آگهی دعوت به همکاریبدینوسیله یک شرکت مهندسین مشاور فعال در زمینه طراحی و نظارت ابنیه و طراحی شهری و فضای سبز واقع در استان البرز شهر جدید هشتگرد جهت ارتقای پروانه صلاحیت مشاوره خود از کارشناسان امتیازآور با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید؛
ردیفمدرک تحصیلی مورد نیازحداقل سابقه کار مورد نیاز طبق سوابق بیمه(سال)عنوان شغلیتعداد کارشناس مورد نیاز
1کارشناسی معماری8طراح2
2کارشناسی راه و ساختمان-عمران6طراح1
3کارشناسی سازه-زلزله6طراح1
4کارشناسی برق قدرت/الکترونیک/کنترل/مخابرات5طراح2
5کارشناسی مکانیک سیالات/تأسیسات5طراح2
6کارشناسی طراحی شهری5طراح1
7کارشناسی طراحی محیط/منظر5طراح1
8کارشناسی نقشه برداری/GIS4طراح1
9کارشناسی کشاورزی عمومی/زراعت/باغبانی5طراح1
10کارشناسی مهندسی فضای سبز5طراح1
11کارشناسی عمران روستایی/بهسازی محیط4طراح1
جمع نفرات امتیازآور مورد نیاز14مدارک مورد نیاز ذیل به شماره 09354602126 واتسپ شود:

1- گزارش سوابق تلفیقی بیمه به تاریخ روز
2- گزارش سوابق قطعی بیمه به تاریخ روز
3- گواهی اشتغال به کار مبنی بر اشتغال کارشناس در شرکت های مهندس مشاور قبلی
4- کپی مدارک تحصیلی
5- کپی تمامی صفحات شناسنامه
6- کپی پشت و روی کارت ملی