چارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی و خصوصی
معاونت نظارت راهبردی- امور نظارت بودجه سرمایه ای
محصولات مرتبط:
نرم‌افزار گنجینک بهداشت
واژه‌نامه تخصصی حوزه بهداشت و درمان
93/172804
1393-12-26
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد