برای نمونه گیری از خون
481تجهیزات بیهوشی و تنفسی-مبدل های گرما و رطوبت (HMEs) به منظور مرطوب سازی گازهای دمیده شده به انسان -قسمت 1- مبدل های گرما و رطوبت (HMEs) برای استفاده در حداقل حجم جاری 250 میلی لیتر
482تجهیزات بیهوشی و تنفسی-مبدل های گرما و رطوبت (HMEs) به منظور مرطوب سازی گازهای دمیده شده به انسان -قسمت 2- مبدل های گرما و رطوبت برای بیماران تراکئوسکومی شده دارای حداقل حجم جاری 250 میلی لیتر
483ونتیلاتورهای ریه برای مصارف پزشکی-قسمت 4-الزامات ویژه برای به هوش آورنده های دستی
484تجهیزات پزشکی الکتریکی -قسمت 2-61- الزامات ویژه برای ایمنی پایه و کارایی ضروری تجهیزات اکسیژن سنج خون
485کاشتنی های قلبی -عروقی و سامانه های برون تنی -همودیالیز کننده ها، همودیافیلترها، هموفیلترها و هموکانسنتراتورها
486کاشتنی های قلبی -عروقی و سامانه های برون تنی -مدار خونی برون تنی برای همودیالیز کننده ها، همودیافیلترها، هموفیلترها
487لوازم شیشه ای آزمایشگاهی -بشرها
488حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو -استانداردهای پایه
489لوله ازدیاد طول وسایل تزریق یکبار مصرف پزشکی -ویژگیها و روشهای آزمون
490اپتیک و وسایل اپتیکی -لام میکروسکوپ-قسمت اول -ابعاد -خواص نوری و نشانه گذاری
491اپتیک و وسایل اپتیکی -لام میکروسکوپ-قسمت دوم- کیفیت مواد ، استانداردهای پرداخت و روش بسته بندی
492تجهیزات سترون کننده و ضد عفونی کننده وسایل پزشکی -مشخصات سترون کننده های بخار قابل حمل برای کالاهای بقچه بندی نشده و ظروف
493این استاندارد در اجلاسیه شماره 483 مورخ 26/11/93 باطل گردیده و جایگزین آن استانداردشماره 19427 میباشد